Có 6 kết quả:

dàydâythaiđàiđàyđầy
Âm Nôm: dày, dây, thai, đài, đày, đầy
Âm Hán Việt: đài
Âm Pinyin: tāi, tái
Unicode: U+82D4
Tổng nét: 8
Bộ: thảo 艸 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨フ丶丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 2

Dị thể 4

1/6

dày

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

bề dày; dày dặn; dày vò

dây

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

thai

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thai (rêu)

đài

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

thiệt đài (tưa lưỡi)

đày

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

đày ải, tù đày; đày tớ

đầy

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đầy đặn, đầy đủ, tràn đầy