Có 1 kết quả:

rén ㄖㄣˊ
Âm Pinyin: rén ㄖㄣˊ
Tổng nét: 2
Bộ: rén 人 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: ノ丶
Thương Hiệt: O (人)
Unicode: U+4EBA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: nhân, nhơn
Âm Nôm: nhân, nhơn
Âm Nhật (onyomi): ジン (jin), ニン (nin)
Âm Nhật (kunyomi): ひと (hito), -り (-ri), -と (-to)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: jan4

Tự hình 5

Dị thể 5

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

1/1

rén ㄖㄣˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Người, giống khôn nhất trong loài động vật. ◎Như: “nam nhân” 男人 người nam, “nữ nhân” 女人 người nữ, “nhân loại” 人類 loài người.
2. (Danh) Người khác, đối lại với mình. ◎Như: “tha nhân” 他人 người khác, “vô nhân ngã chi kiến” 無人我之見 không có phân biệt mình với người (thấu được nghĩa này, trong đạo Phật cho là bực tu được “nhân không” 人空). ◇Luận Ngữ 論語: “Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” 己所不欲, 勿施於人 (Nhan Uyên 顏淵) Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
3. (Danh) Mỗi người. ◎Như: “nhân tận giai tri” 人盡皆知 ai nấy đều biết cả, “nhân thủ nhất sách” 人手一冊 mỗi người một cuốn sách.
4. (Danh) Loại người, hạng người (theo một phương diện nào đó: nghề nghiệp, nguồn gốc, hoàn cảnh, thân phận, v.v.). ◎Như: “quân nhân” 軍人 người lính, “chủ trì nhân” 主持人 người chủ trì, “giới thiệu nhân” 介紹人 người giới thiệu , “Bắc Kinh nhân” 北京人 người Bắc Kinh
5. (Danh) Tính tình, phẩm cách con người. ◇Vương An Thạch 王安石: “Nhi độc kì văn, tắc kì nhân khả tri” 而讀其文, 則其人可知 (Tế Âu Dương Văn Trung Công văn 祭歐陽文忠公文) Mà đọc văn của người đó thì biết được tính cách của con người đó.
6. (Danh) Họ “Nhân”.

Từ điển Thiều Chửu

① Người, giống khôn nhất trong loài động vật.
② Tiếng đối lại với mình, như tha nhân 他人 người khác, chúng nhân 眾人 mọi người, vô nhân ngã chi kiến 無人我之見 không có phân biệt mình với người, v.v. Thấu được nghĩa này, trong đạo Phật cho là bực tu được nhân không 人空.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Người, con người: 天地間, 人爲貴 Trong trời đất, con người là quý (Tào Tháo: Độ quan sơn);
② Chỉ một hạng người: 工人 Công nhân; 獵幫助人 Người đi săn, thợ săn;
③ Người khác: 人 Giúp đỡ người khác; 己所不慾, 勿施於人 Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác (Luận ngữ); 無人我之見 Không phân biệt mình với người khác;
④ Chỉ tính nết, phẩm chất, danh dự con người: 爲人公正無私 Con người chí công vô tư; 而讀其文則其人可知 Mà đọc văn của người đó thì biết được tính cách của con người đó (Vương An Thạch: Tế Âu Dương Văn Trung công văn);
⑤ Chỉ tình trạng thân thể con người: 我今天人不太舒服 Hôm nay người tôi không được khỏe lắm;
⑥ Người lớn, người đã trưởng thành: 長大成人 Lớn lên thành người;
⑦ Người làm: 我們單位缺人 Đơn vị ta thiếu người;
⑧ Nhân tài, người tài: 子無謂秦無人 Ông đừng nói nước Tần không có người tài (Tả truyện: Văn công thập tam niên);
⑨ Mỗi người, mọi người, người người: 人手一冊 Mỗi người một cuốn; 人所共知 Ai nấy đều biết, mọi người đều biết; 家給人足 Mọi nhà mọi người đều no đủ;
⑩ (văn) Nhân dân, dân chúng; (văn) Đạo làm người. (Ngb) Quan hệ tình dục nam nữ: 荒侯市人病, 不能爲人 Hoang Hầu Thị Nhân bệnh, không quan hệ nam nữ được (Sử kí: Phàn Lịch Đằng Quán liệt truyện); [Rén] (Họ) Nhân.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người. Con người — Người khác. Mọi người. Đoạn trường tân thanh có câu: » Khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân « — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Nhân. Khi là bộ chữ thì thường viết là 亻.

