Có 7 kết quả:

咳 hái ㄏㄞˊ孩 hái ㄏㄞˊ还 hái ㄏㄞˊ還 hái ㄏㄞˊ頦 hái ㄏㄞˊ颏 hái ㄏㄞˊ骸 hái ㄏㄞˊ

1/7

hái ㄏㄞˊ [hāi ㄏㄞ, kài ㄎㄞˋ, ㄎㄜˊ]

U+54B3, tổng 9 nét, bộ kǒu 口 (+6 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ho. § Cũng như “khái” 欬. ◎Như: “khái thấu” 咳嗽 ho.
2. Một âm là “cai”. (Động) Khạc. ◎Như: “khái đàm” 咳痰 khạc đờm, “khái huyết” 咳血 khạc máu.
3. Một âm là “hai”. (Thán) Biểu thị thương cảm, ân hận: ô, ôi, ối. ◎Như: “hai! ngã chẩm ma vong liễu” 咳, 我怎麼忘了 ối dào! làm sao tôi quên mất rồi.

Tự hình 3

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

hái ㄏㄞˊ

U+5B69, tổng 9 nét, bộ zǐ 子 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đứa trẻ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Trẻ con cười. ◇Đạo Đức Kinh 道德經: “Ngã độc bạc hề kì vị triệu, như anh nhi chi vị hài” 我獨泊兮其未兆, 如嬰兒之未孩 (Chương 20) Riêng ta lặng lẽ hề chẳng có dấu vết, như trẻ sơ sinh chưa biết cười.
2. (Động) Coi như con trẻ. ◇Đạo Đức Kinh 道德經: “Bách tính giai chú kì nhĩ mục, Thánh nhân giai hài chi” 百姓皆注其耳目, 聖人皆孩之 (Chương 49) Trăm họ đều chú tai mắt, Thánh nhân đều coi như con trẻ.
3. (Động) Yêu thương, vỗ về. ◇Phiền Tốn 樊遜: “Minh phạt dĩ củ chư hầu, thân ân dĩ hài bách tính” 明罰以糾諸侯, 申恩以孩百姓 (Cử tú tài đối sách 舉秀才對策).
4. (Danh) Trẻ em, con nhỏ. ◎Như: “tiểu hài” 小孩 trẻ con. ◇Lí Mật 李密: “Sanh hài lục nguyệt, từ phụ kiến bội” 生孩六月, 慈父見背 (Trần tình biểu 陳情表) Con sinh được sáu tháng, cha hiền quy tiên.
5. (Danh) Họ “Hài”.
6. (Tính) Non, con, bé, ấu. ◇Lễ Kí 禮記: “Vô phúc sào, vô sát hài trùng” 毋覆巢, 毋殺孩蟲 (Nguyệt lệnh 月令) Đừng phá tổ, chớ giết trùng non.

Từ điển Thiều Chửu

① Trẻ con cười, bây giờ đều gọi trẻ bé là hài.

Từ điển Trần Văn Chánh

Con, trẻ em: 小孩 Em bé, trẻ em; 男孩 Em trai; 女孩 Em gái.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng cười của đứa trẻ con. Như chữ Hài 咳 — Non nớt, thơ ấu — Đứa trẻ thơ.

Từ điển Trung-Anh

child

Tự hình 3

Dị thể 3

Từ ghép 33

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

hái ㄏㄞˊ [huán ㄏㄨㄢˊ, xuán ㄒㄩㄢˊ]

U+8FD8, tổng 7 nét, bộ chuò 辵 (+4 nét)
giản thể, hội ý

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “hoàn” 還.
2. Giản thể của chữ 還.

Từ điển Trung-Anh

(1) still
(2) still in progress
(3) still more
(4) yet
(5) even more
(6) in addition
(7) fairly
(8) passably (good)
(9) as early as
(10) even
(11) also
(12) else

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 12

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

hái ㄏㄞˊ [huán ㄏㄨㄢˊ, xuán ㄒㄩㄢˊ]

