Có 33 kết quả:

勤 qín ㄑㄧㄣˊ勧 qín ㄑㄧㄣˊ厪 qín ㄑㄧㄣˊ嗪 qín ㄑㄧㄣˊ噙 qín ㄑㄧㄣˊ嶜 qín ㄑㄧㄣˊ庈 qín ㄑㄧㄣˊ廑 qín ㄑㄧㄣˊ懃 qín ㄑㄧㄣˊ捦 qín ㄑㄧㄣˊ擒 qín ㄑㄧㄣˊ斳 qín ㄑㄧㄣˊ槿 qín ㄑㄧㄣˊ檎 qín ㄑㄧㄣˊ溱 qín ㄑㄧㄣˊ珡 qín ㄑㄧㄣˊ琴 qín ㄑㄧㄣˊ琹 qín ㄑㄧㄣˊ矜 qín ㄑㄧㄣˊ禽 qín ㄑㄧㄣˊ秦 qín ㄑㄧㄣˊ芩 qín ㄑㄧㄣˊ芹 qín ㄑㄧㄣˊ菫 qín ㄑㄧㄣˊ蓁 qín ㄑㄧㄣˊ蘄 qín ㄑㄧㄣˊ螓 qín ㄑㄧㄣˊ覃 qín ㄑㄧㄣˊ鉆 qín ㄑㄧㄣˊ鋟 qín ㄑㄧㄣˊ锓 qín ㄑㄧㄣˊ雂 qín ㄑㄧㄣˊ靲 qín ㄑㄧㄣˊ

1/33

qín ㄑㄧㄣˊ

U+52E4, tổng 13 nét, bộ lì 力 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cố hết sức, chăm chỉ, cần cù

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bắt làm việc hình dịch. ◎Như: “cần bách tính” 勤百姓 bắt trăm họ làm hình dịch.
2. (Động) Siêng năng làm, chăm chỉ làm. ◇Luận Ngữ 論語: “Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân” 四體不勤, 五穀不分 (Vi Tử 衛子) Tay chân (tứ thể) không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa.
3. (Động) Cứu giúp. ◎Như: “cần vương” 勤王 giúp vua.
4. (Phó) Thường xuyên. ◎Như: “cần hoán tẩy” 勤換洗 thay đổi giặt rửa thường xuyên.
5. (Phó) Hết lòng, hết sức. ◎Như: “cần canh” 勤耕 hết sức cày bừa, “cần học” 勤學 chăm chỉ học tập.
6. (Danh) Việc làm, công tác. ◎Như: “nội cần” 内勤 việc làm trong cơ quan.
7. (Danh) Việc nhọc nhằn, vất vả. ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “Phục cần tận tuế nguyệt” 服勤盡歲月 (Vịnh tam lương 詠三良) Công việc nhọc nhằn quanh năm suốt tháng.
8. (Danh) Họ “Cần”.
9. (Tính) Thành khẩn, chu đáo. ◎Như: “ân cần” 殷勤 quan tâm đến rất nhiều. § Cũng viết là “ân cần” 慇懃.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chăm, chăm chỉ, siêng năng: 勤學 Chăm chỉ học tập;
② Thường xuyên;
③ Làm việc: 内勤 Làm việc ở trong cơ quan; 外勤 Làm việc ở ngoài cơ quan; 後勤 (Công tác) hậu cần;
④ [Qín] (Họ) Cần.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mệt nhọc — Lo lắng — Cực khổ — Giúp đỡ — Chăm chỉ, chịu khó — Gấp rút.

Từ điển Trung-Anh

(1) diligent
(2) industrious
(3) hardworking
(4) frequent
(5) regular
(6) constant

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 勤[qin2]
(2) industrious
(3) solicitous

Tự hình 4

Dị thể 7

Từ ghép 119

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ [quàn ㄑㄩㄢˋ]

U+52E7, tổng 13 nét, bộ lì 力 (+11 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

cố hết sức, chăm chỉ, cần cù

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ [jǐn ㄐㄧㄣˇ]

U+53AA, tổng 13 nét, bộ hàn 厂 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ cận 廑.