Từ điển Trung-Anh

(1) man
(2) person
(3) people
(4) CL:個|个[ge4],位[wei4]

Từ ghép 2387

Ā bǐ xī ní yà rén 阿比西尼亚人Ā bǐ xī ní yà rén 阿比西尼亞人Ā ěr bā ní yà rén 阿尔巴尼亚人Ā ěr bā ní yà rén 阿爾巴尼亞人Ā ěr jí lì yà rén 阿尔及利亚人Ā ěr jí lì yà rén 阿爾及利亞人Ā lā bó rén 阿拉伯人Ā sài bài jiāng rén 阿塞拜疆人Ā zhī tè kè rén 阿芝特克人Ā zhī tè kè rén 阿芝特剋人ǎi hēi rén 矮黑人ǎi rén 矮人Àì ěr lán rén 愛爾蘭人Àì ěr lán rén 爱尔兰人ài měi zhī xīn , rén jiē yǒu zhī 愛美之心,人皆有之ài měi zhī xīn , rén jiē yǒu zhī 爱美之心,人皆有之ài rén 愛人ài rén 爱人ài rén rú jǐ 愛人如己ài rén rú jǐ 爱人如己Àì sī jī mó rén 愛斯基摩人Àì sī jī mó rén 爱斯基摩人ān rén 安人ào rén 傲人Bái é luó sī rén 白俄罗斯人Bái é luó sī rén 白俄羅斯人bái fà rén sòng hēi fà rén 白发人送黑发人bái fà rén sòng hēi fà rén 白髮人送黑髮人bái rén 白人Bái sè Qíng rén jié 白色情人節Bái sè Qíng rén jié 白色情人节bái sè rén zhǒng 白色人种bái sè rén zhǒng 白色人種bái xiàng rén 白相人bǎi nián shù rén 百年树人bǎi nián shù rén 百年樹人bǎi suì lǎo rén 百岁老人bǎi suì lǎo rén 百歲老人bǎi yǎn jù rén 百眼巨人bài rén wéi shī 拜人为师bài rén wéi shī 拜人為師bàn ge rén 半个人bàn ge rén 半個人bàn rén mǎ 半人馬bàn rén mǎ 半人马Bàn rén mǎ zuò 半人馬座Bàn rén mǎ zuò 半人马座bàng rén lí bì 傍人篱壁bàng rén lí bì 傍人籬壁bàng rén mén hù 傍人門戶bàng rén mén hù 傍人门户bǎo ān rén yuán 保安人员bǎo ān rén yuán 保安人員bǎo hù rén 保护人bǎo hù rén 保護人bǎo rén 保人bǎo rén bù zhī è rén jī 飽人不知餓人飢bǎo rén bù zhī è rén jī 饱人不知饿人饥bǎo zhèng rén 保證人bǎo zhèng rén 保证人bào lù rén 報錄人bào lù rén 报录人bào rén 報人bào rén 报人bēi rén 卑人bēi tiān mǐn rén 悲天悯人bēi tiān mǐn rén 悲天憫人Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng 北京工人体育场Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng 北京工人體育場Běi jīng rén 北京人Běi jīng yuán rén 北京猿人bèi bǎo rén 被保人bèi gào rén 被告人bèi hài rén 被害人bèi shàng sù rén 被上訴人bèi shàng sù rén 被上诉人běn dì rén 本地人běn guó rén 本国人běn guó rén 本國人běn rén 本人běn shěng rén 本省人bèn rén 笨人bī rén 逼人bī rén tài shèn 逼人太甚bǐ rén 鄙人biān yuán rén 边缘人biān yuán rén 邊緣人biān yuán xìng rén gé zhàng ài 边缘性人格障碍biān yuán xìng rén gé zhàng ài 邊緣性人格障礙biàn hù rén 辩护人biàn hù rén 辯護人biàn rén 便人bié rén 別人bié rén 别人bīng rén 冰人bìng rén 病人bǔ qín rén 捕禽人bù dé rén xīn 不得人心bù jìn rén qíng 不近人情bù kě gào rén 不可告人bù lìng rén gǔ wǔ 不令人鼓舞bù qiú rén 不求人bù rén dào 不人道bù rén hòu chén 步人后尘bù rén hòu chén 步人後塵bù rú rén yì 不如人意bù shí rén jiān yān huǒ 不食人間煙火bù shí rén jiān yān huǒ 不食人间烟火bù shì yī jiā rén bù jìn yī jiā mén 不是一家人不进一家门bù shì yī jiā rén bù jìn yī jiā mén 不是一家人不進一家門bù wéi rén zhī 不为人知bù wéi rén zhī 不為人知bù xǐng rén shì 不省人事bù xū màn rén 布須曼人bù xū màn rén 布须曼人bù xù rén yán 不恤人言bù yǐ rén fèi yán 不以人废言bù yǐ rén fèi yán 不以人廢言bù zú wéi wài rén dào 不足为外人道bù zú wéi wài rén dào 不足為外人道cái qì guò rén 才气过人cái qì guò rén 才氣過人cái shí guò rén 才識過人cái shí guò rén 才识过人cái zǐ jiā rén 才子佳人Cǎi zhū rén 採珠人Cǎi zhū rén 采珠人cān xuǎn rén 参选人cān xuǎn rén 參選人cán jí rén 残疾人cán jí rén 殘疾人cǎn jué rén huán 惨绝人寰cǎn jué rén huán 慘絕人寰cǎn wú rén dào 惨无人道cǎn wú rén dào 慘無人道cáng jìng rén 藏鏡人cáng jìng rén 藏镜人cǎo jiān rén mìng 草菅人命cè huà rén 策划人cè huà rén 策劃人chā qiáng rén yì 差強人意chā qiáng rén yì 差强人意chán rén 饞人chán rén 馋人chǎn yè gōng rén 产业工人chǎn yè gōng rén 產業工人cháng rén 常人Chāo rén 超人Cháo xiǎn rén 朝鮮人Cháo xiǎn rén 朝鲜人chèn rén zhī wēi 趁人之危chéng bài lùn rén 成敗論人chéng