Có 1 kết quả:

hành cước

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà tu đi (hành khất) các nơi tìm thầy học đạo.
2. Ăn xin, hành khất. ◇Bích Dã 碧野: “Kim thiên đích hành cước hảo mạ! Na lí, chỉ tại nhất gia nhân gia lí yếu đáo liễu kỉ căn lạn hồng thự” 今天的行腳好嗎! 那裏, 只在一家人家裏要到了幾根爛紅薯 (Đăng lung tiêu 燈籠哨).
3. Đi trên đường, tẩu lộ.
4. Hai chân động đậy không ngừng. ◇Tống Thư 宋書: “Kí Chi bất dục dữ Ân Cảnh Nhân cửu tiếp sự, nãi từ cước tật tự miễn quy. Tại gia mỗi dạ thường ư sàng thượng hành cước, gia nhân thiết dị chi nhi mạc hiểu kì ý” 覬之不欲與殷景仁久接事, 乃辭腳疾自免歸. 在家每夜常於床上行腳, 家人竊異之而莫曉其意 (Cổ Kí Chi truyện 顧覬之傳).

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0