Từ điển Trung-Anh

variant of 廑[qin2]

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+55EA, tổng 13 nét, bộ kǒu 口 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

used in phonetic transcription -xine, -zine or -chin

Tự hình 2

Chữ gần giống 2

Từ ghép 8

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+5659, tổng 15 nét, bộ kǒu 口 (+12 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ngậm trong miệng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ngậm, hàm chứa. ◎Như: “tha nhãn lí cầm trước lệ thủy” 她眼裡噙著淚水 cô ta nước mắt lưng tròng.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngậm (ngậm vật gì ở trong miệng).

Từ điển Trần Văn Chánh

Ngậm: 嘴裡噙了一口水 Miệng ngậm một ngụm nước; 眼裡噙着淚 Rưng rưng nước mắt, rơm rớm nước mắt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngậm trong miệng.

Từ điển Trung-Anh

to hold in (usually refers the mouth or eyes)

Tự hình 2

Chữ gần giống 16

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+5D9C, tổng 15 nét, bộ shān 山 (+12 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cao ngất ngưởng

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+5E88, tổng 7 nét, bộ ān 广 (+4 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(person)

Tự hình 1

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ [jǐn ㄐㄧㄣˇ]

U+5ED1, tổng 14 nét, bộ ān 广 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nhà nhỏ.
2. (Phó) Chỉ có. § Thông “cận” 僅.
3. Một âm là “cần”. (Danh) Sự chăm lo, sự chuyên cần. § Thông “cần” 勤. ◇Dương Hùng 揚雄: “Kì cần chí hĩ” 其廑至矣 (Trường dương phú 長楊賦) Sự chuyên cần đến thế.
4. (Tính) Chăm chỉ, siêng năng. § Thông “cần” 勤.

Từ điển Trung-Anh

variant of 勤[qin2]

Tự hình 2

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+61C3, tổng 17 nét, bộ xīn 心 (+13 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

cố hết sức, chăm chỉ, cần cù

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) “Ân cần” 慇懃 khẩn khoản, quan tâm đến rất nhiều. ◇Phù sanh lục kí 浮生六記: “Vân ân cần khoản tiếp” 芸慇懃款接 (Khuê phòng kí lạc 閨房記樂) Vân tiếp đãi hết lòng chu đáo.

Từ điển Thiều Chửu

① Ân cần 慇勤 ân cần.

Từ điển Trần Văn Chánh

【慇懃】ân cần [yinqín] Quan tâm, chu đáo, ân cần. Cv. 殷勤.

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 勤[qin2]
(2) industrious
(3) solicitous

Tự hình 1

Dị thể 1

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+6366, tổng 11 nét, bộ shǒu 手 (+8 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

bắt bớ

Từ điển Thiều Chửu

① Nguyên là chữ 擒.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Như 擒.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắm, giữ lấy. Ta cũng nói là Cầm lấy.

Tự hình 2

Dị thể 1

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+64D2, tổng 15 nét, bộ shǒu 手 (+12 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

bắt bớ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bắt giữ, tróc nã. ◎Như: “giam cầm” 監擒 giam giữ. ◇Trần Quang Khải 陳光啟: “Đoạt sáo Chương Dương độ, Cầm Hồ Hàm Tử quan” 奪槊章陽渡, 擒胡鹹子關 (Tòng giá hoàn kinh 從駕還京) Cướp giáo (giặc) ở bến Chương Dương, Bắt quân Hồ ở ải Hàm Tử. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Khu cự thú lục phá Man binh, thiêu đằng giáp thất cầm Mạnh Hoạch” 驅巨獸六破蠻兵, 燒藤甲七擒孟獲 (Đệ cửu thập hồi) Đuổi thú mạnh, sáu chuyến phá quân Man, đốt giáp mây, bảy lần bắt Mạnh Hoạch.
2. (Động) Chế phục. ◇Sử Kí 史記: “Hạng Vũ hữu nhất Phạm Tăng nhi bất năng dụng, thử kì sở dĩ vi ngã cầm dã” 項羽有一范增而不能用, 此其所以為我擒也 (Cao Tổ bản kỉ 高祖本紀) Hạng Vũ có một Phạm Tăng mà không biết dùng cho nên bị ta chế phục.
3. (Động) Cầm, nắm, quặp.

Từ điển Thiều Chửu

① Bắt, vội giữ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Bắt giữ: 生擒 Bắt sống; 罪犯當場被擒 Kẻ tội phạm bị bắt tại chỗ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt giữ. Chẳng hạn Cầm tặc cầm vương ( bắt giặc thì phải bắt tên tướng giặc ).

