Có 12 kết quả:

參 sam彡 sam杉 sam芟 sam蔘 sam衫 sam𧀜 sam𧏰 sam𧑁 sam𧓰 sam𪓫 sam𬞨 sam

1/12

sam

U+5F61, tổng 3 nét, bộ sam 彡 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Trần Văn Kiệm

sam (bộ gốc)

Tự hình 4

Bình luận 0

sam

U+6749, tổng 7 nét, bộ mộc 木 (+3 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

cây sam, rau sam

Tự hình 3

Dị thể 4

Bình luận 0

sam

U+829F, tổng 7 nét, bộ thảo 艸 (+4 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

rau sam

Tự hình 2

Dị thể 1

Bình luận 0

sam

U+8518, tổng 14 nét, bộ thảo 艸 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

rau sam

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 17

Bình luận 0

sam [oam, sờm]

U+886B, tổng 8 nét, bộ y 衣 (+3 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

sam (áo lót)

Tự hình 2

Dị thể 3

Bình luận 0

sam

U+2701C, tổng 17 nét, bộ thảo 艸 (+14 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

rau sam

Bình luận 0

sam

U+273F0, tổng 16 nét, bộ trùng 虫 (+10 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

con sam

Bình luận 0

sam

U+274F0, tổng 20 nét, bộ trùng 虫 (+14 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

con sam

Bình luận 0

sam

U+2A4EB, tổng 20 nét, bộ mãnh 黽 (+7 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đuôi sam

Bình luận 0

sam

U+2C7A8, tổng 16 nét, bộ thảo 艸 (+13 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

rau sam

Bình luận 0