Có 3 kết quả:

堅 keng鍄 keng鏗 keng

1/3

keng [ghiền, gắn, kiên, kiêng]

U+5805, tổng 11 nét, bộ thổ 土 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

leng keng

Tự hình 4

Dị thể 4

Bình luận 0

keng [kiềng]

U+9344, tổng 16 nét, bộ kim 金 (+8 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

leng keng

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 7

Bình luận 0

keng [khanh]

U+93D7, tổng 19 nét, bộ kim 金 (+11 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

leng keng

Tự hình 1

Dị thể 7

Chữ gần giống 2

Bình luận 0