bài lùn rén 成败论人chéng bāo rén 承包人chéng nián rén 成年人chéng ràng rén 承讓人chéng ràng rén 承让人chéng rén 成人chéng rén bù bèi 乘人不備chéng rén bù bèi 乘人不备chéng rén lǐ 成人礼chéng rén lǐ 成人禮chéng rén zhī wēi 乘人之危chéng xiāo rén 承銷人chéng xiāo rén 承销人chéng yùn rén 承运人chéng yùn rén 承運人chéng zū rén 承租人chī dé kǔ zhōng kǔ , fāng wéi rén shàng rén 吃得苦中苦,方为人上人chī dé kǔ zhōng kǔ , fāng wéi rén shàng rén 吃得苦中苦,方為人上人chī dòu rén 吃豆人chī rén 吃人chī rén bù tǔ gǔ tóu 吃人不吐骨头chī rén bù tǔ gǔ tóu 吃人不吐骨頭chī rén chī fú 痴人痴福chī rén jiā de zuǐ ruǎn , ná rén jiā de shǒu duǎn 吃人家的嘴軟,拿人家的手短chī rén jiā de zuǐ ruǎn , ná rén jiā de shǒu duǎn 吃人家的嘴软,拿人家的手短chī rén shuō mèng 痴人說夢chī rén shuō mèng 痴人说梦chī shuǐ bù wàng jué jǐng rén 吃水不忘掘井人chī shuǐ bù wàng wā jǐng rén 吃水不忘挖井人chí kǎ rén 持卡人chí xù xìng zhí wù rén zhuàng tài 持續性植物人狀態chí xù xìng zhí wù rén zhuàng tài 持续性植物人状态chí yǒu rén 持有人chóng xīn zuò rén 重新做人chóu rén 仇人chóu rén xiāng jiàn , fèn wài yǎn hóng 仇人相見,分外眼紅chóu rén xiāng jiàn , fèn wài yǎn hóng 仇人相见,分外眼红chū jiā rén 出家人chū pǐn rén 出品人chū rén mìng 出人命chū rén tóu dì 出人头地chū rén tóu dì 出人頭地chū rén yì biǎo 出人意表chū rén yì liào 出人意料chū rén yì wài 出人意外chuán huà rén 传话人chuán huà rén 傳話人chuán qí rén wù 传奇人物chuán qí rén wù 傳奇人物chuán rén 传人chuán rén 傳人chuàng bàn rén 创办人chuàng bàn rén 創辦人chuàng lì rén 创立人chuàng lì rén 創立人chuàng shǐ rén 创始人chuàng shǐ rén 創始人chǔn rén 蠢人cí rén 詞人cí rén 词人cí rén mò kè 詞人墨客cí rén mò kè 词人墨客cí xióng tóng tǐ rén 雌雄同体人cí xióng tóng tǐ rén 雌雄同體人cóng jǐng jiù rén 从井救人cóng jǐng jiù rén 從井救人cóng yè rén yuán 从业人员cóng yè rén yuán 從業人員Dá dá rén 鞑靼人Dá dá rén 韃靼人dá guān guì rén 达官贵人dá guān guì rén 達官貴人dá rén 达人dá rén 達人dà huì bào gào qǐ cǎo rén 大会报告起草人dà huì bào gào qǐ cǎo rén 大會報告起草人dà kuài rén xīn 大快人心dà máng rén 大忙人dà nán rén zhǔ yì 大男人主义dà nán rén zhǔ yì 大男人主義dà rén 大人dà rén bù jì xiǎo rén guò 大人不記小人過dà rén bù jì xiǎo rén guò 大人不记小人过dà yǒu rén zài 大有人在dǎi rén 歹人dài biǎo rén wù 代表人物dài kuǎn rén 貸款人dài kuǎn rén 贷款人dài lǐ rén 代理人dài lù rén 带路人dài lù rén 帶路人dài rén 待人dài rén jiē wù 待人接物dài rén shòu guò 代人受过dài rén shòu guò 代人受過dài yán rén 代言人dān rén 单人dān rén 單人dān rén chuáng 单人床dān rén chuáng 單人床dān rén jiān 单人间dān rén jiān 單人間dān rén pǐ mǎ 单人匹马dān rén pǐ mǎ 單人匹馬Dàn rén 蜑人dāng shì rén 当事人dāng shì rén 當事人dǎng rén 党人dǎng rén 黨人dǎng wài rén shì 党外人士dǎng wài rén shì 黨外人士dào cǎo rén 稻草人dào rén 道人Dé guó rén 德国人Dé guó rén 德國人dé ráo rén chù qiě ráo rén 得饒人處且饒人dé ráo rén chù qiě ráo rén 得饶人处且饶人dēng yōng rén cái 登庸人才dí rén 敌人dí rén 敵人dì èr ge rén 第二个人dì èr ge rén 第二個人dì guǎng rén xī 地广人稀dì guǎng rén xī 地廣人稀dì lì rén hé 地利人和dì qín rén yuán 地勤人员dì qín rén yuán 地勤人員dì yī fū rén 第一夫人diàn jī rén 奠基人diǎo rén 鳥人diǎo rén 鸟人diào chá rén yuán 調查人員diào chá rén yuán 调查人员diū rén 丟人diū rén 丢人diū rén xiàn yǎn 丟人現眼diū rén xiàn yǎn 丢人现眼Dòng rén 侗人dòng rén 动人dòng rén 動人Dòng rén 峒人dòng rén xīn pò 动人心魄dòng rén xīn pò 動人心魄dǒu shāo zhī rén 斗筲之人dòu rén 逗人dòu rén fā xiào 逗人发笑dòu rén fā xiào 逗人發笑dòu rén xǐ ài 逗人喜愛dòu rén xǐ ài 逗人喜爱dú rén xiù 独人秀dú rén xiù 獨人秀dú shū rén 讀書人dú shū rén 读书人dǔ wù sī rén 睹物思人duì shì bù duì rén 对事不对人duì shì bù duì rén 對事不對人duō duō bī rén 咄咄逼人É guó rén 