Có 3 kết quả:

hẫnkhấnngận
Âm Hán Việt: hẫn, khấn, ngận
Tổng nét: 9
Bộ: xích 彳 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: ノノ丨フ一一フノ丶
Thương Hiệt: HOAV (竹人日女)
Unicode: U+5F88
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Pinyin: hěn ㄏㄣˇ
Âm Nôm: hẩn, ngận
Âm Nhật (onyomi): コン (kon), コウ (kō), ギン (gin)
Âm Nhật (kunyomi): もと.る (moto.ru)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: han2

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

1/3

hẫn

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rất, lắm, quá, hết sức: 很好 Rất tốt, tốt lắm; 好得很 Tốt quá, tốt hết sức; 很喜歡 Rất thích; 很歡迎 Hết sức hoan nghênh;
② (văn) Ác: 凶很 Tàn ác;
③ (văn) Bướng bỉnh;
④ (văn) Tham lam: 心很 Lòng tham;
⑤ (văn) Tranh cãi, cãi nhau.

khấn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. bướng, ác
2. tham lam
3. rất, lắm

Từ ghép 3

ngận

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. bướng, ác
2. tham lam
3. rất, lắm

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Rất, lắm. ◎Như: “ngận hảo” 很好 tốt lắm, “tha ngận hỉ hoan khán thư” 他很喜歡看書 nó rất thích đọc sách.
2. (Tính) Tàn ác, hung bạo. § Cũng như “ngận” 狠. ◎Như: “hung ngận” 凶很 tàn ác.
3. (Danh) Tranh chấp, tranh tụng. ◇Lễ Kí 禮記: “Ngận vô cầu thắng, phân vô cầu đa” 很毋求勝, 分毋求多 (Khúc lễ thượng 曲禮上) Tranh chấp không cầu được hơn, phân chia không đòi nhiều.
4. (Động) Làm trái.

Từ điển Thiều Chửu

① Bướng.
② Ác. Như hung ngận 凶很 tàn ác.
③ Tham Như tâm ngận 心很 lòng tham.
④ Rất, lắm. Như ngận hảo 很好 tốt lắm.
⑤ Tranh kiện.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rất, lắm, quá, hết sức: 很好 Rất tốt, tốt lắm; 好得很 Tốt quá, tốt hết sức; 很喜歡 Rất thích; 很歡迎 Hết sức hoan nghênh;
② (văn) Ác: 凶很 Tàn ác;
③ (văn) Bướng bỉnh;
④ (văn) Tham lam: 心很 Lòng tham;
⑤ (văn) Tranh cãi, cãi nhau.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất, lắm. Td: Ngận hảo ( rất tốt, thường dùng trong Bạch thoại ) — Làm trái lại, không chịu nghe theo.

Từ ghép 1