U+9084, tổng 16 nét, bộ chuò 辵 (+13 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Trở lại, về. § Đã đi rồi trở lại gọi là “hoàn”. ◎Như: “hoàn gia” 還家 trở về nhà. ◇Vương An Thạch 王安石: “Minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn” 明月何時照我還 (Bạc thuyền Qua Châu 泊船瓜州) Bao giờ trăng sáng soi ta về? Đào Trinh Nhất dịch thơ: Đường về nào biết bao giờ trăng soi.
2. (Động) Khôi phục, hồi phục, làm trở lại như trước. ◎Như: “hoàn tục” 還俗 quay về đời tục, “hoàn tha bổn lai diện mục” 還他本來面目 lấy lại bản lai diện mục của nó.
3. (Động) Đáp lại, đối lại. ◎Như: “hoàn lễ” 還禮 đáp lễ, “dĩ nha hoàn nha, dĩ nhãn hoàn nhãn” 以牙還牙, 以眼還眼 lấy răng đối răng, lấy mắt trả mắt.
4. (Động) Trả lại. ◎Như: “hoàn trái” 還債 trả nợ.
5. (Động) Đến nay, trở đi (nói về thời gian). ◇Lí Hoa 李華: “Tần Hán nhi hoàn, đa sự tứ di” 秦漢而還, 多事四夷 (Điếu cổ chiến tràng văn 弔古戰場文) Từ Tần, Hán trở đi, gây sự với tứ di.
6. (Động) Vây quanh. § Thông “hoàn” 環. ◇Hán Thư 漢書: “Hoàn lư thụ tang, thái như hữu huề” 還廬樹桑, 菜茹有畦 (Thực hóa chí thượng 食貨志上) Bao quanh nhà trồng dâu, rau rễ có luống.
7. (Danh) Họ “Hoàn”.
8. (Phó) Vẫn, vẫn còn. ◇Sầm Tham 岑參: “Đình thụ bất tri nhân khứ tận, Xuân lai hoàn phát cựu thì hoa” 庭樹不知人去盡, 春來還發舊時花 (San phòng xuân sự 山房春事) Cây sân chẳng biết người đi hết, Xuân tới hoa xưa vẫn nở đều.
9. (Phó) Càng, còn hơn. ◎Như: “kim thiên tỉ tạc thiên hoàn nhiệt” 今天比昨天還熱 hôm nay còn nóng hơn hôm qua.
10. (Phó) Lại (lần nữa). ◇Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然: “Đãi đáo trùng dương nhật, Hoàn lai tựu cúc hoa” 待到重陽日, 還來就菊花 (Quá cố nhân trang 過故人莊) Đợi tới ngày trùng dương, Lại về gần bên hoa cúc.
11. (Phó) Nhưng mà, lại còn. ◇Tây du kí 西遊記: “Kiều hạ hà lí tuy kết mãn liễu băng, hoàn hữu thủy thanh tòng na băng hạ sàn sàn đích lưu” 橋下河裡雖結滿了冰, 還有水聲從那冰下潺潺的流 (Đệ bát hồi) Sông dưới cầu tuy đóng băng hết cả, nhưng lại có tiếng nước dưới băng đá chảy rì rào.
12. (Phó) Nên, hãy. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhĩ hoàn tiên tẩu, đái ngã môn tiến khứ, tiến khứ” 你還先走, 帶我們進去, 進去 (Đệ nhất hồi) Ngươi hãy đi trước, dẫn chúng tôi đi tới, đi tới.
13. (Phó) Đã, đã từng. ◇Đổng tây sương 董西廂: “Ngã nhãn ba ba đích phán kim tiêu, hoàn nhị canh tả hữu bất lai đáo” 我眼巴巴的盼今宵, 還二更左右不來到 (Quyển ngũ) Đêm nay mắt ta đăm đăm ngóng đợi, đã canh hai mà không ai đến cả.
14. (Liên) Hay, hay là. ◎Như: “nhĩ yêu cật phạn, hoàn thị yếu cật miến” 你要吃飯, 還是要吃麵 anh muốn ăn cơm hay là ăn mì. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Bất tri đạo thị giải khuyến, thị tụng dương, hoàn thị phiến động” 不知道是解勸, 是頌揚, 還是煽動 (A Q chánh truyện 阿Q正傳) Không rõ là có ý hòa giải, khen ngợi hay là xúi giục.
15. (Liên) Lại, cũng. ◎Như: “bán tu hoàn bán hỉ” 半羞還半喜 nửa thẹn lại nửa mừng.
16. Một âm là “toàn”. (Động) Xoay quanh. § Thông “toàn” 旋.
17. (Phó) Nhanh nhẹn, nhanh chóng. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Tín túc ngư nhân toàn phiếm phiếm” 信宿漁人還汎汎 (Thu hứng 秋興) Đêm đêm người đánh cá bơi thuyền nhanh nhẹn. ◇Sử Kí 史記: “Hán vương nguyên niên, toàn định Tam Tần” 漢王元年, 還定三秦 (Kinh Yên thế gia 荊燕世家) Hán Vương nguyên niên, nhanh chóng bình định Tam Tần.
18. § Xem “hoàn thị” 還是.

Từ điển Trung-Anh

(1) still
(2) still in progress
(3) still more
(4) yet
(5) even more
(6) in addition
(7) fairly
(8) passably (good)
(9) as early as
(10) even
(11) also
(12) else

Tự hình 5

Dị thể 6

Chữ gần giống 1

Từ ghép 12

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

hái ㄏㄞˊ [ㄎㄜ, ㄎㄜˊ]

U+9826, tổng 15 nét, bộ yè 頁 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái cằm. § Cũng như “hạ ba” 下巴.

Tự hình 2

Dị thể 3

Bình luận 0

hái ㄏㄞˊ [ㄎㄜ, ㄎㄜˊ]

U+988F, tổng 12 nét, bộ yè 頁 (+6 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 頦.

Tự hình 2

Dị thể 2

Bình luận 0

hái ㄏㄞˊ [gāi ㄍㄞ]

U+9AB8, tổng 15 nét, bộ gǔ 骨 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. xương đùi
2. hình hài

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xương chân (từ đầu gối trở xuống).
2. (Danh) Phiếm chỉ xương, xương người. ◇Công Dương truyện 公羊傳: “Dịch tử nhi thực chi, tích hài nhi xuy chi” 易子而食之, 析骸而炊之 (Tuyên Công thập ngũ niên 宣公十五年) Đổi con cho nhau mà ăn, gỡ xương mà nấu.
3. (Danh) Chỉ chung thân thể. ◎Như: “hình hài” 形骸 thân thể, “thi hài” 屍骸 xác chết.

Từ điển Thiều Chửu

① Xương đùi.
② Hình hài, tiếng gọi tóm cả hình thể. Người nào phóng khoáng gọi là phóng lãng hình hài 放浪形骸.
③ Xương chân.
④ Xương khô.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hài, xương, bộ xương: 尸骸 Thi hài, xác người chết;
② (văn) Xương đùi;
③ (văn) Xương khô;
④ Thân thể, hình hài, thể xác, xác: 遺骸 Di hài; 飛機殘骸 Xác máy bay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương đùi — Bộ xương — Hình thể con người.

Từ điển Trung-Anh

bones of the body

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 11

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0