Có 3 kết quả:

châmkiềmtrâm

1/3

châm

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái kim

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Kim khâu. ◇Lí Bạch 李白: “Tố thủ trừu châm lãnh, Na kham bả tiễn đao” 素手抽鍼冷, 那堪把剪刀 (Đông ca 冬歌) Tay trắng luồn kim lạnh, Sao cầm nổi cái kéo để cắt.
2. (Danh) Kim để tiêm người bệnh.
3. § Như “châm” 箴 hay 針.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái kim khâu, cái kim để tiêm người ốm. Như chữ châm 箴 hay 針.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 針;
② Như 箴 (bộ 竹).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Châm 針.

kiềm

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên đất thời Xuân Thu — Một âm là Châm.

trâm

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái kim