Từ điển Trung-Anh

to capture

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 16

Từ ghép 11

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+65B3, tổng 15 nét, bộ jīn 斤 (+11 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

rau cần

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 芹 (bộ 艹).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cách viết của chữ Cần 芹.

Tự hình 1

Dị thể 3

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+6A8E, tổng 16 nét, bộ mù 木 (+12 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cây làm cầm (một thứ cây ăn quả)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Lâm cầm” 林檎 tên cây, thuộc họ “tần quả” 蘋果. § Tục gọi là “hoa hồng” 花紅 hay “sa quả” 沙果.

Từ điển Thiều Chửu

① Lâm cầm 林檎 cây lâm cầm, một thứ cây ăn quả, tục gọi là hoa hồng 花紅 hay sa quả 沙果.

Từ điển Trần Văn Chánh

(thực) Táo đỏ nhỏ (Malus asiatica). Cg. 林檎.

Từ điển Trung-Anh

(fruit)

Tự hình 2

Chữ gần giống 16

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ [zhēn ㄓㄣ]

U+6EB1, tổng 13 nét, bộ shǔi 水 (+10 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sông “Trăn” 溱: (1) Phát nguyên ở tỉnh Hà Nam, huyện “Mật” 密, chảy vào sông “Giả Lỗ” 賈魯. (2) Phát nguyên ở tỉnh Hà Nam, huyện “Đồng Bách ” 桐柏, chảy vào sông “Nhữ” 汝. (3) Phát nguyên ở Hồ Nam, chảy vào Quảng Đông.
2. (Tính, phó) “Trăn trăn” 溱溱: (1) Đông đúc, sum suê. ◇Thi Kinh 詩經: “Thất gia trăn trăn” 室家溱溱 (Tiểu nhã 小雅, Vô dương 無羊) Con cháu trong nhà đông đúc. (2) Rỉ rỉ mồ hôi. (3) Mở mang, thư thái.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 4

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+73E1, tổng 10 nét, bộ yù 玉 (+6 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 琴[qin2], guqin or zither

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+7434, tổng 12 nét, bộ yù 玉 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái đàn cầm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nhạc khí: (1) Một loại đàn xưa của Trung Quốc. ◎Như: “thất huyền cầm” 七弦琴 đàn cầm bảy dây, “nguyệt cầm” 月琴 đàn nguyệt. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Giai khách tương phùng nhật bão cầm” 佳客相逢日抱琴 (Đề Trình xử sĩ Vân oa đồ 題程處士雲窩圖) Khách quý gặp nhau, ngày ngày ôm đàn gảy. (2) Dùng cho tên một số nhạc khí tây phương. ◎Như: “cương cầm” 鋼琴 dương cầm (piano), “khẩu cầm” 口琴 harmonica, “thủ phong cầm” 手風琴 accordéon.
2. (Danh) Họ “Cầm”.
3. (Động) Gảy đàn. ◇Mạnh Tử 孟子: “Tượng vãng nhập Thuấn cung, Thuấn tại sàng cầm” 象往入舜宮, 舜在床琴 (Vạn Chương thượng 萬章上) Tượng đến, vào cung vua Thuấn, vua Thuấn đang gảy đàn trên giường.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái đàn cầm, đàn dài ba thước sáu tấc, căng bảy dây gọi là đàn cầm.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Đàn cầm (một thứ đàn dài ba thước sáu tấc thời xưa, có bảy dây);
② Đàn, cầm: 鋼琴 Dương cầm, pianô; 手風琴 Đàn ăccoóc, đàn xếp; 口琴 Ácmônica; 小提琴 Vĩ cầm, viôlông; 胡琴 Hồ cầm, đàn nhị; 月琴 Đàn nguyệt; 對牛彈琴 Đàn gẩy tai trâu;
③ [Qín] (Họ) Cầm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại đàn thời cổ, giống như đàn tranh của ta ngày nay, nhưng chỉ có 5 hoặc 7 dây — Chỉ chung các loại đàn.

Từ điển Trung-Anh

(1) guqin or zither, cf 古琴[gu3 qin2]
(2) musical instrument in general

Từ điển Trung-Anh

variant of 琴[qin2], guqin or zither

Tự hình 6

Dị thể 14

Chữ gần giống 8

Từ ghép 109

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+7439, tổng 12 nét, bộ yù 玉 (+8 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

cái đàn cầm

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “cầm” 琴.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ cầm 琴.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 琴 (bộ 玉).

