Có 1 kết quả:

zhēn ㄓㄣ

1/1

zhēn ㄓㄣ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. thật, thực
2. người tu hành

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Thật, không phải giả. ◎Như: “chân diện mục” 真面目 mặt mày thật, “chân nhân chân sự” 真人真事 nhân vật và sự việc có thật (không phải hư cấu).
2. (Tính) Thành thật, thật thà. ◎Như: “chân tâm thành ý” 真心誠意 lòng thành ý thật.
3. (Phó) Thật là, quả là, đúng là. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Chân chánh kì quái đích sự, khiếu nhân ý tưởng bất đáo!” 真正奇怪的事, 叫人意想不到 (Đệ lục thập thất hồi) Thật là kì quặc không ai ngờ đến!
4. (Danh) Người đắc đạo thành tiên (theo đạo gia). ◎Như: “chân nhân” 真人.
5. (Danh) Bổn tính, tính tự nhiên. ◎Như: “thiên chân” 天真 bổn tính tự nhiên.
6. (Danh) Hình tượng giống thật. ◎Như: “tả chân” 寫真 vẽ truyền thần, miêu tả đúng như thật.
7. (Danh) Chức quan thật thụ. ◇Hán Thư 漢書: “Lại tại vị nhị bách thạch dĩ thượng, nhất thiết mãn trật như chân” 吏在位二百石以上, 一切滿秩如真 (Bình đế kỉ 平帝紀) Cấp lại tại vị (lãnh bổng lộc) hai trăm thạch trở lên, tất cả được mãn trật như chức quan thật thụ.
8. (Danh) Lối viết chữ Hán rõ ràng từng nét.
9. (Danh) Họ “Chân”.
10. Cũng viết là “chân” 眞.

