Chưa có giải nghĩa theo âm Nôm, bạn có thể tìm thêm thông tin bằng cách:
Âm Nôm: chắp, cúp, cầm, cập, gấp, gặp, kíp, quắp, vập, chòm, day, di, dây, , dời, giay, rời, xờm, đệm
Unicode: U+4E41
Tổng nét: 1
Bộ: triệt 丿 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút:
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể