Có 2 kết quả:

đỗngđộng

1/2

đỗng

phồn thể

Từ điển phổ thông

thương quá

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Bi thương quá độ. ◎Như: “đỗng khốc” 慟哭 gào khóc thảm thiết. ◇Luận Ngữ 論語: “Nhan Uyên tử, Tử khốc chi đỗng” 顏淵死, 子哭之慟 (Tiên tiến 先進) Nhan Uyên chết, Khổng Tử khóc thảm thiết.

Từ điển Thiều Chửu

① Thương quá, như đỗng khốc 慟哭 gào khóc thảm thiết.

Từ điển Trần Văn Chánh

Thảm thiết: 慟哭 Khóc lóc thảm thiết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kêu khóc thật lớn.

Từ ghép 1

động

phồn thể

Từ điển Trần Văn Chánh

Thảm thiết: 慟哭 Khóc lóc thảm thiết.