Có 10 kết quả:

怂 sǒng ㄙㄨㄥˇ悚 sǒng ㄙㄨㄥˇ愯 sǒng ㄙㄨㄥˇ慫 sǒng ㄙㄨㄥˇ漎 sǒng ㄙㄨㄥˇ竦 sǒng ㄙㄨㄥˇ縱 sǒng ㄙㄨㄥˇ纵 sǒng ㄙㄨㄥˇ耸 sǒng ㄙㄨㄥˇ聳 sǒng ㄙㄨㄥˇ

1/10

sǒng ㄙㄨㄥˇ

U+6002, tổng 8 nét, bộ xīn 心 (+4 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

khuyên, giục, thúc

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 慫

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 慫

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Sợ sệt, hoảng sợ;
② 【慫恿】tủng dũng [sôngyông] Xúi, xúi bẩy, xúi giục: 慫恿打架 Xúi trẻ đánh nhau;
③ Như 恿.

Từ điển Trung-Anh

terrified

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 1

sǒng ㄙㄨㄥˇ

U+609A, tổng 10 nét, bộ xīn 心 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

sợ hãi, kinh khiếp

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sợ hãi. ◇Tây du kí 西遊記: “Ngọc Đế kiến tấu, tủng cụ” 玉帝見奏, 悚懼 (Đệ ngũ hồi) Ngọc Hoàng nghe tâu, hoảng sợ.
2. (Động) Cung kính. ◇Tấn Thư 晉書: “Chỉnh phục khuynh tủng, ngôn tắc xưng tự” 整服傾悚, 言則稱字 (Diêu Hưng tái kí hạ 姚興載記下).
3. (Động) Đứng thẳng lên, đứng sừng sững, nhô lên cao. ◎Như: “tủng trĩ” 悚峙.
4. (Phó) Vui mừng. ◎Như: “tủng dược” 悚躍.

Từ điển Thiều Chửu

① Sợ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nhát, sợ, sợ hãi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợ hãi.

Từ điển Trung-Anh

frightened

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 9

Một số bài thơ có sử dụng

sǒng ㄙㄨㄥˇ

U+612F, tổng 13 nét, bộ xīn 心 (+10 nét)
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. § Xưa dùng như chữ “tủng” 悚.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 悚[song3]

Tự hình 3

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

sǒng ㄙㄨㄥˇ

U+616B, tổng 15 nét, bộ xīn 心 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

khuyên, giục, thúc

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Hoảng sợ.
2. (Động) “Túng dũng” 慫恿 khuyến khích, cổ động, xúi giục. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Dĩ thương chủ nhân. Chủ nhân cức túng dũng chi” 以商主人. 主人亟慫恿之 (Vương Thành 王成) Đem việc đó ra bàn với ông chủ (quán trọ). Ông chủ hết sức khuyến khích. ☆Tương tự: “cổ động” 鼓動, “cổ lệ” 鼓勵, “cổ vũ” 鼓舞, “phiến động” 煽動, “phiến hoặc” 煽惑. ★Tương phản: “quy gián” 規諫, “khuyến trở” 勸阻, “trung cáo” 忠告.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Sợ sệt, hoảng sợ;
② 【慫恿】tủng dũng [sôngyông] Xúi, xúi bẩy, xúi giục: 慫恿打架 Xúi trẻ đánh nhau;
③ Như 恿.

Từ điển Trung-Anh

terrified

Tự hình 1

Dị thể 1

Từ ghép 2

sǒng ㄙㄨㄥˇ [cóng ㄘㄨㄥˊ]

U+6F0E, tổng 14 nét, bộ shǔi 水 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Sông nhỏ chảy vào sông lớn, chỗ các sông hợp lại nhau;
② 【漎漎】 tùng tùng [cóngcóng] (thanh) (Tiếng nước chảy) vo vo.

