Có 5 kết quả:

㘇 vang榮 vang𣞁 vang𤾔 vang𪟸 vang

1/5

vang [vinh, vạn]

U+3607, tổng 17 nét, bộ khẩu 口 (+14 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vang lừng, tiếng vang

Chữ gần giống 2

Bình luận 0

vang [vanh, vinh, vành, vênh, văng, vểnh]

U+69AE, tổng 14 nét, bộ mộc 木 (+10 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

vẻ vang

Tự hình 4

Dị thể 4

Chữ gần giống 5

Bình luận 0

vang

U+23781, tổng 18 nét, bộ mộc 木 (+14 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vang (cây cho thuốc nhuộm), đỏ như vang

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

vang [ngúng]

U+24F94, tổng 14 nét, bộ bạch 白 (+9 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vẻ vang

Bình luận 0