Từ điển Trung-Anh

variant of 琴[qin2], guqin or zither

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ [guān ㄍㄨㄢ, jīn ㄐㄧㄣ]

U+77DC, tổng 9 nét, bộ máo 矛 (+4 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Thương tiềc, xót thương. ◎Như: “căng mẫn” 矜憫 xót thương. ◇Luận Ngữ 論語: “Quân tử tôn hiền nhi dong chúng, gia hỉ nhi căng bất năng” 君子尊賢而容眾, 嘉喜而矜不能 (Tử Trương 子張) Người quân tử tôn trọng người hiền mà dung nạp mọi người, khen người lương thiện mà thương xót kẻ bất tài.
2. (Động) Tự khoe mình. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Hướng lão đại niên căng quắc thước” 向老大年矜矍鑠 (Đề Đại Than Mã Phục Ba miếu 題大灘馬伏波廟) Về già lớn tuổi rồi còn khoe quắc thước.
3. (Động) Giữ mình một cách nghiêm ngặt. ◎Như: “căng trì” 矜持 giữ gìn. ◇Luận Ngữ 論語: “Quân tử căng nhi bất tranh, quần nhi bất đảng” 君子矜而不爭, 群而不黨 (Vệ Linh Công 衛靈公) Người quân tử giữ mình nghiêm trang mà không tranh với ai, hợp quần với người mà không bè đảng.
4. (Động) Kính trọng, chuộng. ◎Như: “căng thức” 矜式 khiến cho thấy người trông thấy mình phải làm phép. ◇Hán Thư 漢書: “... Liêm sỉ, cố nhân căng tiết hạnh” 廉恥, 故人矜節行 (Giả Nghị truyện 賈誼傳) ... Liêm sỉ, cho nên người ta quý trọng đức hạnh.
5. (Tính) Kiêu ngạo. ◎Như: “kiêu căng” 驕矜 kiêu ngạo. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Diện hữu căng sắc” 面有矜色 (Dữ nhữ châu lô lang trung 與汝州盧郎中) Mặt có vẻ kiêu căng.
6. (Danh) Cán của cái mâu 矛, cái kích 戟.
7. Một âm là “quan”. (Danh) Người lớn tuổi mà không có vợ. § Thông “quan” 鰥.
8. (Động) Đau bệnh. § Thông “quan” 瘝.

Tự hình 2

Dị thể 8

Chữ gần giống 10

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+79BD, tổng 12 nét, bộ róu 禸 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

loài chim

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Loài chim. ◎Như: “gia cầm” 家禽 chim gà nuôi trong nhà.
2. (Danh) Họ “Cầm”.
3. (Động) Bắt giữ. § Thông “cầm” 擒. ◇Sử Kí 史記: “Bệ hạ bất năng tương binh, nhi thiện tương tướng, thử nãi Tín chi sở dĩ vi bệ hạ cầm dã” 陛下不能將兵, 而善將將, 此乃信之所以為陛下禽也 (Quyển cửu thập nhị, Hoài Âm Hầu truyện 淮陰侯傳) Bệ hạ không giỏi cầm quân, nhưng giỏi cầm tướng, vì thế cho nên Tín tôi mới bị Bệ hạ bắt.

Từ điển Thiều Chửu

① Loài chim, như gia cầm 家禽.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Loài chim, loài cầm: 家禽 Gia cầm; 野禽 Chim trời, chim rừng;
② (văn) Chim muông, muông thú.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung loài chim gà, tức loài vật có hai cánh, hai chân và có lông vũ — Bắt giữ. Dùng như chữ Cầm 擒.

