Có 1 kết quả:

兼 kem

1/1

kem [cồm, kiêm, kèm]

U+517C, tổng 10 nét, bộ bát 八 + 8 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

cúng kem (quỷ giữ hồn người chết)

Tự hình 5

Dị thể 3