Có 6 kết quả:

斋 chay斎 chay齋 chay齐 chay𡄡 chay𣙮 chay

1/6

chay [trai]

U+658B, tổng 10 nét, bộ văn 文 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

ăn chay, chay tịnh

Tự hình 2

Dị thể 16

Bình luận 0

chay [chái, trai, trơi]

U+658E, tổng 11 nét, bộ văn 文 (+7 nét)
giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ăn chay, chay tịnh

Tự hình 1

Dị thể 2

Bình luận 0

chay [chây, trai, trơi]

U+9F4B, tổng 17 nét, bộ tề 齊 (+3 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

ăn chay, chay tịnh

Tự hình 4

Dị thể 22

Bình luận 0

chay [tày, , tề]

U+9F50, tổng 6 nét, bộ tề 齊 (+0 nét)
giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ăn chay, chay tịnh

Tự hình 3

Dị thể 8

Bình luận 0

chay

U+21121, tổng 20 nét, bộ khẩu 口 (+17 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ăn chay, chay tịnh

Bình luận 0

chay [chày]

U+2366E, tổng 15 nét, bộ mộc 木 (+11 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chay (cây to cùng họ với mít, vỏ hoặc rễ dùng để ăn trầu hoặc để nhuộm)

Bình luận 0