Có 1 kết quả:

子 zi

1/1

zi [, ㄗˇ]

U+5B50, tổng 3 nét, bộ zǐ 子 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Trung-Anh

(noun suffix)

Tự hình 6

Dị thể 11

Từ ghép 1514

Một số bài thơ có sử dụng