Từ điển Trần Văn Chánh

【漎漎】tủng tủng [sôngsông] (văn) Mau chóng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nước nhỏ long tong — Xem Tùng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mau lẹ. Nhanh — Một âm là Tung. Xem Tung.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 9

Một số bài thơ có sử dụng

sǒng ㄙㄨㄥˇ

U+7AE6, tổng 12 nét, bộ lì 立 (+7 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

sợ, động

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cung kính.
2. (Động) Nghển cổ, kiễng chân mà đứng. ◇Hán Thư 漢書: “Sĩ tốt giai San Đông nhân, tủng nhi vọng quy” 士卒皆山東人, 竦而望歸 (Hàn Vương Tín truyện 韓王信傳) Quân sĩ đều là người Sơn Đông, nghển cổ kiễng chân mong về.
3. (Động) Đứng thẳng, dựng đứng. ◇Tạ Linh Vận 謝靈運: “Tích thạch tủng lưỡng khê” 積石竦兩溪 (Phát quy lại tam bộc bố vọng Lưỡng Khê 發歸瀨三瀑布望兩溪 Đá chồng chất đứng thẳng ở Lưỡng Khê.
4. (Động) Cầm, nắm. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Tủng trường kiếm hề ủng ấu ngải” 竦長劍兮擁幼艾 (Cửu ca 九歌, Thiểu tư mệnh 少司命) Cầm kiếm dài hề che chở trẻ già.
5. (Động) Phấn chấn. ◇Hán Thư 漢書: “Hậu tước lộc, tủng tinh thần, cử thiên hạ dĩ cầu chi hĩ” 厚爵祿, 竦精神, 舉天下以求之矣 (Giao tự chí hạ 郊祀志下) Nhiều tước vị bổng lộc, phấn chấn tinh thần, cả thiên hạ lấy làm mong mỏi vậy.
6. (Động) Sợ hãi, kinh hoảng. ◇Hàn Phi Tử 韓非子: “Minh quân vô vi ư thượng, Quần thần tủng cụ hồ hạ” 明君無為於上, 群臣竦懼乎下 (Chủ đạo 主道) Vua sáng suốt vô vi ở trên, Bề tôi kinh sợ ở dưới.
7. (Phó) Một cách cung kính. ◎Như: “tủng thính” 竦聽 kính cẩn lắng nghe.

Từ điển Thiều Chửu

① Kính, như tủng tức 竦息 có dạng kính ghín như người nhịn hơi không thở, tủng lập 竦立 đứng một cách kính cẩn mạnh mẽ.
② Sợ, động.
③ Cất lên.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Cung kính, kính trọng, trang trọng: 竦立 Đứng một cách nghiêm trang;
② Như 悚 [sông] (bộ 忄);
③ Cất lên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng thẳng — Kính cẩn — Nhảy lên.

Từ điển Trung-Anh

(1) respectful
(2) horrified
(3) to raise (one's shoulders)
(4) to stand on tiptoe
(5) to crane

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

sǒng ㄙㄨㄥˇ [cóng ㄘㄨㄥˊ, zǒng ㄗㄨㄥˇ, zòng ㄗㄨㄥˋ]

U+7E31, tổng 17 nét, bộ mì 糸 (+11 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Buông tha, thả ra. ◎Như: “túng tù” 縱囚 tha tù ra, “túng hổ quy san” 縱虎歸山 thả hổ về rừng.
2. (Động) Phóng, tung ra. ◇Sử Kí 史記: “Cổ Tẩu tòng hạ túng hỏa phần lẫm” 瞽叟從下縱火焚廩 (Ngũ đế bổn kỉ 五帝本紀) Cổ Tẩu từ dưới phóng lửa đốt kho lúa. § Cổ Tẩu là cha của vua Thuấn 舜.
3. (Động) Buông lung, không câu thúc. ◎Như: “túng dật hi hí” 縱逸嬉戲 buông lung chơi giỡn, “túng đàm” 縱談 bàn phiếm. ◇Tô Thức 蘇軾: “Túng nhất vi chi sở như, lăng vạn khoảnh chi mang nhiên” 縱一葦之所如, 凌萬頃之茫然 (Tiền Xích Bích phú 前赤壁賦) Tha hồ cho một chiếc thuyền nhỏ đi đâu thì đi, cưỡi trên mặt nước mênh mông muôn khoảnh.
4. (Động) Bắn tên ra.
5. (Liên) Tuy, dù, ví phỏng, dù cho. § Cũng như “túng sử” 縱使 hay “túng nhiên” 縱然. ◇Sử Kí 史記: “Túng Giang Đông phụ huynh liên nhi vương ngã, ngã hà diện mục kiến chi” 縱江東父兄憐而王我, 我何面目見之 (Hạng Vũ bổn kỉ 項羽本紀) Ví phỏng các bậc cha anh ở Giang Đông thương tình mà tôn ta làm vua, ta cũng không còn mặt mũi nào mà trông thấy họ nữa.
6. Một âm là “tổng”. (Phó) Vội vã, hấp tấp. ◎Như: “tổng tổng” 縱縱 hấp tấp.
7. Một âm là “tung”. (Danh) Đường dọc, bề dọc từ nam đến bắc. ◎Như: Đời Chiến quốc 戰國 (475-221 trước T.L.) có một phái học về lối “tung hoành” 縱橫. Hợp các nước ở phía nam phía bắc lại gọi là “tung” 縱, kết liên các nước đông tây lại gọi là “hoành” 橫. Còn viết là “tung hoành” 從衡.
8. (Danh) Dấu vết. § Cũng như “tung” 蹤. ◇Lí Bạch 李白: “Thí như vân trung điểu, Nhất khứ vô tung tích” 譬如雲中鳥, 一去無縱跡 (Cổ khách hành 估客行) Như là chim trong mây, Một khi bay đi rồi thì không còn tung tích.

