Có 18 kết quả:

䈰 shāo ㄕㄠ弰 shāo ㄕㄠ捎 shāo ㄕㄠ旓 shāo ㄕㄠ梢 shāo ㄕㄠ溲 shāo ㄕㄠ烧 shāo ㄕㄠ焼 shāo ㄕㄠ燒 shāo ㄕㄠ稍 shāo ㄕㄠ筲 shāo ㄕㄠ綃 shāo ㄕㄠ艄 shāo ㄕㄠ莦 shāo ㄕㄠ蕱 shāo ㄕㄠ蛸 shāo ㄕㄠ鞘 shāo ㄕㄠ髾 shāo ㄕㄠ

1/18

shāo ㄕㄠ

U+4230, tổng 16 nét, bộ zhú 竹 (+10 nét)
phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pot-scrubbing brush made of bamboo strips
(2) basket (container) for chopsticks
(3) variant of 筲[shao1]

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

shāo ㄕㄠ

U+5F30, tổng 10 nét, bộ gōng 弓 (+7 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái đốc cung

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cái đốc cung.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai đầu cánh cung.

Từ điển Trung-Anh

ends of a bow

Tự hình 1

Một số bài thơ có sử dụng

shāo ㄕㄠ

U+634E, tổng 10 nét, bộ shǒu 手 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

lướt qua, phẩy qua

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Phất, phẩy qua, lướt qua. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Diên sao nhũ yến nhất sào phúc, Ô trác mẫu kê song nhãn khô” 鳶捎乳燕一巢覆, 烏啄母雞雙眼枯 (Tần cát liễu 秦吉了) Diều hâu lướt qua én non một tổ lật, Quạ mổ gà mẹ hai mắt khô.
2. (Động) Trừ sạch, dứt.
3. (Động) Mưa tạt.
4. (Động) Lui lại phía sau.
5. Một âm là “siếu”. (Động) Nhân tiện nhờ người mang đồ vật gửi đi. ◎Như: “siếu tín” 捎信 nhờ mang thư hộ. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tiên phụ lâm chung chi nhật, lưu hạ giá ta đông tây, giáo kí dữ ca ca tố di niệm. Vi nhân vô tâm phúc chi nhân, bất tằng siếu lai” 先父臨終之日, 留下這些東西, 教寄與哥哥做遺念. 為因無心腹之人, 不曾捎來 (Đệ ngũ thập lục hồi) Ngày thân phụ lâm chung, có để lại chút vật này, dặn cho đại ca làm kỉ niệm. Vì không có người tâm phúc, nên chưa mang lại.

Từ điển Thiều Chửu

① Lướt qua, phẩy qua.
② Trừ sạch.
③ Một âm là siếu. Gửi đồ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mang hộ: 捎一封 信 Mang hộ một lá thư;
② (văn) Lướt qua;
③ (văn) Trừ sạch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trừ bỏ đi — Một âm là Sao. Xem Sao.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chọn lựa — Cướp bóc — Giết đi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh nhẹ. Vỗ nhẹ — Đem vật gì tới tặng biếu người nào — Các âm khác là Sao, Tiêu. Xem các âm này.

Từ điển Trung-Anh

(1) to bring sth to sb
(2) to deliver

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 5

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng

shāo ㄕㄠ [qiào ㄑㄧㄠˋ]

U+65D3, tổng 13 nét, bộ fāng 方 (+9 nét)
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dải cờ, lèo cờ.

Từ điển Trung-Anh

serrated edges on a Chinese flag

Tự hình 1

Một số bài thơ có sử dụng

shāo ㄕㄠ [shào ㄕㄠˋ, xiāo ㄒㄧㄠ]

