Có 17 kết quả:

投 đậu梪 đậu渎 đậu瀆 đậu痘 đậu窦 đậu竇 đậu脰 đậu荳 đậu讀 đậu读 đậu豆 đậu逗 đậu郖 đậu鋀 đậu餖 đậu饾 đậu

1/17

đậu

U+68AA, tổng 11 nét, bộ mộc 木 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây đậu — Tên một đơn vị đo lường thời xưa, bằng bốn thăng.

Tự hình 2

Dị thể 1

đậu [độc]

U+6E0E, tổng 11 nét, bộ thuỷ 水 + 8 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 瀆.

Tự hình 2

Dị thể 5

đậu [độc]

U+7006, tổng 18 nét, bộ thuỷ 水 + 15 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngòi, lạch, rãnh. ◎Như: “câu độc” 溝瀆 ngòi nước.
2. (Danh) Họ “Độc”.
3. (Động) Quấy nhiễu, quấy rầy, phiền hà. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Hà cố hựu tương lễ vật lai? Tự trung đa hữu tương độc đàn việt xứ” 何故又將禮物來? 寺中多有相瀆檀越處 (Đệ tứ hồi) Có việc gì lại đem lễ vật tới đây? Chùa cũng đã nhờ vả đàn việt (tín chủ) nhiều.
4. (Động) Khinh nhờn, bất kính. ◎Như: “độc phạm” 瀆犯 xúc phạm.
5. (Động) Thay đổi.
6. Một âm là “đậu”. § Thông “đậu” 竇.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái ngòi.
② Quấy nhiễu, quấy rầy. Xin đi xin lại mãi cho người ta chán phiền gọi là độc.
③ Nhàm, khinh nhờn.
④ Thay đổi.
⑤ Một âm là đậu. Cùng nghĩa với chữ đậu 竇.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họ người — Một âm là Độc. Xem Độc.

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

đậu

U+75D8, tổng 12 nét, bộ nạch 疒 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

bệnh đậu mùa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bệnh đậu mùa. § Cũng gọi là “thiên hoa” 天花. ◎Như: “chủng đậu” 種痘 trồng đậu (lấy giống bệnh đậu trồng vào người để ngừa bệnh lên đậu). § Cũng gọi là “chủng hoa” 種花.
2. (Danh) Mụn trứng cá (nổi trên mặt người vào tuổi dậy thì). ◎Như: “thanh xuân đậu” 青春痘 mụn trứng cá.

Từ điển Thiều Chửu

① Lên đậu, lên mùa, cũng gọi là thiên hoa 天花. Lấy giống đậu ở trâu trồng vào tay người cho khỏi lên đậu gọi là chủng đậu 種痘 trồng đậu. Cũng gọi là chủng hoa 種花.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bệnh đậu mùa;
② (Nốt) đậu: 種痘 Chủng đậu, trồng trái.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên bệnh, tức bệnh đậu mùa.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 3

đậu

U+7AA6, tổng 13 nét, bộ huyệt 穴 + 8 nét
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

cái lỗ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 竇.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hang, lỗ (khoét ở vách): 狗竇 Hang chó;
② (giải) Xoang: 鼻竇 Xoang mũi; 鼻旁竇炎 Viêm xoang mũi;
③ (văn) Khoi, tháo;
④ [Dòu] (Họ) Đậu.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 竇

Tự hình 2

Dị thể 5

đậu

U+7AC7, tổng 20 nét, bộ huyệt 穴 + 15 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

cái lỗ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Hang, lỗ. ◎Như: “khai cẩu đậu” 開狗竇 mở lỗ chó chui.
2. (Danh) Xoang (chỗ lõm kín của các khí quan hoặc bộ phận trong cơ thể). ◎Như: “tị đậu” 鼻竇 xoang mũi.
3. (Danh) Họ “Đậu”. ◎Như: “Đậu Thúc Hướng” 竇叔向.
4. (Động) Khơi, tháo, đào, khoét.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái lỗ, ở nơi tường vách khoét một cái lỗ để chui vào gọi là đậu.
② Khoi, tháo.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hang, lỗ (khoét ở vách): 狗竇 Hang chó;
② (giải) Xoang: 鼻竇 Xoang mũi; 鼻旁竇炎 Viêm xoang mũi;
③ (văn) Khoi, tháo;
④ [Dòu] (Họ) Đậu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hang dưới đất — Vựa chứa lúa gạo, làm ở dưới đất — Họ người.

