Có 2 kết quả:

捧 pěng ㄆㄥˇ泙 pěng ㄆㄥˇ

1/2

pěng ㄆㄥˇ

U+6367, tổng 11 nét, bộ shǒu 手 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

bưng, mang

Từ điển phổ thông

nâng bổng, nhấc bổng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bưng, nâng, bế, ôm. ◎Như: “phủng oản” 捧碗 bưng bát, “phủng trà” 捧茶 bưng trà. ◇Lí Hoa 李華: “Đề huề phủng phụ” 提攜捧負 (Điếu cổ chiến trường văn 弔古戰場文) Dắt díu nâng đỡ.
2. (Động) Vỗ, đè. ◎Như: “phủng phúc đại tiếu” 捧腹大笑 vỗ bụng cười to.
3. (Động) Nịnh hót, tâng bốc. ◎Như: “phủng tràng” 捧場 bợ đỡ, “tha bị phủng thượng thiên liễu” 他被捧上天了 anh ta được tâng bốc lên tận mây xanh.
4. (Danh) Lượng từ: vốc, nắm, bó. ◎Như: “nhất phủng mễ” 一捧米 một nắm gạo, “nhất phủng hoa” 一捧花 một bó hoa.

Từ điển Thiều Chửu

① Bưng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bưng, vốc: 捧著托盤 Bưng mâm; 用手捧水喝 Lấy tay vốc nước uống;
② (loại) Vốc: 一捧米 Một vốc gạo;
③ Tâng bốc, nịnh: 把他捧到天上 Tâng bốc y lên tận mây xanh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng hai tay mà bê, bưng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Phụng 奉.

Từ điển Trung-Anh

(1) to clasp
(2) to cup the hands
(3) to hold up with both hands
(4) to offer (esp. in cupped hands)
(5) to praise
(6) to flatter

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 4

Từ ghép 29

Một số bài thơ có sử dụng

pěng ㄆㄥˇ [píng ㄆㄧㄥˊ]

U+6CD9, tổng 8 nét, bộ shǔi 水 (+5 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tượng thanh) Tiếng nước kêu.
2. (Động) (Sóng nước) vỗ đập, xung kích.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng