Có 2 kết quả:

yuǎn ㄩㄢˇyuàn ㄩㄢˋ
Âm Pinyin: yuǎn ㄩㄢˇ, yuàn ㄩㄢˋ
Tổng nét: 7
Bộ: chuò 辵 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一一ノフ丶フ丶
Thương Hiệt: YMMU (卜一一山)
Unicode: U+8FDC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: viễn
Âm Nôm: viển
Âm Quảng Đông: jyun5

Tự hình 3

Dị thể 4

Chữ gần giống 4

Bình luận 0

1/2

yuǎn ㄩㄢˇ

giản thể

Từ điển phổ thông

xa xôi

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 遠.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Tránh xa, lánh xa: 鬼神敬而遠之 Đối với quỷ thần thì nên kính mà lánh xa (Luận ngữ);
② Ngại đường xa: 叟不遠千里而來 Cụ không ngại đường xa ngàn dặm mà đến đây (Mạnh tử).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xa, sâu xa, dài dặc: 路遠 Đường xa; 遠親 Họ hàng xa; 差得遠 Kém xa;
② [Yuăn] (Họ) Viễn.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 遠

Từ điển Trung-Anh

(1) far
(2) distant
(3) remote
(4) (intensifier in a comparison) by far
(5) much (lower etc)

Từ ghép 177

Ān yuǎn 安远Ān yuǎn xiàn 安远县biān yuǎn 边远bù yuǎn qiān lǐ 不远千里chà yuǎn 差远cháng pèi yuǎn yù 长辔远驭cháng yuǎn 长远chě yuǎn 扯远chòu míng yuǎn yáng 臭名远扬dà lǎo yuǎn 大老远dēng gāo wàng yuǎn 登高望远Dìng yuǎn 定远Dìng yuǎn xiàn 定远县Dìng yuǎn yíng 定远营Duō luō měi yuǎn 哆啰美远Duō luō měi yuǎn zú 哆啰美远族Fǔ yuǎn 抚远Fǔ yuǎn sān jiǎo zhōu 抚远三角洲Fǔ yuǎn xiàn 抚远县gāo fēi yuǎn zǒu 高飞远走gāo jǔ yuǎn dǎo 高举远蹈gāo yuǎn 高远gāo zhān yuǎn zhǔ 高瞻远瞩guì yuǎn jiàn jìn 贵远贱近Hā bó Tài kōng Wàng yuǎn jìng 哈伯太空望远镜hào gāo wù yuǎn 好高骛远Huái yuǎn 怀远Huái yuǎn xiàn 怀远县Huì yuǎn sì 惠远寺jí mù yuǎn wàng 极目远望jiàn xíng jiàn yuǎn 渐行渐远jìng ér yuǎn zhī 敬而远之jìng guǐ shén ér yuǎn zhī 敬鬼神而远之Jìng yuǎn 靖远Jìng yuǎn xiàn 靖远县jiǔ yuǎn 久远Kāi yuǎn 开远Kāi yuǎn shì 开远市lǎo yuǎn 老远Lǐ Huái yuǎn 李怀远lì dìng tiào yuǎn 立定跳远lì shǐ jiǔ yuǎn 历史久远liáo yuǎn 辽远lù tú yáo yuǎn 路途遥远Mǎ Zhì yuǎn 马致远mián yuǎn 绵远miǎo yuǎn 渺远miǎo yuǎn 邈远níng jìng zhì yuǎn 宁静致远Níng yuǎn 宁远Níng yuǎn xiàn 宁远县pì yuǎn 僻远piān yuǎn 偏远Píng yuǎn 平远Píng yuǎn xiàn 平远县qián chéng yuǎn dà 前程远大Qīng yuǎn 清远Qīng yuǎn shì 清远市qióng zài nào shì wú rén wèn , fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn 穷在闹市无人问,富在深山有远亲rén wú yuǎn lǜ , bì yǒu jìn yōu 人无远虑,必有近忧rèn zhòng dào yuǎn 任重道远sān jí tiào yuǎn 三级跳远shēn móu yuǎn lǜ 深谋远虑shēn móu yuǎn lüè 深谋远略shēn yuǎn 深远shèn zhōng zhuī yuǎn 慎终追远shí zì jūn yuǎn zhēng 十字军远征shū yuǎn 疏远shuǎi yuǎn 甩远shuāng tǒng wàng yuǎn jìng 双筒望远镜Suí yuǎn 绥远Suí yuǎn shěng 绥远省tiān chā dì yuǎn 天差地远tiào yuǎn 跳远wàng yuǎn jìng 望远镜Wàng yuǎn jìng zuò 望远镜座wàng yuǎn miào zhǔn jìng 望远瞄准镜Wēi yuǎn 威远Wēi yuǎn xiàn 威远县wú qióng yuǎn diǎn 无穷远点wú yuǎn fú jiè 无远弗届wù yuǎn 骛远xiǎo huā yuǎn zhì 小花远志xuán yuǎn 玄远yán jìn zhǐ yuǎn 言近旨远Yáng Zhì yuǎn 杨致远yáo yuǎn 遥远yǒng yǒng yuǎn yuǎn 永永远远yǒng yuǎn 永远yōu yuǎn 悠远yǒu shī yuǎn yíng 有失远迎yū yuǎn 迂远yù yì shēn yuǎn 寓意深远yuān yuǎn 渊远yuán yuǎn liú cháng 源远流长yuǎn bì 远避yuǎn chāo guò 远超过yuǎn chéng 远程yuǎn chéng dǎo dàn 远程导弹yuǎn chéng dēng lù 远程登录yuǎn chéng jiān kòng 远程监控yuǎn chù 远处yuǎn dà 远大yuǎn dà lǐ xiǎng 远大理想yuǎn dì diǎn 远地点yuǎn dù chóng yáng 远渡重洋yuǎn duān 远端yuǎn duān bāo jiāng 远端胞浆yuǎn duān zhuǎn yí 远端转移yuǎn fāng 远方yuǎn fāng lái hóng 远方来鸿yuǎn fáng 远房yuǎn fēi rú cǐ 远非如此yuǎn fù 远赴yuǎn gé qiān lǐ 远隔千里yuǎn gǔ 远古yuǎn guāng dēng 远光灯yuǎn háng 远航yuǎn jiàn 远见yuǎn jiàn zhuó shí 远见卓识yuǎn jiāo 远郊yuǎn jìn 远近yuǎn jìn jiē zhī 远近皆知yuǎn jǐng 远景yuǎn jù lí 远距离yuǎn jù lí jiān shì 远距离监视yuǎn kè 远客yuǎn láo 远劳yuǎn lí 远离yuǎn lǜ 远虑yuǎn lüè 远略yuǎn mén 远门yuǎn mén jìn zhī 远门近枝yuǎn móu 远谋yuǎn qī 远期yuǎn qī hé yuē 远期合约yuǎn qīn 远亲yuǎn qīn bù rú jìn lín 远亲不如近邻yuǎn rén 远人yuǎn rì diǎn 远日点yuǎn shè 远涉yuǎn shí 远识yuǎn shì 远视yuǎn shuǐ bù jiě jìn kě 远水不解近渴yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ 远水不救近火yuǎn shuǐ jiù bu liǎo jìn huǒ 远水救不了近火yuǎn tiān 远天yuǎn tiào 远眺yuǎn tú 远途yuǎn wàng 远望yuǎn wèi jiě jué 远未解决yuǎn xiāo 远销yuǎn xíng 远行yuǎn yáng 远扬yuǎn yáng 远洋yuǎn yīn 远因yuǎn yóu 远游yuǎn yuán 远缘yuǎn yuǎn 远远yuǎn yuǎn chāo guò 远远超过yuǎn zhēng 远征yuǎn zhēng jūn 远征军yuǎn zhì 远志yuǎn zhòu 远胄yuǎn zǒu gāo fēi 远走高飞yuǎn zú 远足yuǎn zǔ 远祖Zhāo yuǎn 招远Zhāo yuǎn shì 招远市Zhèn yuǎn 镇远Zhèn yuǎn xiàn 镇远县Zhōng yuǎn 中远Zhōng yuǎn Jí tuán 中远集团Zhōng yuǎn Tài píng yáng 中远太平洋zhōng yuǎn Tài píng yáng yǒu xiàn gōng sī 中远太平洋有限公司Zhōng yuǎn Xiāng Gǎng Jí tuán 中远香港集团zuì yuǎn 最远

yuàn ㄩㄢˋ

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 遠.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 遠

Từ điển Trung-Anh

to distance oneself from (classical)

Từ ghép 1