Có 8 kết quả:

縈 oanh罃 oanh莺 oanh萦 oanh訇 oanh轟 oanh鶯 oanh𨋌 oanh

1/8

oanh [quanh, vinh]

U+7E08, tổng 16 nét, bộ mịch 糸 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

oanh nhiễu (vấn vít); oanh hoài (nhớ mãi)

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 16

Bình luận 0

oanh

U+7F43, tổng 16 nét, bộ phũ 缶 (+10 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 12

Bình luận 0

oanh [anh]

U+83BA, tổng 10 nét, bộ thảo 艸 (+7 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

chim oanh

Tự hình 2

Dị thể 5

Bình luận 0

oanh [vinh]

U+8426, tổng 11 nét, bộ thảo 艸 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

oanh nhiễu (vấn vít); oanh hoài (nhớ mãi)

Tự hình 2

Dị thể 2

Bình luận 0

oanh

U+8A07, tổng 9 nét, bộ ngôn 言 (+2 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 3

Dị thể 5

Bình luận 0

oanh [huênh, oang, oàng]

U+8F5F, tổng 21 nét, bộ xa 車 (+14 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

oanh liệt

Tự hình 2

Dị thể 5

Bình luận 0

oanh [anh]

U+9DAF, tổng 21 nét, bộ điểu 鳥 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

oanh yến

Tự hình 2

Dị thể 7

Chữ gần giống 7

Bình luận 0

oanh [huênh, oang, oàng]

U+282CC, tổng 11 nét, bộ xa 車 (+4 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

oanh tạc

Tự hình 1

Dị thể 2

Bình luận 0