俄国人É guó rén 俄國人É luó sī rén 俄罗斯人É luó sī rén 俄羅斯人é rén 訛人é rén 讹人è rén 恶人è rén 惡人è rén xiān gào zhuàng 恶人先告状è rén xiān gào zhuàng 惡人先告狀è yán shāng rén 恶言伤人è yán shāng rén 惡言傷人è yǔ shāng rén 恶语伤人è yǔ shāng rén 惡語傷人ēn rén 恩人èr bā jiā rén 二八佳人èr hào rén wù 二号人物èr hào rén wù 二號人物èr rén shì jiè 二人世界èr rén tái 二人台èr rén tái 二人臺èr rén zhuàn 二人轉èr rén zhuàn 二人转fā bào rén 发报人fā bào rén 發報人fā hǎo rén kǎ 发好人卡fā hǎo rén kǎ 發好人卡fā jiàn rén 发件人fā jiàn rén 發件人fā míng rén 发明人fā míng rén 發明人fā qǐ rén 发起人fā qǐ rén 發起人fā rén shēn xǐng 发人深省fā rén shēn xǐng 发人深醒fā rén shēn xǐng 發人深省fā rén shēn xǐng 發人深醒fā xíng rén 发行人fā xíng rén 發行人fā yán rén 发言人fā yán rén 發言人fá mù gōng rén 伐木工人fá rén zhào gù 乏人照顧fá rén zhào gù 乏人照顾fǎ dìng dài biǎo rén 法定代表人fǎ dìng rén shù 法定人数fǎ dìng rén shù 法定人數Fǎ guó rén 法国人Fǎ guó rén 法國人Fǎ lì sài rén 法利賽人Fǎ lì sài rén 法利赛人fǎ rén 法人fān liǎn bù rèn rén 翻脸不认人fān liǎn bù rèn rén 翻臉不認人fán rén 凡人fán rén 烦人fán rén 煩人fǎn miàn rén wù 反面人物fǎn rén dào zuì 反人道罪fǎn rén dào zuì xíng 反人道罪行fǎn rén lèi 反人类fǎn rén lèi 反人類fǎn rén lèi zuì 反人类罪fǎn rén lèi zuì 反人類罪fàn mài rén kǒu 販賣人口fàn mài rén kǒu 贩卖人口fàn rén 犯人fēi dǎng rén shì 非党人士fēi dǎng rén shì 非黨人士Fēi lǜ bīn rén 菲律宾人Fēi lǜ bīn rén 菲律賓人fēi rén 非人fēi rén huà 非人化fēi yì rén rèn 非异人任fēi yì rén rèn 非異人任Fēi zhōu rén 非洲人Fēi zhōu rén guó mín dà huì 非洲人国民大会Fēi zhōu rén guó mín dà huì 非洲人國民大會féi shuǐ bù liú wài rén tián 肥水不流外人田fèi rén 废人fèi rén 廢人fèi rén sī suǒ 費人思索fèi rén sī suǒ 费人思索fēn xī rén shì 分析人士fēng jiǎn yóu rén 丰俭由人fēng jiǎn yóu rén 豐儉由人fēng tǔ rén qíng 風土人情fēng tǔ rén qíng 风土人情fēng yún rén wù 風雲人物fēng yún rén wù 风云人物féng rén biàn jiǎng 逢人便講féng rén biàn jiǎng 逢人便讲féng yī gōng rén 縫衣工人féng yī gōng rén 缝衣工人fǔ dǎo rén 輔導人fǔ dǎo rén 辅导人fǔ yǎng chéng rén 抚养成人fǔ yǎng chéng rén 撫養成人fù dao rén jia 妇道人家fù dao rén jia 婦道人家fù rén 妇人fù rén 婦人fù rén 富人fù rén zhī rén 妇人之仁fù rén zhī rén 婦人之仁fù zé rén 負責人fù zé rén 负责人gǎn rǎn rén shù 感染人数gǎn rǎn rén shù 感染人數gǎn rén 感人gǎn wéi rén xiān 敢为人先gǎn wéi rén xiān 敢為人先Gǎng rén 港人gāo fā rén qún 高发人群gāo fā rén qún 高發人群gāo rén 高人gāo rén yī děng 高人一等Gē tè rén 哥特人Gé lǔ jí yà rén 格魯吉亞人Gé lǔ jí yà rén 格鲁吉亚人gè jiè rén shì 各界人士gè rén 个人gè rén 個人gè rén 各人gè rén chóng bài 个人崇拜gè rén chóng bài 個人崇拜gè rén chǔ xù 个人储蓄gè rén chǔ xù 個人儲蓄gè rén diàn nǎo 个人电脑gè rén diàn nǎo 個人電腦gè rén fáng hù zhuāng bèi 个人防护装备gè rén fáng hù zhuāng bèi 個人防護裝備gè rén sài 个人赛gè rén sài 個人賽gè rén shāng hài 个人伤害gè rén shāng hài 個人傷害gè rén shù zì zhù lǐ 个人数字助理gè rén shù zì zhù lǐ 個人數字助理gè rén yǐn sī 个人隐私gè rén yǐn sī 個人隱私gè rén zhǔ yì 个人主义gè rén zhǔ yì 個人主義gè rén zì sǎo mén qián xuě , mò guǎn tā jiā wǎ shàng shuāng 各人自扫门前雪,莫管他家瓦上霜gè rén zì sǎo mén qián xuě , mò guǎn tā jiā wǎ shàng shuāng 各人自掃門前雪,莫管他家瓦上霜gè zhōng rén 个中人gè zhōng rén 個中人gēn rén 跟人gēng shēn rén jìng 更深人静gēng shēn rén jìng 更深人靜gōng jué fū rén 公爵夫人gōng rén 宫人gōng rén 宮人gōng rén 工人gōng rén dǎng 工人党gōng rén dǎng 工人黨gōng rén jiē jí 工人阶级gōng rén jiē jí 工人階級Gōng rén Rì bào 工人日報Gōng rén Rì bào 工人日报gōng sù rén 公訴人gōng sù rén 公诉人gōng wù rén yuán 公务人员gōng wù rén yuán 公務人員gōng zhèng rén 公證人gōng zhèng rén 公证人gōng zhí rén yuán 公职人员gōng zhí rén yuán 公職人員gōng zhòng rén wù 公众人物gōng zhòng rén wù 公眾人物gōng zuò rén yuán 工作人员gōng zuò rén yuán 工作人員gòng hé dǎng rén 共和党人gòng hé dǎng rén 共和黨人gōu rén 勾人gǒu yǎo Lǚ Dòng bīn , bù shí hǎo rén xīn 狗咬吕洞宾,不识好人心gǒu yǎo Lǚ Dòng bīn , bù shí hǎo rén xīn 狗咬呂洞賓,不識好人心gǒu zhàng rén shì 狗仗人势gǒu zhàng rén shì 狗仗人勢gū jiā guǎ rén 孤家寡人gǔ huò rén xīn 蛊惑人心gǔ huò rén xīn 蠱惑人心gǔ rén 古人gǔ rén lèi 古人类gǔ rén lèi 古人類gù rén 故人guā wú gǔn yuán , rén wú shí quán 瓜无滚圆,人无十全guā wú gǔn yuán , rén wú shí quán 瓜無滾圓,人無十全guǎ rén 寡人guài rén 怪人guài rén Àò ěr · Yáng kē wéi qí 怪人奥尔扬科维奇guài rén Àò ěr · Yáng kē wéi qí 怪人奧爾揚科維奇guān chá rén shì 觀察人士guān chá rén shì 观察人士guān huàn rén jiā 官宦人家guǎn lǐ rén 管理人Guǎng dōng rén 广东人Guǎng dōng rén 廣東人guī huà rén yuán 規劃人員guī huà rén yuán 规划人员guǐ pà è rén 鬼怕恶人guǐ pà è rén 鬼怕惡人guì fù rén 貴婦人guì fù rén 贵妇人guì rén 貴人guì rén 贵人guì rén duō wàng 貴人多忘guì rén duō wàng 贵人多忘guì rén duō wàng shì 貴人多忘事guì rén duō wàng shì 贵人多忘事guó jì rén quán biāo zhǔn 国际人权标准guó jì rén quán biāo zhǔn 國際人權標準guó rén 国人guó rén 國人guò lái rén 过来人guò lái rén 過來人guò lù rén 过路人guò lù rén 過路人guò rén 过人guò rén 過人guò shī shā rén 过失杀人guò shī shā rén 過失殺人Hā bǐ rén 哈比人Hā sà kè rén 哈萨克人Hā sà kè rén 哈薩克人hǎi wài Huá rén 海外华人hǎi wài Huá rén 海外華人hài rén 害人hài rén 駭人hài rén 骇人hài rén bù qiǎn 害人不浅hài rén bù qiǎn 害人不淺hài rén chóng 害人虫hài rén chóng 害人蟲hài rén jīng 害人精hài rén tīng wén 駭人聽聞hài rén tīng wén 骇人听闻hài rén zhī xīn bù kě yǒu , fáng rén zhī xīn bù kě wú 害人之心不可有,防人之心不可无hài rén zhī xīn bù kě yǒu , fáng rén zhī xīn bù kě wú 害人之心不可有,防人之心不可無Hán guó rén 韓國人Hán guó rén 韩国人hán rén 函人Hàn rén 汉人Hàn rén 漢人hǎo rén hǎo shì 好人好事hào wéi rén shī 好为人师hào wéi rén shī 好為人師hé huǒ rén 合伙人hé huǒ rén 合夥人Hé luò rén 河洛人hé rén 何人hé xǔ rén 何許人hé xǔ rén 何许人Hè lǎo rén 鶴佬人Hè lǎo rén 鹤佬人hēi rén 黑人hèn rén 恨人hòu jì fá rén 后继乏人hòu jì fá rén 後繼乏人hòu jì wú rén 后继无人hòu jì wú rén 後繼無人hòu jì yǒu rén 后继有人hòu jì yǒu rén 後繼有人hòu rén 后人hòu rén 後人hòu xuǎn rén 候选人hòu xuǎn rén 候選人Hú rén 湖人hú rén 胡人hù gào rén xiǎo 戶告人曉hù gào rén xiǎo 户告人晓huā biān rén wù 花边人物huā biān rén wù 花邊人物huā yǒu chóng kāi rì , rén wú zài shào nián 花有重开日,人无再少年huā yǒu chóng kāi rì , rén wú zài shào nián 花有重開日,人無再少年Huá rén 华人Huá rén 華人huài rén 坏人huài rén 壞人huán wèi gōng rén 环卫工人huán wèi gōng rén 環衛工人huāng wú rén yān 荒无人烟huāng wú rén yān 荒無人煙Huáng tiān bù fù kǔ xīn rén 皇天不負苦心人Huáng tiān bù fù kǔ xīn rén 皇天不负苦心人huáng zhǒng rén 黃種人huáng zhǒng rén 黄种人Huí zú rén 回族人huì rén bù juàn 誨人不倦huì rén bù juàn 诲人不倦huó dòng rén shì 活动人士huó dòng rén shì 活動人士huó rén 活人Huǒ xīng rén 火星人Huò bǐ tè rén 霍比特人jī chá rén yuán 稽查人员jī chá rén yuán 稽查人員jī qì rén 机器人jī qì rén 機器人jī qì rén xué 机器人学jī qì rén xué 機器人學jī xiè gōng rén 机械工人jī xiè gōng rén 機械工人Jí bǔ sài rén 吉卜賽人Jí bǔ sài rén 吉卜赛人Jí ěr jí sī rén 吉尔吉斯人Jí ěr jí sī rén 吉爾吉斯人Jí pǔ sài rén 吉普賽人Jí pǔ sài rén 吉普赛人jí rén tiān xiàng 吉人天相jí rén zhī nàn 急人之难jí rén zhī nàn 急人之難jí rén zì yǒu tiān xiàng 吉人自有天相jí xìng rén 急性人jǐ suǒ bù yù , wù shī yú rén 己所不欲,勿施于人jǐ suǒ bù yù , wù shī yú rén 己所不欲,勿施於人jì chéng rén 繼承人jì chéng rén 继承人jì jiàn rén 寄件人jì rén lí xià 寄人篱下jì rén lí xià 寄人籬下jì shù rén yuán 技术人员jì shù