U+68A2, tổng 11 nét, bộ mù 木 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. ngọn cây
2. mốc, dấu hiệu
3. nhãn hiệu
4. đánh dấu
5. giá thầu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngọn cây. ◎Như: “liễu sao” 柳梢 ngọn liễu. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Mao phi độ giang sái giang giao, Cao giả quải quyến trường lâm sao” 茅飛渡江灑江郊, 高者掛罥長林梢 (Mao ốc vi thu phong sở phá ca 茅屋為秋風所破歌) (Cỏ mái) tranh bay qua sông, rải khắp vùng ven sông, Cái bay cao thì mắc trên ngọn cây rừng.
2. (Danh) Đuôi, phần cuối. ◎Như: “mi sao” 眉梢 đuôi lông mày. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Phương Quan cật đích lưỡng tai yên chi nhất bàn, mi sao nhãn giác việt thiêm liễu hứa đa phong vận” 芳官吃的兩腮胭脂一般, 眉梢眼角越添了許多丰韻 (Đệ lục thập tam hồi) Phương Quan uống nhiều quá, hai má đỏ nhừ, đầu mày cuối mắt, càng nhìn càng xinh.
3. (Danh) Cái tay lái thuyền. ◎Như: “sao công” 梢公 người lái đò.
4. (Danh) Dải cờ. § Thông “sao” 旓.
5. (Danh) Cái cần.
6. Một âm là “tiêu”. (Danh) Cái ngòi bị nước chảy xói rộng dần ra.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngọn cây, sự gì đã kết cục rồi gọi là thu sao 收梢.
② Cái đốc lá thuyền, như sao công 梢公 người lái đò.
③ Cái cần.
④ Một âm là tiêu. Cái ngòi bị nước chảy xói rộng dần ra.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ngọn cây: 樹梢兒 Ngọn cây;
② Đuôi, phần cuối: 眉梢 Đuôi lông mày;
③ (văn) Bánh lái thuyền: 梢公 Người lái đò;
④ (văn) Cái cần;
⑤ (văn) Cái ngòi bị nước chảy xoáy dần ra;
⑥ (văn) Tiếng gió.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngọn cây — Đầu cành cây — Phần cuối — Cây sào, cây gậy — Một âm là Tiêu. Xem Tiêu.

Từ điển Trung-Anh

tip of branch

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 2

Từ ghép 13

Một số bài thơ có sử dụng

shāo ㄕㄠ [sōu ㄙㄡ, sǒu ㄙㄡˇ]

U+6EB2, tổng 12 nét, bộ shǔi 水 (+9 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ngâm, tẩm, thấm.
2. (Động) Ngào, lấy nước nhào bột.
3. (Động) Khuấy, trộn, hòa. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Phạn trung sửu hợp tì, trậm hĩ” 飯中溲合砒, 酖矣 (Tiểu Tạ 小謝) Trong cơm có trộn thạch tín và rượu độc đấy.
4. Một âm là “sưu”. (Danh) Cứt, đái.
5. (Động) Bài tiết. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Dạ khởi sưu niệu” 夜起溲溺 (Địa chấn 地震) Đêm dậy đi tiểu.
6. (Động) Vo, rửa. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nhị nữ vi tiếu, chuyển thân hướng táo, tích tân sưu mễ, vi sanh chấp thoán” 二女微笑, 轉身向灶, 析薪溲米, 為生執爨 (Tiểu Tạ 小謝) Hai cô gái mỉm cười, quay mình vô bếp, chẻ củi vo gạo, nấu nướng hộ chàng.
7. § Thông sưu 餿.

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

shāo ㄕㄠ

U+70E7, tổng 10 nét, bộ huǒ 火 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đốt cháy

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 燒.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 燒

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cháy: Xem 燃燒 [ránshao];
② Đốt, đun, nấu, quay, xào, nướng: 燒水 Đun nước; 燒炭 Đốt than; 燒飯 Nấu (thổi) cơm; 燒茄子 Cà xào; 燒鴨 Vịt quay; 燒雞 Gà quay;
③ Sốt: 不燒了 Không sốt nữa; 發燒 Sốt;
④ (văn) Lửa, lửa đồng: 夕照紅于燒 Nắng chiều đỏ hơn lửa (Bạch Cư Dị: Thu tứ).

Từ điển Trung-Anh

(1) to burn
(2) to cook
(3) to stew
(4) to bake
(5) to roast
(6) to heat
(7) to boil (tea, water etc)
(8) fever
(9) to run a temperature
(10) (coll.) to let things go to one's head

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 3

Từ ghép 85

shāo ㄕㄠ

U+713C, tổng 12 nét, bộ huǒ 火 (+8 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 燒|烧[shao1]

Tự hình 1

Dị thể 1

shāo ㄕㄠ [shào ㄕㄠˋ]

U+71D2, tổng 16 nét, bộ huǒ 火 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đốt cháy

