Có 3 kết quả:

改 gǎi ㄍㄞˇ攺 gǎi ㄍㄞˇ胲 gǎi ㄍㄞˇ

1/3

gǎi ㄍㄞˇ

U+6539, tổng 7 nét, bộ pù 攴 (+3 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

sửa đổi, thay đổi

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Biến đổi, thay đổi.
2. (Động) Sửa, chữa. ◎Như: “cải tạo” 改造 sửa đổi, “cải quá” 改過 sửa lỗi.
3. (Danh) Họ “Cải”.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðổi, như cải tạo 改造 làm lại, cải quá 改過 đổi lỗi, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thay đổi, đổi thay, biến đổi: 西貢完全改了樣子 Sài Gòn đã thay đổi hẳn;
② Chữa: 改文章 Chữa bài;
③ [Găi] (Họ) Cải.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi. Cũng viết là

Từ điển Trung-Anh

(1) to change
(2) to alter
(3) to transform
(4) to correct

Tự hình 6

Dị thể 3

Từ ghép 179

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

gǎi ㄍㄞˇ [ㄧˇ]

U+653A, tổng 7 nét, bộ pù 攴 (+3 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

sửa đổi, thay đổi

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

gǎi ㄍㄞˇ [gāi ㄍㄞ, hǎi ㄏㄞˇ]

U+80F2, tổng 10 nét, bộ ròu 肉 (+6 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lông ở trên ngón chân cái.

Tự hình 2

Dị thể 2

Bình luận 0