Có 1 kết quả:

thê

1/1

thê

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. lạnh
2. thê lương, thê thảm

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Bi thương, đau buồn. ◎Như: “thê phong khổ vũ” 悽風苦雨 gió thảm mưa sầu. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Ý hoang hốt nhi lưu đãng hề, tâm sầu thê nhi tăng bi” 意荒忽而流蕩兮, 心愁悽而增悲 (Viễn du 離騷) Ý mơ hồ mà lung tung hề, lòng buồn đau còn tăng thêm xót thương.

Từ điển Thiều Chửu

① Thương, như thê sảng 悽愴, thê nhiên 悽然 đều nghĩa là xót thương cả.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn khổ đau đớn.

Từ ghép 4