Có 13 kết quả:

夔 quỳ戣 quỳ犪 quỳ葵 quỳ藈 quỳ躨 quỳ逵 quỳ鄈 quỳ頯 quỳ馗 quỳ騤 quỳ骙 quỳ鮨 quỳ

1/13

quỳ

U+5914, tổng 21 nét, bộ tuy 夊 + 18 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

1. con quỳ (một con như con rồng nhưng ở trong gỗ, đá, chỉ có một chân)
2. ông Quỳ (một nhạc quan thời vua Thuấn ở Trung Quốc)
3. nước Quỳ đời nhà Chu ở Trung Quốc
4. họ Quỳ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Theo truyền thuyết là một loài quái, ở gỗ đá, giống như rồng, có một chân. § Các đồ chuông đỉnh khắc hình nó gọi là “quỳ văn” 夔紋.
2. (Danh) Tên người, một vị quan nhạc hiền tài đời vua “Thuấn” 舜. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Tọa đàm lập nghị giai Cao, Quỳ” 坐談立議皆皋夔 (Phản Chiêu hồn 反招魂) Đứng ngồi bàn bạc như hai bậc hiền thần ông Cao và ông Quỳ.
3. (Danh) Tên nước thời nhà Chu, sau bị Sở diệt. Nay ở vào khoảng tỉnh “Hồ Bắc” 湖北.
4. (Danh) Tên đất “Quỳ Châu” 夔州 ngày xưa, nay ở vào khoảng tỉnh “Tứ Xuyên” 四川.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngày xưa bảo là một giống quái ở gỗ đá, như con rồng có một chân gọi là con quỳ. Các đồ chuông đỉnh bây giờ khắc con ấy gọi là quỳ văn 夔紋.
② Ông Quỳ, một vị quan nhạc rất hiền đời vua Thuấn.
③ Quỳ quỳ 夔夔 kính cẩn sợ hãi.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Con quỳ (loài quái vật chỉ có một chân, theo truyền thuyết xưa): 夔紋 Chuông đỉnh thời xưa có khắc hình con quỳ;
② [Kuí] Ông Quỳ (một nhạc quan nổi tiếng thời vua Thuấn – 2255 trước CN);
③ [Kuí] Nước Quỳ (một nước phong kiến đời Chu);
④ [Kuí] (Họ) Quỳ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại thú lạ, hình dáng như con trâu, nhưng không có sừng và chỉ có một chân — Tên người, bề tôi của vua Thuấn.

Tự hình 2

Dị thể 15

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

quỳ

U+6223, tổng 13 nét, bộ qua 戈 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

một loại binh khí thời xưa giống như cái kích

Từ điển Trần Văn Chánh

Một loại binh khí thời xưa giống như cái kích.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ binh khí thời xưa, tương tự như cây, cây dáo.

Tự hình 2

Dị thể 1

quỳ

U+72AA, tổng 25 nét, bộ ngưu 牛 + 21 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại trâu lớn ở vùng Mân sơn, Trung Hoa. Cũng gọi là Quỳ ngưu.

Tự hình 1

Dị thể 5

quỳ

U+8475, tổng 12 nét, bộ thảo 艸 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hoa quỳ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Hướng nhật quỳ” 向日葵: cây hoa hướng dương. § Một giống cây hoa một nhánh mọc thẳng, cuối thu đầu hạ nở hoa vàng, hoa thường hướng về mặt trời (Helianthus annuus). Còn gọi là “quỳ hoa” 葵花, “triều dương hoa” 朝陽花.
2. (Danh) Họ “Quỳ”.
3. (Động) Đo, lường, xét đoán. § Thông “quỹ” 揆. ◇Thi Kinh 詩經: “Lạc chỉ quân tử, Thiên tử quỳ chi” 樂只君子, 天子葵之 (Tiểu nhã 小雅, Thải thục 采菽) Vui thay bậc chư hầu ấy, Được thiên tử độ biết (tài năng công đức).