rén yuán 技術人員jiā jǐ rén zú 家給人足jiā jǐ rén zú 家给人足jiā pò rén wáng 家破人亡jiā rén 佳人jiā rén 家人jiā rén cái zǐ 佳人才子jiā rén yī děng 加人一等jiǎ rén 假人jiǎ rén xiàng 假人像jiǎ shàn rén 假善人jià huò yú rén 嫁祸于人jià huò yú rén 嫁禍於人jià rén 嫁人jià shǐ rén 駕駛人jià shǐ rén 驾驶人jiān chá rén 监察人jiān chá rén 監察人jiān dū rén 监督人jiān dū rén 監督人jiān hù rén 监护人jiān hù rén 監護人jiān rén 奸人Jiān Zhí rén 菅直人jiàn bu dé rén 見不得人jiàn bu dé rén 见不得人jiàn rén 賤人jiàn rén 贱人jiàn zhèng rén 見證人jiàn zhèng rén 见证人jiàn zhù gōng rén 建筑工人jiàn zhù gōng rén 建築工人jiāng hú yì rén 江湖艺人jiāng hú yì rén 江湖藝人jiāo rén 驕人jiāo rén 骄人jiāo rén 鮫人jiāo rén 鲛人jiē bān rén 接班人jiē bàng rén 接棒人jiē rén 接人Jié kè rén 捷克人jiě lí xìng rén gé jí huàn 解离性人格疾患jiě lí xìng rén gé jí huàn 解離性人格疾患jiě líng hái xū xì líng rén 解鈴還需繫鈴人jiě líng hái xū xì líng rén 解鈴還須繫鈴人jiě líng hái xū xì líng rén 解铃还需系铃人jiě líng hái xū xì líng rén 解铃还须系铃人jiè dāo shā rén 借刀杀人jiè dāo shā rén 借刀殺人jiè kuǎn rén 借款人jiè zhài rén 借债人jiè zhài rén 借債人jīn rén 今人jǐn pò dīng rén 紧迫盯人jǐn pò dīng rén 緊迫盯人jìn rén 近人jìn rén jiē zhī 尽人皆知jìn rén jiē zhī 盡人皆知jīng jì rén 經濟人jīng jì rén 經紀人jīng jì rén 经济人jīng jì rén 经纪人Jīng jì xué rén 經濟學人Jīng jì xué rén 经济学人jīng jìn rén wáng 精尽人亡jīng jìn rén wáng 精盡人亡jīng rén 惊人jīng rén 驚人jīng rén zhī jǔ 惊人之举jīng rén zhī jǔ 驚人之舉jīng shǒu rén 經手人jīng shǒu rén 经手人jiǔ bù zuì rén rén zì zuì , sè bù mí rén rén zì mí 酒不醉人人自醉,色不迷人人自迷jiǔ xún lǎo rén 九旬老人jiù hù rén yuán 救护人员jiù hù rén yuán 救護人員jiù rén yī mìng shèng zào qī jí fú tú 救人一命勝造七級浮屠jiù rén yī mìng shèng zào qī jí fú tú 救人一命胜造七级浮屠jū rén 居人jú zhōng rén 局中人jǔ rén 举人jǔ rén 舉人jù rén 巨人juǎn pū gài zǒu rén 卷铺盖走人juǎn pū gài zǒu rén 捲鋪蓋走人jué dài jiā rén 絕代佳人jué dài jiā rén 绝代佳人jué mù gōng rén 掘墓工人jué shì jiā rén 絕世佳人jué shì jiā rén 绝世佳人jūn rén 军人jūn rén 軍人jūn zǐ bù jì xiǎo rén guò 君子不計小人過jūn zǐ bù jì xiǎo rén guò 君子不计小人过jūn zi tǎn dàng dàng , xiǎo rén cháng qī qī 君子坦荡荡,小人长戚戚jūn zi tǎn dàng dàng , xiǎo rén cháng qī qī 君子坦蕩蕩,小人長戚戚K rén K人kāi chē rén 开车人kāi chē rén 開車人kāi fā rén yuán 开发人员kāi fā rén yuán 開發人員Kǎi ěr tè rén 凯尔特人Kǎi ěr tè rén 凱爾特人kān mén rén 看門人kān mén rén 看门人kàn niǎo rén 看鳥人kàn niǎo rén 看鸟人kàn rén xià cài diér 看人下菜碟儿kàn rén xià cài diér 看人下菜碟兒kàn rén xíng shì 看人行事kē jì rén yuán 科技人员kē jì rén yuán 科技人員Kē pǔ tè rén 科普特人Kē xué Guài rén 科学怪人Kē xué Guài rén 科學怪人kē yán rén yuán 科研人员kē yán rén yuán 科研人員kě rén 可人Kè jiā rén 客家人kè lóng rén 克隆人kè rén 客人kēng rén 坑人kōng wú yī rén 空无一人kōng wú yī rén 空無一人kōng zhōng fēi rén 空中飛人kōng zhōng fēi rén 空中飞人Kǒng shèng rén 孔圣人Kǒng shèng rén 孔聖人kòu rén xīn xián 扣人心弦Kù ěr dé Gōng rén dǎng 库尔德工人党Kù ěr dé Gōng rén dǎng 庫爾德工人黨Kù ěr dé rén 库尔德人Kù ěr dé rén 庫爾德人kuài zhì rén kǒu 脍炙人口kuài zhì rén kǒu 膾炙人口kuān yǐ dài rén 宽以待人kuān yǐ dài rén 寬以待人kuáng rén 狂人Kuáng rén Rì jì 狂人日記Kuáng rén Rì jì 狂人日记lǎn rén 懒人lǎn rén 懶人lǎn rén shā fā 懒人沙发lǎn rén shā fā 懶人沙發làn hǎo rén 滥好人làn hǎo rén 濫好人làn hǎo rén 烂好人làn hǎo rén 爛好人láng rén 狼人làng rén 浪人láo dòng rén mín 劳动人民láo dòng rén mín 勞動人民láo wù rén yuán 劳务人员láo wù rén yuán 勞務人員lǎo fù rén 老妇人lǎo fù rén 老婦人lǎo hǎo rén 老好人lǎo nián rén 老年人lǎo rén 老人lǎo rén jiā 老人家lǎo rén yuàn 老人院lǎo shǔ guò jiē , rén