Có 3 kết quả:

熑 rim燫 rim𥋲 rim

1/3

rim

U+71EB, tổng 17 nét, bộ hoả 火 (+13 nét)
phồn thể