Tự hình 4

Dị thể 7

Chữ gần giống 9

Một số bài thơ có sử dụng

sǒng ㄙㄨㄥˇ

U+8038, tổng 10 nét, bộ ěr 耳 (+4 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cao thẳng lên, cao vót
2. nhún
3. ghê, rợn

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 聳.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cao vót: 高山聳立 Núi cao sừng sững;
② Nhún: 聳一聳肩膀 Nhún vai một cái;
③ Ghê, rợn: 聳懼 Ghê sợ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 聳

Từ điển Trung-Anh

(1) to excite
(2) to raise up
(3) to shrug
(4) high
(5) lofty
(6) towering

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 8

sǒng ㄙㄨㄥˇ

U+8073, tổng 17 nét, bộ ěr 耳 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cao thẳng lên, cao vót
2. nhún
3. ghê, rợn

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đứng thẳng lên, đứng sừng sững, nhô lên cao. ◎Như: “tủng kiên” 聳肩 nhún vai. ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “Lăng sầm tủng dật phong, Diêu chiêm giai kì tuyệt” 陵岑聳逸峰, 遙瞻皆奇絕 (Họa Quách Chủ Bộ 遊斜川) Gò núi sừng sững đỉnh cao, Xa ngắm đều đẹp vô cùng.
2. (Động) Khen ngợi, khuyến khích, tán dương. ◇Quốc ngữ 國學: “Nhi vi chi tủng thiện, nhi ức ác yên” 而為之聳善, 而抑惡焉 (Sở ngữ thượng 楚語上) Để tán dương đức lành, mà đè nén điều xấu vậy.
3. (Động) Sợ hãi, kinh động. ◎Như: “tủng cụ” 聳懼 kinh sợ, “tủng nhân thính văn” 聳人聽聞 làm cho kinh hoàng sửng sốt. § Cũng viết là 悚懼. ◇Tô Thức 蘇軾: “Dư kí tủng nhiên dị chi” 余既聳然異之 (Phương Sơn Tử truyện 方山子傳) Tôi lấy làm kinh dị.
4. (Tính) Điếc.
5. (Tính) Cao, chót vót. ◇Giản Văn Đế 簡文帝: “Tủng lâu bài thụ xuất, Khích điệp đái giang thanh” 聳樓排樹出, 郤堞帶江清 (Đăng phong hỏa lâu 登烽火樓) Lầu cao bày ra rừng cây, Tường thấp đeo dải sông xanh.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cao vót: 高山聳立 Núi cao sừng sững;
② Nhún: 聳一聳肩膀 Nhún vai một cái;
③ Ghê, rợn: 聳懼 Ghê sợ.

Từ điển Trung-Anh

(1) to excite
(2) to raise up
(3) to shrug
(4) high
(5) lofty
(6) towering

Tự hình 3

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Từ ghép 8

Một số bài thơ có sử dụng