Có 1 kết quả:

luỹ
Âm Nôm: luỹ
Unicode: U+7E8D
Tổng nét: 21
Bộ: mịch 糸 (+15 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ一丨一丨フ一丨一丨フ一丨一フフ丶丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

luỹ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

luỹ luỹ (chồng chất lên nhau)