rén hǎn dǎ 老鼠过街,人人喊打lǎo shǔ guò jiē , rén rén hǎn dǎ 老鼠過街,人人喊打lǎo wú lǎo , yǐ jí rén zhī lǎo 老吾老,以及人之老lǎo wú lǎo , yǐ jí rén zhī lǎo , yòu wú yòu , yǐ jí rén zhī yòu 老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼lè yú zhù rén 乐于助人lè yú zhù rén 樂於助人léi rén 雷人lèi jīng shén fēn liè xíng rén gé wéi cháng 类精神分裂型人格违常lèi jīng shén fēn liè xíng rén gé wéi cháng 類精神分裂型人格違常lèi rén yuán 类人猿lèi rén yuán 類人猿lěng yǔ bīng rén 冷語冰人lěng yǔ bīng rén 冷语冰人lí kāi rén shì 离开人世lí kāi rén shì 離開人世lǐ duō rén bù guài 礼多人不怪lǐ duō rén bù guài 禮多人不怪lǐ jiào chī rén 礼教吃人lǐ jiào chī rén 禮教吃人Lǐ Jié rén 李劼人lǐ qīng rén yì zhòng 礼轻人意重lǐ qīng rén yì zhòng 禮輕人意重lǐ qīng rén yì zhòng , qiān lǐ sòng é máo 礼轻人意重,千里送鹅毛lǐ qīng rén yì zhòng , qiān lǐ sòng é máo 禮輕人意重,千里送鵝毛lǐ rén 里人lì hài guān xi rén 利害关系人lì hài guān xi rén 利害關係人lì shǐ rén wù 历史人物lì shǐ rén wù 歷史人物Lì táo wǎn rén 立陶宛人lì yòng rén gōng chuī qì 利用人工吹气lì yòng rén gōng chuī qì 利用人工吹氣lián xì rén 联系人lián xì rén 聯繫人liàn rén 恋人liàn rén 戀人liáng rén 良人liáo rén 撩人liè nǎo rén 裂脑人liè nǎo rén 裂腦人liè rén 猎人liè rén 獵人liè tóu rén 猎头人liè tóu rén 獵頭人lín rén 邻人lín rén 鄰人líng hún rén wù 灵魂人物líng hún rén wù 靈魂人物líng rén 伶人lǐng dǎo rén 領導人lǐng dǎo rén 领导人lìng dǎo rén 令导人lìng dǎo rén 令導人lìng rén 令人lìng rén bù kuài 令人不快lìng rén chī jīng 令人吃惊lìng rén chī jīng 令人吃驚lìng rén fà zhǐ 令人发指lìng rén fà zhǐ 令人髮指lìng rén gǔ wǔ 令人鼓舞lìng rén mǎn yì 令人满意lìng rén mǎn yì 令人滿意lìng rén qīn pèi 令人欽佩lìng rén qīn pèi 令人钦佩lìng rén tàn 令人叹lìng rén tàn 令人嘆lìng rén tàn wéi guān zhǐ 令人叹为观止lìng rén tàn wéi guān zhǐ 令人嘆為觀止lìng rén zhèn fèn 令人振奋lìng rén zhèn fèn 令人振奮liú dòng rén kǒu 流动人口liú dòng rén kǒu 流動人口lóng de chuán rén 龍的傳人lóng de chuán rén 龙的传人Lǔ guó rén 魯國人Lǔ guó rén 鲁国人Lǔ rén 魯人Lǔ rén 鲁人lǔ rén lè shú 掳人勒赎lǔ rén lè shú 擄人勒贖lù rén 路人lù rén jiē zhī 路人皆知lù yáo zhī mǎ lì , rì jiǔ jiàn rén xīn 路遙知馬力,日久見人心lù yáo zhī mǎ lì , rì jiǔ jiàn rén xīn 路遥知马力,日久见人心Luàn shì Jiā rén 乱世佳人Luàn shì Jiā rén 亂世佳人Luó mǔ rén 罗姆人Luó mǔ rén 羅姆人Luò kè rén 洛克人Luò shān jī Hú rén 洛杉矶湖人Luò shān jī Hú rén 洛杉磯湖人Mǎ ěr tā rén 馬爾他人Mǎ ěr tā rén 马尔他人Mǎ lái rén 馬來人Mǎ lái rén 马来人Mǎ lái xī yà rén 馬來西亞人Mǎ lái xī yà rén 马来西亚人mǎ wú yè cǎo bù féi , rén wú wài kuài bù fù 馬無夜草不肥,人無外快不富mǎ wú yè cǎo bù féi , rén wú wài kuài bù fù 马无夜草不肥,人无外快不富Mǎ yǎ rén 玛雅人Mǎ yǎ rén 瑪雅人mà rén 罵人mà rén 骂人Mǎn rén 满人Mǎn rén 滿人máng rén 盲人máng rén mén qiú 盲人門球máng rén mén qiú 盲人门球máng rén mō xiàng 盲人摸象Máo lì rén 毛利人Máo Zé dōng · Xiān wéi rén zhī de Gù shi 毛泽东鲜为人知的故事Máo Zé dōng · Xiān wéi rén zhī de Gù shi 毛澤東鮮為人知的故事méi rén wèi 沒人味méi rén wèi 没人味méi rén wèir 沒人味兒méi rén wèir 没人味儿méi rén zhù 沒人住méi rén zhù 没人住méi yǒu rén yān 沒有人煙méi yǒu rén yān 没有人烟měi ge rén 每个人měi ge rén 每個人Měi guó jūn rén 美国军人Měi guó jūn rén 美國軍人Měi guó rén 美国人Měi guó rén 美國人Měi guó rén mín 美国人民Měi guó rén mín 美國人民měi rén 毎人měi rén 每人měi rén 美人měi rén jì 美人計měi rén jì 美人计měi rén jiāo 美人蕉měi rén pī zi 美人坯子měi rén yú 美人魚měi rén yú 美人鱼Měng gǔ rén 蒙古人mí rén 迷人miāo xīng rén 喵星人miǎo wú rén yān 渺无人烟miǎo wú rén yān 渺無人煙miè jué rén xìng 滅絕人性miè jué rén xìng 灭绝人性mín zhǔ dǎng rén 民主党人mín zhǔ dǎng rén 民主黨人míng cóng zhǔ rén 名从主人míng cóng