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

đậu

U+8130, tổng 11 nét, bộ nhục 肉 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

phần cổ dưới cằm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cổ. § Cũng như “bột tử” 脖子. ◇Công Dương truyện 公羊傳: “Bác Mẫn Công, tuyệt kì đậu” 搏閔公, 絕其脰 (Trang Công thập nhị niên 莊公十二年) Bắt lấy Mẫn Công, cắt đứt cổ.

Từ điển Thiều Chửu

① Cổ, chỗ cổ dưới cằm gọi là đậu.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cái cổ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cổ.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

đậu

U+8373, tổng 10 nét, bộ thảo 艸 + 7 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cây đậu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây đậu. § Cũng viết là “đậu” 豆.
2. (Danh) “Đậu khấu” 荳蔻: cây đậu khấu. § Xem “đậu khấu” 豆蔻.

Từ điển Thiều Chửu

① Cây đậu. Cùng nghĩa với chữ đậu 豆.
② Ðậu khấu 荳蔻 cây đậu khấu.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 豆 (bộ豆). Xem 䓻.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây đậu. Hạt đậu. Cũng viết là 豆.

Tự hình 1

Dị thể 1

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

đậu [độc]

U+8B80, tổng 22 nét, bộ ngôn 言 + 15 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

dấu phảy câu, dấu ngắt câu

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đọc, đọc cho ra tiếng từng câu từng chữ. ◎Như: “tụng độc” 誦讀 tụng đọc, “lãng độc” 朗讀 ngâm đọc (thơ văn), “tuyên độc” 宣讀 tuyên đọc.
2. (Động) Xem. ◇Sử Kí 史記: “Thái Sử Công viết: Dư độc Khổng thị thư, tưởng kiến kì vi nhân” 太史公曰: 余讀孔氏書, 想見其為人 (Khổng Tử thế gia 孔子世家) Thái Sử Công nói: Tôi xem sách của họ Khổng, tưởng như thấy người.
3. (Động) Học, nghiên cứu. ◎Như: “tha độc hoàn liễu đại học” 他讀完了大學 anh ấy đã học xong bậc đại học.
4. Một âm là “đậu”. (Danh) Câu đậu. § Trong bài văn cứ đến chỗ đứt mạch gọi là “cú” 句, nửa câu gọi là “đậu” 讀. Nghĩa là đến chỗ ấy tạm dừng một tí, chưa phải là đứt mạch hẳn, cũng như dấu phẩy vậy.

Từ điển Thiều Chửu

① Đọc, đọc cho rành rọt từng câu từng chữ gọi là độc. Như thục độc 熟讀 đọc kĩ.
② Một âm là đậu. Một câu đậu. Trong bài văn cứ đến chỗ đứt mạch gọi là cú 句, nửa câu gọi là đậu 讀. Nghĩa là đến chỗ ấy tạm dừng một tí, chưa phải là đứt mạch hẳn, cũng như dấu phẩy vậy.

Từ điển Trần Văn Chánh

Dấu ngắt giọng ở giữa câu sách (tương đương dấu phẩy): 明句讀 Phải rõ dấu chấm dấu phẩy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ ngừng lại trong câu văn, chỗ hết một ý văn, để chuyển sang ý khác — Một âm là Độc. Xem Độc.

Tự hình 3

Dị thể 5

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

đậu [độc]

U+8BFB, tổng 10 nét, bộ ngôn 言 + 8 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

dấu phảy câu, dấu ngắt câu

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 讀.

Từ điển Trần Văn Chánh

Dấu ngắt giọng ở giữa câu sách (tương đương dấu phẩy): 明句讀 Phải rõ dấu chấm dấu phẩy.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 讀