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đốt, cháy. ◎Như: “nhiên thiêu” 燃燒 thiêu đốt, “thiêu hương” 燒香 đốt nhang.
2. (Động) Dùng lửa biến chế vật thể. ◎Như: “thiêu phạn” 燒飯 nấu cơm, “thiêu thủy” 燒水 đun nước, “thiêu thán” 燒炭 đốt than, “thiêu chuyên” 燒磚 nung gạch.
3. (Động) Quay, xào, nướng, v.v. (những cách nấu ăn). ◎Như: “thiêu gia tử” 燒茄子 bung cà, “hồng thiêu lí ngư” 紅燒鯉魚 rán kho cá chép, “xoa thiêu” 叉燒 làm xá xíu.
4. (Tính) Đã được nấu nướng. ◎Như: “thiêu bính” 燒餅 bánh nướng, “thiêu kê” 燒雞 gà quay, “thiêu áp” 燒鴨 vịt quay.
5. (Danh) Bệnh sốt (có bệnh, nhiệt độ trong thân thể tăng cao). ◎Như: “phát thiêu” 發燒 bị sốt.
6. Một âm là “thiếu”. (Danh) Lửa. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Tịch chiếu hồng ư thiếu” 夕照紅於燒 (Thu tứ 秋思) Nắng chiều đỏ hơn lửa.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cháy: Xem 燃燒 [ránshao];
② Đốt, đun, nấu, quay, xào, nướng: 燒水 Đun nước; 燒炭 Đốt than; 燒飯 Nấu (thổi) cơm; 燒茄子 Cà xào; 燒鴨 Vịt quay; 燒雞 Gà quay;
③ Sốt: 不燒了 Không sốt nữa; 發燒 Sốt;
④ (văn) Lửa, lửa đồng: 夕照紅于燒 Nắng chiều đỏ hơn lửa (Bạch Cư Dị: Thu tứ).

Từ điển Trung-Anh

(1) to burn
(2) to cook
(3) to stew
(4) to bake
(5) to roast
(6) to heat
(7) to boil (tea, water etc)
(8) fever
(9) to run a temperature
(10) (coll.) to let things go to one's head

Tự hình 4

Dị thể 6

Chữ gần giống 49

Từ ghép 85

Một số bài thơ có sử dụng

shāo ㄕㄠ [shào ㄕㄠˋ]

U+7A0D, tổng 12 nét, bộ hé 禾 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

chút ít, hơi hơi

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Nhỏ, chút. ◎Như: “thỉnh sảo hậu” 請稍候 xin đợi một chút.
2. (Phó) Hơi, khá, dần dần. ◎Như: “đạo lộ sảo viễn” 道路稍遠 đường khá xa, “sảo sảo” 稍稍 hơi hơi, “mã lực sảo phạp” 馬力稍乏 sức ngựa hơi yếu.
3. (Danh) Thóc kho.
4. (Danh) Tiền bạc.
5. (Danh) Nơi cách thành nhà vua 300 dặm.
6. (Danh) Họ “Sảo”.
7. Một âm là “sao”. (Danh) Ngọn. ◎Như: “thảo sao” 草稍 ngọn cỏ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Nhất cá đại hồ điệp phong tranh, quải tại trúc sảo thượng liễu” 一個大蝴蝶風箏, 掛在竹稍上了 (Đệ thất thập hồi) Có một cái diều con bướm lớn, mắc ở trên ngọn trúc.

Từ điển Thiều Chửu

① Chút, như sảo đa chút nhiều. Sảo sảo 稍稍 hơi hơi, một ít thôi.
② Thóc kho.
③ Cách thành nhà vua 300 dặm gọi là sảo.
④ Một âm là sao. Ngọn, như thảo sao 草稍 ngọn cỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

【稍息】sảo tức [shàoxi] Nghỉ (khẩu lệnh từ tư thế nghiêm chuyển sang tư chế nghỉ). Xem 稍 [shao].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hơi, khá, chút, dần dần: 稍微 Hơi, một chút; 稍有不同 Hơi khác nhau; 道路稍遠 Đường khá xa; 稍勝一籌 Cao hơn một nước. 【稍稍】sảo sảo [shao shao] (văn) Dần dần, dần dà: 稍稍蠶食之 Lần lần lấn chiếm nó như tằm ăn rỗi (Chiến quốc sách); 【稍微】sảo vi [shaowei] Hơi, chút, chút ít (thường dùng với 點,些,一些,一點,一下,一會,幾分,幾個): 他今天身體稍微好一點,能夠下床活動活動了 Hôm nay người anh ấy có khá hơn một chút, có thể ngồi dậy làm việc được rồi; 這道題容易,只要稍微想一想就能回答 Đề này dễ, chỉ cần suy nghĩ một chút là trả lời được; 【稍爲】 sảo vi [shaowéi] Như 稍微; 【稍許】 sảo hứa [shaoxư] Như 稍微;
② (văn) Thóc kho;
③ (văn) Nơi cách thành vua 300 dặm;
④ (văn) Ngọn (dùng như 梢, bộ 木): 草稍 Ngọn cỏ. Xem 稍 [shào].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ bé — Ít ỏi — Hơi hơi. Một chút — Dần dần — Vùng đất ở xa kinh đô 300 dặm.

