Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

5 nét

6 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

𣺹

15 nét

16 nét

𢶕 樿

17 nét

𣜭 𨃨

18 nét

𨫀

19 nét

𧬆

20 nét

𢅺

21 nét

22 nét

23 nét