Từ điển Trung-Anh

(1) really
(2) truly
(3) indeed
(4) real
(5) true
(6) genuine

Từ ghép 233

bàn zhēn bàn jiǎ 半真半假bǎo zhēn dù 保真度bī zhēn 逼真bù shì Lú shān zhēn miàn mù 不識廬山真面目bù shì Lú shān zhēn miàn mù 不识庐山真面目chéng zhēn 成真chuán zhēn 传真chuán zhēn 傳真chuán zhēn diàn bào 传真电报chuán zhēn diàn bào 傳真電報chuán zhēn fā sòng 传真发送chuán zhēn fā sòng 傳真發送chuán zhēn hào mǎ 传真号码chuán zhēn hào mǎ 傳真號碼chuán zhēn jī 传真机chuán zhēn jī 傳真機chún zhēn 純真chún zhēn 纯真chún zhēn wú gòu 純真無垢chún zhēn wú gòu 纯真无垢dàng zhēn 当真dàng zhēn 當真Dào zhēn Gē lǎo zú Miáo zú Zì zhì xiàn 道真仡佬族苗族自治县Dào zhēn Gē lǎo zú Miáo zú Zì zhì xiàn 道真仡佬族苗族自治縣Dào zhēn xiàn 道真县Dào zhēn xiàn 道真縣Dào zhēn Zì zhì xiàn 道真自治县Dào zhēn Zì zhì xiàn 道真自治縣dī bǎo zhēn 低保真fǎn pú guī zhēn 返璞归真fǎn pú guī zhēn 返璞歸真fǎng zhēn 仿真fǎng zhēn fú wù qì 仿真服务器fǎng zhēn fú wù qì 仿真服務器gāo bǎo zhēn 高保真guī zhēn 归真guī zhēn 歸真guī zhēn fǎn pú 归真返璞guī zhēn fǎn pú 歸真返璞guǒ zhēn 果真huán yuán zhēn xiàng 还原真相huán yuán zhēn xiàng 還原真相huàn nàn jiàn zhēn qíng 患难见真情huàn nàn jiàn zhēn qíng 患難見真情huò zhēn jià shí 貨真價實huò zhēn jià shí 货真价实jī kě luàn zhēn 几可乱真jī kě luàn zhēn 幾可亂真jí fēng zhī jìn cǎo , liè huǒ jiàn zhēn jīn 疾風知勁草,烈火見真金jí fēng zhī jìn cǎo , liè huǒ jiàn zhēn jīn 疾风知劲草,烈火见真金jiǎ xì zhēn chàng 假戏真唱jiǎ xì zhēn chàng 假戲真唱Jiàn zhēn 鉴真Jiàn zhēn 鑒真Jiàn zhēn hé shang 鉴真和尚Jiàn zhēn hé shang 鑒真和尚jiào zhēn 較真jiào zhēn 较真jiǔ hòu tǔ zhēn yán 酒后吐真言jiǔ hòu tǔ zhēn yán 酒後吐真言liù zì zhēn yán 六字真言luàn zhēn 乱真luàn zhēn 亂真měi mèng chéng zhēn 美夢成真měi mèng chéng zhēn 美梦成真nòng jiǎ chéng zhēn 弄假成真Nǚ zhēn 女真Nǚ zhēn yǔ 女真語Nǚ zhēn yǔ 女真语qiān zhēn wàn què 千真万确qiān zhēn wàn què 千真萬確qīng zhēn 清真qīng zhēn sì 清真寺rèn zhēn 認真rèn zhēn 认真shā zhēn jūn 杀真菌shā zhēn jūn 殺真菌shā zhēn jūn jì 杀真菌剂shā zhēn jūn jì 殺真菌劑shī zhēn 失真shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn 实践是检验真理的唯一标准shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn 實踐是檢驗真理的唯一標準shú zhēn shú jiǎ 孰真孰假shuài zhēn 率真tiān zhēn 天真tiān zhēn làn màn 天真烂漫tiān zhēn làn màn 天真爛漫Tiě mù zhēn 鐵木真Tiě mù zhēn 铁木真tóng zhēn 童真xiě zhēn 写真xiě zhēn 寫真xiě zhēn jí 写真集xiě zhēn jí 寫真集xìn yǐ wéi zhēn 信以为真xìn yǐ wéi zhēn 信以為真xū wěi lèi zhēn 虚伪类真xū wěi lèi zhēn 虛偽類真yī líng zhēn xìng 一灵真性yī líng zhēn xìng 一靈真性zài zhēn kōng zhōng 在真空中zhēn ài 真愛zhēn ài 真爱zhēn bǎn 真版zhēn bàng 真棒zhēn cái shí xué 真才实学zhēn cái shí xué 真才實學zhēn cǎi sè 真彩色zhēn chéng 真誠zhēn chéng 真诚zhēn chuán 真传zhēn chuán 真傳zhēn dāo zhēn qiāng 真刀真枪zhēn dāo zhēn qiāng 真刀真槍zhēn dào 真道zhēn dì 真諦zhēn dì 真谛zhēn diāo 真鯛zhēn diāo 真鲷zhēn fēn shù 真分数zhēn fēn shù 真分數zhēn fǒu dìng jù 真否定句zhēn gé 真格zhēn gè 真个zhēn gè 真個zhēn guài 真怪zhēn hé 真核zhēn hòu shēng dòng wù 真后生动物zhēn hòu shēng dòng wù 真後生動物zhēn jì 真跡zhēn jì 真迹zhēn jì 真际zhēn jì 真際zhēn jiǎ 真假zhēn jiǎ nán biàn 真假难辨zhēn jiǎ nán biàn 真假難辨zhēn jīn bù pà huǒ lái shāo 真金不怕火來燒zhēn jīn bù pà huǒ lái shāo 真金不怕火来烧zhēn jīn bù pà huǒ liàn 真金不怕火炼zhēn jīn bù pà huǒ liàn 真金不怕火煉zhēn jīng 真經zhēn jīng 真经zhēn jūn 真菌zhēn jūn gāng 真菌綱zhēn jūn gāng 真菌纲zhēn kěn dìng jù 真肯定句zhēn kōng 真空zhēn kōng bèng 真空泵zhēn kōng guǎn 真空管zhēn lǐ 真理zhēn liàng 真亮zhēn miàn mù 真面目zhēn mìng 真命zhēn niú 真牛zhēn pí 真皮zhēn pí céng 真皮层zhēn pí céng 真皮層zhēn píng shí jù 真凭实据zhēn píng shí jù 真憑實據zhēn qiè 真切zhēn qíng 真情zhēn qíng shí yì 真情实意zhēn qíng shí yì 真情實意zhēn quán 真詮zhēn quán 真诠zhēn què 真确zhēn què 真確zhēn rén 真人zhēn rén bǎn 真人版zhēn rén bù lòu xiàng 真人不露相zhēn rén xiù 真人秀zhēn rén zhēn shì 真人真事zhēn róng 真容zhēn shàn měi 真善美zhēn shēn 真身zhēn shén 真神zhēn shēng 真声zhēn shēng 真聲zhēn shēng zuì gāo yīn 真声最高音zhēn shēng zuì gāo yīn 真聲最高音zhēn shí 真实zhēn shí 真實zhēn shí gǎn 真实感zhēn shí gǎn 真實感zhēn shí xìng 真实性zhēn shí xìng 真實性zhēn shì 真事zhēn shì 真释zhēn shì 真釋zhēn shi 真是zhēn shi de 真是的zhēn shū 真书zhēn shū 真書zhēn shù 真数zhēn shù 真數zhēn shuài 真率zhēn sī 真丝zhēn sī 真絲zhēn suǐ 真髓zhēn wěi 真伪zhēn wěi 真偽zhēn wěi mò biàn 真伪莫辨zhēn wěi mò biàn 真偽莫辨zhēn xiàng 真相zhēn xiàng 真象zhēn xiàng bì lù 真相毕露zhēn xiàng bì lù 真相畢露zhēn xiàng dà bái 真相大白zhēn xīn 真心zhēn xīn shí yì 真心实意zhēn xīn shí yì 真心實意zhēn xìng 真性zhēn xiōng 真兇zhēn xiōng 真凶zhēn yán 真言zhēn yì 真意zhēn yǒu nǐ de 真有你的zhēn zhēn 真真zhēn zhèng 真正zhēn zhī 真知zhēn zhī zhuó jiàn 真知灼見zhēn zhī zhuó jiàn 真知灼见zhēn zhí biǎo 真值表zhēn zhì 真挚zhēn zhì 真摯zhēn zhū 真珠zhēn zǐ jí 真子集zhèng jiào zhēn quán 正教真詮zhèng jiào zhēn quán 正教真诠zhèng quán zhēn kōng 政权真空zhèng quán zhēn kōng 政權真空zǒng xié bō shī zhēn 总谐波失真zǒng xié bō shī zhēn 總諧波失真