Có 6 kết quả:

嘆 han鼾 han𠻃 han𧄊 han𨫪 han𪡗 han

1/6

han [hen, than, thán, thăn, thơn]

U+5606, tổng 14 nét, bộ khẩu 口 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

hỏi han

Tự hình 3

Dị thể 4

Bình luận 0

han

U+9F3E, tổng 17 nét, bộ tỵ 鼻 (+3 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

han thuỵ (ngủ khò khò)

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 4

Bình luận 0

han [hen]

U+20EC3, tổng 13 nét, bộ khẩu 口 (+10 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hỏi han

Tự hình 1

Bình luận 0

han

U+2710A, tổng 20 nét, bộ thảo 艸 (+17 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lá han

Bình luận 0

han

U+28AEA, tổng 19 nét, bộ kim 金 (+11 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

han dỉ

Bình luận 0

han

U+2A857, tổng 11 nét, bộ khẩu 口 (+8 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hỏi han

Bình luận 0