Có 2 kết quả:

sangsảng

1/2

sang

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn thương — Một âm là Sảng. Xem Sảng.

Từ ghép 2

sảng

phồn thể

Từ điển phổ thông

thương xót

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Thương xót. ◇Trần Tử Ngang 陳子昂: “Độc sảng nhiên nhi thế hạ” 獨愴然而涕下 (Đăng U Châu đài ca 登幽州臺歌) Một mình đau thương mà rơi nước mắt.

Từ điển Thiều Chửu

① Thương xót.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Xót thương: 獨愴然而涕下 Một mình xót thương mà rơi lệ (Trần Tử Ngang).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thối chí, nản lòng — Một âm khác là Sang. Xem Sang.

Từ ghép 2