Từ điển Trung-Anh

(1) generic term for birds and animals
(2) birds
(3) to capture (old)

Tự hình 5

Dị thể 3

Chữ gần giống 17

Từ ghép 38

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+79E6, tổng 10 nét, bộ hé 禾 (+5 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. đời nhà Tần
2. nước Tần

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Triều đại nhà “Tần” (248-207, trước T.L.). “Tần Thủy Hoàng” 秦始皇 diệt cả sáu nước thay nhà “Chu” 周 làm vua gọi là nhà “Tần”.
2. (Danh) Tên gọi tắt của tỉnh “Thiểm Tây” 陝西.
3. (Danh) Họ “Tần”.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước Tần.
② Nhà Tần (248-207, trước T.L.), Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇 diệt cả sáu nước thay nhà Chu làm vua gọi là nhà Tần.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đời Tần (Trung Quốc, năm 221-207 trước công nguyên);
② (Tên riêng) tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc);
③ (Họ) Tần.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên nước thời Xuân Thu, ở vùng Thiểm Tây — Tên chỉ tỉnh Thiểm Tây — Tên triều đại, trước đời Hán, do Tần Thuỷ Hoàng sáng lập, chỉ dài có 15 năm, trải hai đời, ba vua, từ năm 211 trước TL tới 207 TL.

Tự hình 5

Dị thể 5

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ [yín ㄧㄣˊ]

U+82A9, tổng 7 nét, bộ cǎo 艸 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cỏ cầm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một loài cỏ leo, lá như lá tre.
2. (Danh) “Hoàng cầm” 黄芩 một thứ cỏ, chồi hình vuông, lá giống mũi tên, mùa hè nở hoa tía, rễ vàng, cũng có tên là “không tràng” 空腸.

Từ điển Thiều Chửu

① Cỏ cầm, mọc ở các chỗ thấp ướt (Phragmites japonica).
② Hoàng cầm 黄芩 một thứ cỏ, rễ dùng làm thuốc được. Thứ nào để lâu, trong lòng rỗng, ngoài vàng, trong đen gọi là phiến cầm 片芩. Thứ mới đào, trong đặc gọi là điều cấm 條芩.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cỏ cầm (Phragmites japonica, mọc chỗ ẩm thấp, rễ thường dùng làm thuốc): 黄芩 Hoàng cầm (một vị thuốc bắc).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một giống lúa xấu.

Từ điển Trung-Anh

Phragmites japonica

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+82B9, tổng 7 nét, bộ cǎo 艸 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

rau cần

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Rau “cần” 芹 (lat. Petroselinum crispum). ◇Thi Kinh 詩經: “Tư nhạo Phán thủy, Bạc thái kì cần” 思樂泮水, 薄采其芹 (Lỗ tụng 魯頌, Phán thủy 泮水) Nghĩ yêu thích sông Phán, Hãy hái rau cần ở đấy. § Bài thơ này khen vua Hi Công 僖公 có công sửa lại nhà học Phán cung 泮宮. Vì thế đời sau nói học trò được vào trường học nhà vua là “thái cần” 采芹 hay “nhập phán” 入泮. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Niên nhị thập hữu cơ, thượng bất năng xuyết nhất cần” 年二十有奇, 尚不能掇一芹 (Hồ hài 狐諧) Tuổi đã ngoài hai mươi, mà vẫn chưa đậu nổi kì thi hạch.

Từ điển Thiều Chửu

① Rau cần. Kinh Thi 詩經 có câu: Tư nhạo Phán thuỷ, bạc thái kì cần 思樂泮水,薄采其芹 nghĩ thích sông Phán, chúng hái rau cần, là bài thơ khen vua hi Công có công sửa lại nhà học phán cung. Vì thế đời sau nói học trò được vào tràng học nhà vua là thái cần 采芹 hay nhập phán 入泮 vậy.

Từ điển Trần Văn Chánh

Rau cần: 思樂泮水,薄采其芹 Yêu thích sông Phán, bèn hái rau cần (Thi Kinh). 【芹菜】 cần thái [qíncài] Rau cần.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại rau, cọng dài, ruột rỗng, có mùi thơm. Ta cũng gọi là rau Cần.

Từ điển Trung-Anh

Chinese celery

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 17

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Rau cần cạn (lat. Viola verecunda). § Còn gọi là “hạn cần” 旱芹.