Từ điển Thiều Chửu

① Rau quỳ.
② Hướng nhật quỳ 向日葵 một giống quỳ một rò (nhánh) mọc thẳng, vào khoảng cuối thu đầu hạ nở hoa vàng. Tính nó thường cứ triều về hướng mặt trời, nên gọi là hướng nhật quỳ. Người ta thường dùng làm tiếng để tỏ lòng kẻ dưới hướng mộ người trên.
③ Thục quỳ 蜀葵 hoa nhiều màu, thứ hoa nhỏ gọi là cẩm quỳ 錦葵.
④ Thu quỳ 秋葵 thứ quỳ nở về mùa hè, hoa vàng phớt có năm cánh, giữa tím.
⑤ Bồ quỳ 蒲葵 một thứ cây lớn thường xanh, lá giống như lá móc lá cọ, dùng làm quạt gọi là quỳ phiến 葵扇.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cây quỳ, cây hướng dương: 蜀葵 Cây thục quỳ; 向日葵 Cây hướng dương, cây hoa quỳ;
② (văn) Rau quỳ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây, hoa nở xoay theo hướng mặt trời, nên gôi là hoa hướng dương mặt trời. Chỉ lòng dạ trung thành» Tấm lòng quỳ hoắc cũng đều hướng dương « ( Đại Nam Quốc Sơn ).

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 4

Một số bài thơ có sử dụng

quỳ

U+85C8, tổng 17 nét, bộ thảo 艸 + 14 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quỳ cô 藈菇: Tên một loại cây dưa, còn gọi là Vương qua, trái màu đỏ, vị đắng.

Tự hình 1

Dị thể 1

quỳ

U+8EA8, tổng 28 nét, bộ túc 足 + 21 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quỳ ni 躨跜: Động đậy, cử động.

Tự hình 1

Dị thể 1

quỳ

U+9035, tổng 11 nét, bộ sước 辵 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con đường lớn thông ra mọi hướng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con đường cái thông cả bốn phương tám ngả.
2. (Danh) Huyệt đạo ở trong nước có thể dùng để giao thông.

Từ điển Thiều Chửu

① Con đường cái thông cả bốn phương tám ngả.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Đường cái thông đi các ngả.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngã tư đường, đi thông được các nơi.

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

quỳ

U+9108, tổng 11 nét, bộ ấp 邑 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tên đất thời xưa (nay thuộc huyện Vạn Vinh, tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc)

Từ điển Trần Văn Chánh

Tên đất thời xưa (nay thuộc huyện Vạn Vinh, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc).

Tự hình 2

quỳ [quỹ]

U+982F, tổng 16 nét, bộ hiệt 頁 + 7 nét
phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xương gò má.
2. (Tính) Cao, sáng, tỏ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương gò má. Xương mặt — Thành thật, không trau chuốt cho đẹp thêm.

Tự hình 2

Dị thể 4

quỳ

U+9997, tổng 11 nét, bộ thủ 首 + 2 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con đường thông tới 9 ngả

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con đường lớn thông cả bốn phương tám ngả. § Cũng như “quỳ” 逵.
2. (Danh) Chữ dùng để đặt tên. § “Chung Quỳ” 鍾馗 là một vị thần trừ tà (theo truyền thuyết nhân gian).

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Con đường (thông tới chín ngả);
② [Kuí] Tên người: 鐘馗 Chung Quỳ (tên một đạo sĩ theo truyền thuyết, nổi tiếng về việc bắt ma quỷ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi nhiều con đường gặp nhau — Con quỷ có chín đầu — Cao ( trái với thấp ).

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

quỳ [quyết]

U+9A24, tổng 19 nét, bộ mã 馬 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hăng hái, khoẻ mạnh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) “Quỳ quỳ” 騤騤 (ngựa) mạnh khỏe, cường tráng.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) (Ngựa) hăng hái, mạnh khỏe.

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

quỳ

U+9A99, tổng 12 nét, bộ mã 馬 + 9 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hăng hái, khoẻ mạnh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 騤.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) (Ngựa) hăng hái, mạnh khỏe.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 騤

Tự hình 1

Dị thể 2

quỳ [nghễ]

U+9BA8, tổng 17 nét, bộ ngư 魚 + 6 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cá ướp với dầu, muối, giấm..., tương cá.
2. (Danh) Thịt thái nhỏ.
3. Một âm là “nghễ”. (Danh) Một loại cá giống như cá “nghê” 鯢 (theo truyền thuyết ngày xưa).
4. (Danh) Một giống cá biển, mình dẹt, màu đỏ hoặc xám, có vằn đốm, miệng to, răng nhọn.

Tự hình 2

Dị thể 4