Có 2 kết quả:

luânlôn

1/2

luân

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Côn Luân” 崑崙 tên núi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng đọc Lôn. Xem Lôn.

Từ ghép

lôn

phồn thể

Từ điển phổ thông

(xem: côn lôn 崑崙,昆仑)

Từ điển Thiều Chửu

① Côn lôn 崑崙 núi Côn Lôn.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 崑.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Côn lôn 崑崙: Tên một hòn đảo ngoài khơi Nam phần Việt Nam, từ thời Pháp thuộc vẫn là nơi giam tù chính trị, tên thời Pháp thuộc vẫn là Poulo-Condore. Phan Chu Trinh, khi bị Pháp đày ra Côn Lôn, đã có câu: » Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, lừng lẫy làm cho lở núi non « ( Đập đá ở Côn Lôn ).

Từ ghép