Có 3 kết quả:

枮 sim槮 sim𣑷 sim

1/3

sim

U+67AE, tổng 9 nét, bộ mộc 木 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cây sim

Tự hình 2

Dị thể 1

sim

U+69EE, tổng 15 nét, bộ mộc 木 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

cây sim

Tự hình 2

Dị thể 5

sim

U+23477, tổng 10 nét, bộ mộc 木 + 6 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cây sim