Từ điển Trung-Anh

(1) somewhat
(2) a little

Tự hình 4

Từ ghép 19

Một số bài thơ có sử dụng

shāo ㄕㄠ

U+7B72, tổng 13 nét, bộ zhú 竹 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái rá vo gạo

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đũa tre. § Cũng như “trợ” 箸.
2. (Danh) Rá vo gạo (làm bằng tre, đựng được một đấu hai thăng).
3. (Danh) Thùng đựng nước để gánh (tiếng địa phương bắc Trung Quốc).
4. (Tính) “Đẩu sao” 斗筲: (1) Một cái “đẩu” chứa được mười thăng, cái “sao” bằng tre chứa được một đẩu hai thăng. Chỉ dung lượng it. (1) Tỉ dụ tài năng kiến thức nhỏ hẹp. ◎Như: “đẩu sao chi nhân” 斗筲之人 hạng người khí cục hèn mọn. ◇Luận Ngữ 論語: “Y! Đẩu sao chi nhân, hà túc toán dã” 噫! 斗筲之人, 何足算也 (Tử Lộ 子路) Ôi! Hạng người khí độ nhỏ nhen như cái đẩu cái sao ấy, đáng kể gì! (3) Tỉ dụ bổng lộc rất ít.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái rá vo gạo.
② Ðẩu sao chi nhân 斗筲之人 hạng người khí cục hèn mọn. Y! Ðẩu sao chi nhân, hà túc toán dã 噫!斗筲之人,何足算也 (Luận ngữ 論語) ôi! Hạng người khí độ nhỏ nhen như cái đẩu cái sao ấy, đáng kể gì!

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rá vo gạo: 鬥筲之人 Hạng người hèn mọn.【筲箕】sao kì [shaoji] Rá;
② Thùng: 水筲 Thùng nước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái giỏ đan bằng tre, để đựng đồ vật.

Từ điển Trung-Anh

(1) pot-scrubbing brush made of bamboo strips
(2) basket (container) for chopsticks
(3) variant of 筲[shao1]

Từ điển Trung-Anh

(1) basket
(2) bucket

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 7

Một số bài thơ có sử dụng

shāo ㄕㄠ [xiāo ㄒㄧㄠ]

U+7D83, tổng 13 nét, bộ mì 糸 (+7 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tơ sống.
2. (Danh) Lụa dệt bằng tơ sống. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Ngũ Lăng niên thiếu tranh triền đầu, Nhất khúc hồng tiêu bất tri số” 五陵年少爭纏頭, 一曲紅綃不知數 (Tì bà hành 琵琶行) Các chàng trai ở Ngũ Lăng tranh nhau cho tiền thưởng, Một khúc đàn (được thưởng) không biết bao nhiêu tấm lụa hồng.

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 2

Một số bài thơ có sử dụng

shāo ㄕㄠ [shào ㄕㄠˋ]

U+8244, tổng 13 nét, bộ zhōu 舟 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đuôi thuyền

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đuôi thuyền.
2. (Danh) Bánh lái thuyền. § Tục gọi người lái thuyền là “sao công” 艄公.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðuôi thuyền. Tục gọi lái thuyền là sao công 艄公.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đuôi thuyền;
② Tay lái.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần cuối thuyền, chỗ có bánh lái.

Từ điển Trung-Anh

stern of boat

Tự hình 2

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

shāo ㄕㄠ

U+83A6, tổng 10 nét, bộ cǎo 艸 (+7 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jungle grass
(2) lair

Tự hình 1

Dị thể 1

shāo ㄕㄠ

U+8571, tổng 15 nét, bộ cǎo 艸 (+12 nét)

Từ điển trích dẫn

1. § Chưa rõ nghĩa. Tham khảo Phật Quang Đại Từ Điển 佛光大辭典: “a lê thụ chi” 阿梨樹枝.

Tự hình 1

shāo ㄕㄠ [xiāo ㄒㄧㄠ]

U+86F8, tổng 13 nét, bộ chóng 虫 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: tiêu sao 蠨蛸,蟏蛸)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Tiêu sao” 蠨蛸: xem “tiêu” 蠨.

Từ điển Trung-Anh

long-legged spider

Tự hình 2

Từ ghép 5

Một số bài thơ có sử dụng

shāo ㄕㄠ [qiào ㄑㄧㄠˋ]

U+9798, tổng 16 nét, bộ gé 革 (+7 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Túi dao, vỏ để đựng đao, kiếm. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tố liễu đao sao, bả giới đao sáp phóng sao nội” 做了刀鞘, 把戒刀插放鞘內 (Đệ tam hồi) Đặt làm vỏ đao, tra giới đao vào trong vỏ.
2. (Danh) Ống gỗ để đựng bạc cho tiện chuyển vận.
3. (Danh) Sợi dây da nhỏ buộc ở đầu roi.

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

shāo ㄕㄠ

U+9AFE, tổng 17 nét, bộ biāo 髟 (+7 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tail of a comet
(2) long hair

Tự hình 1

Dị thể 1