Tự hình 1

Dị thể 5

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ [zhēn ㄓㄣ]

U+84C1, tổng 13 nét, bộ cǎo 艸 (+10 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Sum suê, um tùm. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Kinh trăn cổ mộ thượng hùng danh” 荊蓁古墓上雄名 (Chu Lang mộ 周郎墓) Ngôi mộ cổ gai góc um tùm, nức tiếng anh hùng.
2. (Tính) Tụ tập đông đúc. ◇Tống Ngọc 宋玉: “Phúc xà trăn trăn” 蝮蛇蓁蓁 (Chiêu hồn 招魂) Rắn độc tụ đầy.
3. (Danh) Bụi cây cỏ um tùm. § Thông “trăn” 榛. ◇Trang Tử 莊子: “Chúng thư kiến chi, tuân nhiên khí nhi tẩu, đào ư thâm trăn” 眾狙見之, 恂然棄而走, 逃於深蓁 (Từ vô quỷ 徐無鬼) Đám khỉ trông thấy, sợ hãi bỏ chạy, trốn vào bụi rậm trong rừng sâu.

Tự hình 2

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ [ㄐㄧ, ㄑㄧˊ]

U+8604, tổng 19 nét, bộ cǎo 艸 (+16 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Mong cầu. § Thông “kì” 祈. ◇Trang Tử 莊子: “Trạch trĩ thập bộ nhất trác, bách bộ nhất ẩm, bất kì súc hồ phiền trung” 澤雉十步一啄, 百步一飲, 不蘄畜乎樊中 (Dưỡng sanh chủ 養生主) Con trĩ ở chầm mười bước một lần mổ, trăm bước một lần uống, không hề mong được nuôi ở trong lồng.
2. (Danh) Hàm thiết ngựa.
3. (Danh) Cỏ thơm. Có thuyết nói là một loại cỏ thuốc. § Xem “kì chỉ” 蘄茝.
4. (Danh) Tên gọi tắt của đất “Kì Xuân” 蘄春 (tỉnh Hồ Bắc).
5. (Danh) Họ “Kì”.

Tự hình 1

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+8793, tổng 16 nét, bộ chóng 虫 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con cồ cộ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con cồ cộ, giống như ve sầu nhưng nhỏ hơn. § Vì trán nó rộng mà vuông, cho nên trán người đẹp gọi là “tần thủ” 螓首. ◇Thi Kinh 詩經: “Tần thủ nga mi, Xảo tiếu thiến hề, Mĩ mục phán hề” 螓首蛾眉, 巧笑倩兮, 美目盼兮 (Vệ phong 衛風, Thạc nhân 碩人) Trán nàng rộng và vuông đẹp như trán cồ cộ, lông mày nhỏ và dài như râu con ngài, Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên, Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.
2. § Ta quen đọc là “trăn”.

Từ điển Thiều Chửu

① Con cồ cộ, vì trán nó rộng mà vuông, cho nên người nào đầu trán đẹp gọi là tần thủ 螓首. Ta quen đọc là chữ trăn.

Từ điển Trần Văn Chánh

Một loài ve sầu nhỏ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài ve sầu.

Từ điển Trung-Anh

small cicada with a square head

Tự hình 2

Chữ gần giống 2

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ [tán ㄊㄢˊ, yǎn ㄧㄢˇ]

U+8983, tổng 12 nét, bộ yà 襾 (+6 nét)
hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Lan tới, lan ra. § Phép ngày xưa nhà vua có việc gì mừng thì phong tặng cho tổ tiên các quan gọi là “đàm ân” 覃恩 ơn lây.
2. (Phó) Sâu. ◎Như: “đàm tư” 覃思 nghĩ sâu xa.
3. (Danh) Họ “Đàm”.

Tự hình 3

Dị thể 8

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một loại hình cụ bằng sắt, dùng để kẹp cổ hoặc đầu gối phạm nhân. ◎Như: “kiềm toản” 鉆鑽.
2. § Như chữ “kiềm” 鉗.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ [jìn ㄐㄧㄣˋ, qiān ㄑㄧㄢ, qīn ㄑㄧㄣ, qǐn ㄑㄧㄣˇ]

U+92DF, tổng 15 nét, bộ jīn 金 (+7 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

to carve

Tự hình 2

Dị thể 2

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ [qiān ㄑㄧㄢ, qǐn ㄑㄧㄣˇ]

U+9513, tổng 12 nét, bộ jīn 金 (+7 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

to carve

Tự hình 2

Dị thể 1

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+96C2, tổng 12 nét, bộ zhuī 隹 (+4 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird)

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Bình luận 0

qín ㄑㄧㄣˊ

U+9772, tổng 13 nét, bộ gé 革 (+4 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) leather shoes
(2) leather belt
(3) thin bamboo strips

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 13

Bình luận 0