Tự hình 2

Dị thể 3

đậu

U+8C46, tổng 7 nét, bộ đậu 豆 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

cây đậu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái bát tiện bằng gỗ để đựng phẩm vật cúng hoặc các thức dưa, giấm. ◇Trịnh Huyền 鄭玄: “Tự thiên dụng ngõa đậu” 祀天用瓦豆 (Tiên 箋) Tế trời dùng bát đậu bằng đất nung.
2. (Danh) Đỗ, đậu (thực vật). ◎Như: “hoàng đậu” 黃豆 đậu nành.
3. (Danh) Họ “Đậu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Bát đậu, cái bát tiện bằng gỗ để đựng phẩm vật cúng hoặc các thức dưa, giấm v.v. Tự thiên dụng ngoã đậu 祀天用瓦豆 tế trời dùng bát bằng đất nung.
② Đỗ, đậu, một loài thực vật để ăn, như đậu tương, đậu xanh, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đậu, đỗ: 黃豆 Đậu nành, đỗ tương; 花生豆兒 Lạc đã bóc vỏ đậu phộng;
② (văn) Cái đậu (để đựng đồ cúng thời xưa);
③ [Dòu] (Họ) Đậu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bát có chân cao, có nắp đậy, dùng để đựng đồ ăn nấu bằng thịt ( vật dụng thời cổ ) — Hạt đậu, dùng làm thực phẩm.

Tự hình 5

Dị thể 12

Từ ghép 16

Một số bài thơ có sử dụng

đậu

U+9017, tổng 10 nét, bộ sước 辵 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đậu lại, đỗ lại, dừng lại

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tạm lưu lại, dừng lại không tiến lên nữa. ◇Phù sanh lục kí 浮生六記: “Hà đậu lưu ư thử?” 何逗留於此 (Khảm kha kí sầu 坎坷記愁) Vì sao lưu lại nơi này?
2. (Động) Khiến cho, làm cho. ◎Như: “giá oa nhi ngận đậu nhân liên ái” 這娃兒很逗人憐愛 đứa bé này thật là (làm cho người ta) dễ thương.
3. (Động) Đùa, giỡn. ◎Như: “đậu thú” 逗趣 trêu đùa, pha trò.
4. (Danh) Dấu ngắt câu. ◎Như: “đậu điểm” 逗點 dấu chấm câu, “đậu hiệu” 逗號 dấu phẩy.

Từ điển Thiều Chửu

① Tạm lưu lại. Đứng dừng lại không tiến lên nữa gọi là đậu lưu 逗遛.
② Đi vòng.
③ Vật cùng hoà hợp nhau.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đùa, giỡn: 他拿 著一枝紅花逗孩子玩 Anh ta cầm nhánh hoa đỏ đùa với con;
② Hấp dẫn, thích thú: 眼睛很逗人喜歡 Cặp mắt trông rất đáng yêu;
③ (đph) Buồn cười, khôi hài: 這話眞逗 Lời nói đó thật buồn cười;
④ Ở lại, tạm lưu lại, dừng lại, chỗ dừng nhẹ trong lúc đọc;
⑤ (văn) Đi vòng;
⑥ (văn) Vật cùng hoà hợp nhau.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngừng lại. Dừng lại — Hợp nhau. Ăn khớp.

Tự hình 3

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

đậu

U+90D6, tổng 9 nét, bộ ấp 邑 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một bến sông Hoàng hà, ở phía tây bắc huyện Linh bảo tỉnh Hà Nam, Trung Hoa. Cũng gọi là Đậu tân.

Tự hình 2

Dị thể 1

đậu [du]

U+92C0, tổng 15 nét, bộ kim 金 + 7 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đồ đựng rượu thời xưa
2. tên gọi cũ của nguyên tố thori, Th

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xưa dùng như chữ “thâu” 鍮.
2. (Danh) Tên cũ chỉ nguyên tố hóa học (thorium, Th), bây giờ gọi là “thổ” 釷.
3. (Danh) Đồ đựng rượu thời xưa.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đồ đựng rượu thời xưa;
② (hoá) (Tên gọi cũ của) 釷 [tư].

Tự hình 1

Dị thể 2

đậu

U+9916, tổng 15 nét, bộ thực 食 + 7 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

mâm ngũ quả

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “đậu đính” 餖飣.

Từ điển Thiều Chửu

① Xem chữ đính 飣.

Từ điển Trần Văn Chánh

Món ăn dọn ra để trưng bày (không được ăn). 【餖釘】đậu đính [dòudìng] ① Món ăn trang điểm;
② Lời nói văn hoa không thiết thực.

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

đậu

U+997E, tổng 10 nét, bộ thực 食 + 7 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

mâm ngũ quả

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 餖.

Từ điển Trần Văn Chánh

Món ăn dọn ra để trưng bày (không được ăn). 【餖釘】đậu đính [dòudìng] ① Món ăn trang điểm;
② Lời nói văn hoa không thiết thực.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 餖

Tự hình 1

Dị thể 1