Có 5 kết quả:

傮 zāo ㄗㄠ槽 zāo ㄗㄠ糟 zāo ㄗㄠ蹧 zāo ㄗㄠ遭 zāo ㄗㄠ

1/5

zāo ㄗㄠ

U+50AE, tổng 13 nét, bộ rén 人 (+11 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

finish, to go around

Tự hình 1

Dị thể 4

zāo ㄗㄠ [cáo ㄘㄠˊ]

U+69FD, tổng 15 nét, bộ mù 木 (+11 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái máng cho súc vật ăn. ◎Như: “mã tào” 馬槽 máng ngựa, “trư tào” 豬槽 máng heo.
2. (Danh) Cái giá để gác dây đàn.
3. (Danh) Chỉ bộ phận hoặc vật thể bên cạnh cao mà giữa trũng. ◎Như: “dục tào” 浴槽 bồn tắm, “tào nha” 槽牙 răng hàm.
4. (Danh) Khí cụ dùng để cất rượu, đồ đựng rượu hoặc thức uống (thường có hình chữ nhật hoặc vuông). ◎Như: “tửu tào” 酒槽 đồ đựng rượu, “thủy tào” 水槽 đồ đựng nước uống.
5. (Danh) Đường dẫn nước, kênh, ngòi. ◎Như: “hà tào” 河槽 lòng sông.
6. (Danh) Lượng từ: đơn vị dùng cho cửa sổ hoặc vật gì ngăn cách trong nhà. ◎Như: “lưỡng tào song hộ” 兩槽窗戶 hai cái cửa sổ, “nhất tào cách phiến” 一槽隔扇 một cái liếp ngăn.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Một số bài thơ có sử dụng

zāo ㄗㄠ

U+7CDF, tổng 17 nét, bộ mǐ 米 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cặn rượu
2. ngâm rượu
3. ướp, muối, ngâm
4. mục nát, mủn
5. hỏng, yếu kém, bại hoại

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cặn rượu. ◎Như: “tửu tao” 酒糟 cặn rượu, bã rượu.
2. (Danh) Cặn bã, đồ vô dụng, thứ không có giá trị gì cả. ◎Như: “tao phách” 糟粕 cặn bã, thừa bỏ (trái nghĩa với “tinh hoa” 精華).
3. (Danh) Họ “Tao”.
4. (Động) Ngâm với rượu. ◎Như: “tao ngư” 糟魚 cá ngâm rượu, “tao nhục” 糟肉 thịt ngâm rượu.
5. (Tính) Kém, hỏng, hư nát, bại hoại. ◎Như: “tao cao” 糟糕 sự tình hư hỏng, “tha giá học kì đích thành tích ngận tao” 他這學期的成績很糟 kết quả kì học này của nó tệ lắm.
6. (Tính) Mục nát. ◎Như: “bố tao liễu” 布糟了 vải mục rồi.

Từ điển Thiều Chửu

① Cặn rượu. Câu nói không có tinh thần gì gọi là tao phách 糟粕.
② Vợ. Tống Hoằng có câu: Tao khang chi thê bất khả hạ đường 糟糠之妻不可下堂 người vợ cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình không thể bỏ được, vì thế nên vợ cả gọi là tao khang chi thê.
③ Ngâm rượu, như tao ngư 糟魚 lấy rượu ngâm cá.
④ Bại hoại, hỏng, tan nát.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bã, hèm: 酒糟 Bã rượu, hèm rượu;
② Ướp, muối, ngâm (rượu): 糟魚 Cá ướp (bằng bã rượu hoặc rượu);
③ Mục, mục nát, mủn: 木頭糟了 Gỗ đã mục rồi; 布糟了 Vải đã mủn rồi;
④ Hỏng, kém, yếu, bại hoại, tan nát: 事情糟了 Hỏng việc rồi; 她的身體 很糟 (Người) chị ấy yếu lắm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bã rượu. Hèm rượu.

Từ điển Trung-Anh

(1) dregs
(2) draff
(3) pickled in wine
(4) rotten
(5) messy
(6) ruined

Tự hình 2

Dị thể 8

Chữ gần giống 2

Từ ghép 36

Một số bài thơ có sử dụng

zāo ㄗㄠ

U+8E67, tổng 18 nét, bộ zú 足 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hỏng, nát

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 糟 nghĩa
④ (bộ 米).【糟蹋】tao đạp [zaotà] Xem 蹋.

Từ điển Trung-Anh

see 蹧蹋[zao1 ta4]

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

Từ ghép 2

zāo ㄗㄠ

U+906D, tổng 14 nét, bộ chuò 辵 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. không hẹn mà gặp
2. vòng, lượt

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Gặp, bị. ◎Như: “tao phùng ý ngoại” 遭逢意外 gặp gỡ bất ngờ, “tao đáo ám hại” 遭到暗害 bị ám hại. ◇Cao Bá Quát 高伯适: “Mỗi liên xỉ thiệt thường tao ngã” 每憐齒舌常遭我 (Cấm sở cửu nguyệt 禁所九月) Thương cho ta mỗi lần gặp cái vạ miệng lưỡi.
2. (Danh) Vòng. ◎Như: “chu tao” 周遭 khắp vòng.
3. (Danh) Lượt, chuyến. ◎Như: “kỉ tao” 幾遭 mấy lượt rồi? ◇Tây sương kí 西廂記: “Tiểu sinh tựu vọng ca ca nhất tao” 小生就望哥哥一遭 (Đệ nhất bổn 第一本, Đệ nhất chiết) Tôi hãy sang thăm anh tôi một chuyến.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Gặp, bị: 遭遇困難 Gặp phải khó khăn; 遭逢意外 Gặp nhau bất ngờ; 遭到暗害 Bị ám hại;
② Vòng: 周遭 Khắp vòng; 我去轉了一遭 Tôi đi quanh một vòng; 繞兩遭 Quấn hai vòng;
③ Lần, lượt: 頭一遭 Lần đầu; 一遭生,兩遭熟 Lần đầu thì lạ, lần sau thì quen, trước lạ sau quen; 幾遭 Mấy lượt rồi?

Từ điển Trung-Anh

(1) to meet by chance (usually with misfortune)
(2) classifier for events: time, turn, incident

Tự hình 4

Dị thể 6

Từ ghép 24

Một số bài thơ có sử dụng