Có 6 kết quả:

垺 póu ㄆㄡˊ抔 póu ㄆㄡˊ掊 póu ㄆㄡˊ涪 póu ㄆㄡˊ裒 póu ㄆㄡˊ襃 póu ㄆㄡˊ

1/6

póu ㄆㄡˊ [ㄈㄨ, pēi ㄆㄟ, pōu ㄆㄡ]

U+57BA, tổng 10 nét, bộ tǔ 土 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

extremely large

Tự hình 1

Dị thể 1

póu ㄆㄡˊ [bào ㄅㄠˋ]

U+6294, tổng 7 nét, bộ shǒu 手 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

rúm lấy, vục lấy

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Vốc, rúm lấy, vục lấy.
2. (Danh) Lượng từ: vốc, nắm, nhúm, v.v. § Cũng như: “phủng” 捧, “ác” 握, “bả” 把.

Từ điển Thiều Chửu

① Rúm lấy, vục lấy.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Vốc, rúm lấy, vục lấy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thò tay bốc. Cũng đọc Bồi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy tay mà vốc.

Từ điển Trung-Anh

take up in both hands

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

póu ㄆㄡˊ [bào ㄅㄠˋ, ㄈㄨˋ, pǒu ㄆㄡˇ]

U+638A, tổng 11 nét, bộ shǒu 手 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đào, khoét. ◎Như: “bồi khanh” 掊坑 đào hố.
2. (Động) Thu vét, bóc lột. ◎Như: “bồi khắc” 掊克 bóp nặn của dân.
3. (Danh) Lượng từ: vốc, nắm, nhúm, v.v. § Thông “bồi” 抔.
4. Một âm là “phẩu”. (Động) Đập vỡ. ◇Trang Tử 莊子: “Phi bất hiêu nhiên đại dã, ngô vi kì vô dụng nhi phẩu chi” 非不呺然大也, 吾為其無用而掊之 (Tiêu dao du 逍遙遊) Không phải là nó không to kếch sù, vì nó vô dụng mà tôi đập vỡ.
5. (Động) Đả kích, công kích. ◇Trang Tử 莊子: “Phẩu kích thánh nhân, túng xả đạo tặc, nhi thiên hạ thủy trị hĩ” 掊擊聖人, 縱舍盜賊, 而天下始治矣 (Khư khiếp 胠篋) Đả kích thánh nhân, buông tha trộm cướp, mà thiên hạ mới trị vậy.
6. § Ta quen đọc là “bẫu” cả.

Từ điển Thiều Chửu

① Kéo lấy, như bồi khắc 掊克 bóp nặn của dân.
② Cầm.
③ Nắm, một nắm.
④ Một âm là phẩu. Ðánh.
⑤ Bửa ra. Ta quen đọc là chữ bẫu cả.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Móc, bới đất;
② Tích tụ;
③ (loại) Nắm, một nắm: 一掊之土 Một nắm đất;
④ 【掊克】bồi khắc [póukè] (văn) Bóp nặn của cải của dân.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Đánh;
② Bửa ra, đập vỡ: 掊鬥折衡,而民不爭 Đập vỡ đấu bẻ gãy cân làm cho dân không tranh nhau nữa (Trang tử).【掊擊】phẫu kích [pôuji] Công kích, phê phán.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy tay bốc đất — Thâu góp — Các âm khác là Phẫu, Phó.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lầy tay mà đánh — Mổ xẻ. Như chữ Phẫu 剖 — Các âm khác là Bồi, Phó. Xem các âm này.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thua. Bị diệt — Các âm khác là Bồi, Phẫu. Xem các âm này.

Từ điển Trung-Anh

take up in both hands

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

póu ㄆㄡˊ [bāo ㄅㄠ]

U+88D2, tổng 12 nét, bộ yī 衣 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

tụ lại

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tụ họp. ◎Như: “bầu tập” 裒集 tụ tập.
2. (Động) Bớt, giảm thiểu. ◎Như: “bầu đa ích quả” 裒多益寡 bớt bên nhiều thêm cho bên ít.

Từ điển Thiều Chửu

① Tụ họp, nhiều.
② Bớt. Như bầu đa ích quả 裒多益寡 bớt bên nhiều thêm cho bên ít.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Tụ tập;
② Giảm bớt: 裒多益寡 Nhiều giảm ít tăng, bớt bên nhiều thêm cho bên ít.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom lại. Tụ lại, cũng đọc Bầu. Td: Phầu tập ( gom tụ lại ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom lại. tụ lại nhiều — Một nghĩa khác là giảm đi, bớt đi. Xem Bầu đa ích quả.

Từ điển Trung-Anh

collect

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng

póu ㄆㄡˊ [bāo ㄅㄠ]

U+8943, tổng 16 nét, bộ yī 衣 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Thiều Chửu

① Khen, đem cái hay cái tốt của người phô bày ra gọi là bao.
② Áo rộng.
③ Một âm là bầu. Tụ lại, cùng nghĩa với bầu 裒.

Từ điển Trần Văn Chánh

Tụ họp lại (dùng như 裒).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Bao 褒 — Một âm khác là Bầu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Bầu 裒, 褒 — Một âm khác là Bao.

Tự hình 1

Dị thể 9

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng