Có 4 kết quả:

呵 ha哬 ha訶 ha诃 ha

1/4

ha [, , hả, khà, khá]

U+5475, tổng 8 nét, bộ khẩu 口 (+5 nét)
hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

cười ha hả

Tự hình 2

Dị thể 7

Bình luận 0

ha [, hờ]

U+54EC, tổng 10 nét, bộ khẩu 口 (+7 nét)
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

cười ha hả

Tự hình 1

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

ha [kha]

U+8A36, tổng 12 nét, bộ ngôn 言 (+5 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

cười ha hả

Tự hình 3

Dị thể 4

Bình luận 0

ha

U+8BC3, tổng 7 nét, bộ ngôn 言 (+5 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

cười ha hả

Tự hình 2

Dị thể 4

Bình luận 0