zhǔ rén 名從主人míng rén 名人míng rén bù zuò àn shì 明人不做暗事míng rén lù 名人录míng rén lù 名人錄míng yǎn rén 明眼人Mó dēng Yuán shǐ rén 摩登原始人Mó ěr duō wǎ rén 摩尔多瓦人Mó ěr duō wǎ rén 摩爾多瓦人Mó ěr rén 摩尔人Mó ěr rén 摩爾人mó rén 磨人mò lù rén 陌路人mò shēng rén 陌生人Mò xī gē rén 墨西哥人móu shì zài rén , chéng shì zài tiān 謀事在人,成事在天móu shì zài rén , chéng shì zài tiān 谋事在人,成事在天mǒu rén 某人mù mǎ rén 牧馬人mù mǎ rén 牧马人mù nè lǎo rén 木訥老人mù nè lǎo rén 木讷老人mù rén 牧人mù rén shí xīn 木人石心mù yáng rén 牧羊人mù zhōng wú rén 目中无人mù zhōng wú rén 目中無人ná rén 拿人nà gè rén 那个人nà gè rén 那個人nà shuì rén 納稅人nà shuì rén 纳税人nài rén xún wèi 耐人寻味nài rén xún wèi 耐人尋味nán rén 男人nán rén bù huài , nǚ rén bù ài 男人不坏,女人不爱nán rén bù huài , nǚ rén bù ài 男人不壞,女人不愛nán rén pó 男人婆nán rén xī xià yǒu huáng jīn 男人膝下有黃金nán rén xī xià yǒu huáng jīn 男人膝下有黄金nǎo rén 恼人nǎo rén 惱人nèi rén 內人nèi rén 内人néng rén 能人Ní ān dé tǎ rén 尼安德塔人Ní ān dé tè rén 尼安德特人nǐ rén 拟人nǐ rén 擬人nì rén 腻人nì rén 膩人nián qīng rén 年輕人nián qīng rén 年轻人Niǔ yuē rén 紐約人Niǔ yuē rén 纽约人nóng rén 农人nóng rén 農人nǚ jì chéng rén 女繼承人nǚ jì chéng rén 女继承人nǚ qiáng rén 女強人nǚ qiáng rén 女强人nǚ rén 女人nǚ rén jia 女人家nǚ rén qì 女人气nǚ rén qì 女人氣nǚ zhǔ rén 女主人nǚ zhǔ rén gōng 女主人公nuò màn dǐ rén 諾曼底人nuò màn dǐ rén 诺曼底人Nuò màn rén 諾曼人Nuò màn rén 诺曼人Ōū zhōu rén 欧洲人Ōū zhōu rén 歐洲人ǒu rén 偶人Pà tí yà rén 帕提亚人Pà tí yà rén 帕提亞人pāi pāi pì gu zǒu rén 拍拍屁股走人pàn ruò liǎng rén 判若两人pàn ruò liǎng rén 判若兩人páng rén 旁人páng ruò wú rén 旁若无人páng ruò wú rén 旁若無人pàng rén 胖人péi le fū rén yòu zhé bīng 賠了夫人又折兵péi le fū rén yòu zhé bīng 赔了夫人又折兵piàn rén 騙人piàn rén 骗人píng rén 平人píng yì jìn rén 平易近人pō jiàn rén 泼贱人pō jiàn rén 潑賤人pú rén 仆人pú rén 僕人Pú táo yá rén 葡萄牙人pǔ tōng rén 普通人qī rén tài shèn 欺人太甚qī xún lǎo rén 七旬老人qí rén 奇人qí rén 旗人Qí rén zhī fú 齊人之福Qí rén zhī fú 齐人之福qǐ rén 乞人Qǐ rén yōu tiān 杞人忧天Qǐ rén yōu tiān 杞人憂天Qǐ rén zhī yōu 杞人之忧Qǐ rén zhī yōu 杞人之憂qì rén 气人qì rén 氣人qì shì líng rén 气势凌人qì shì líng rén 氣勢凌人qì xiàng rén yuán 气像人员qì xiàng rén yuán 氣像人員qiān gǔ zuì rén 千古罪人qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng rén yì zhòng 千里送鵝毛,禮輕人意重qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng rén yì zhòng 千里送鹅毛,礼轻人意重qiān nù yú rén 迁怒于人qiān nù yú rén 遷怒於人qiān xiàn rén 牵线人qiān xiàn rén 牽線人qián bù jiàn gǔ rén , hòu bù jiàn lái zhě 前不見古人,後不見來者qián bù jiàn gǔ rén , hòu bù jiàn lái zhě 前不见古人,后不见来者qián lì gǔ nán rén 潛力股男人qián lì gǔ nán rén 潜力股男人qián rén 前人qián rén zāi shù , hòu rén chéng liáng 前人栽树,后人乘凉qián rén zāi shù , hòu rén chéng liáng 前人栽樹,後人乘涼qián wú gǔ rén hòu wú lái zhě 前无古人后无来者qián wú gǔ rén hòu wú lái zhě 前無古人後無來者qiǎng rén suǒ nán 強人所難qiǎng rén suǒ nán 强人所难qiǎo rén 巧人qīn rén 亲人qīn rén 親人Qín rén jié 擒人節Qín rén jié 擒人节Qín Yuè rén 秦越人qìn rén xīn pí 沁人心脾qīng nián rén 青年人Qīng rén 清人qíng rén 情人Qíng rén jié 情人節Qíng rén jié 情人节qíng rén yǎn lǐ chū Xī shī 情人眼裡出西施qíng rén yǎn lǐ chū Xī shī 情人眼里出西施qíng rén yǎn lǐ yǒu Xī shī 情人眼裡有西施qíng rén yǎn lǐ yǒu Xī shī 情人眼里有西施qióng rén 穷人qióng rén 窮人qióng zài nào shì wú rén wèn , fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn 穷在闹市无人问,富在深山有远亲qióng zài nào shì wú rén wèn , fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn 窮在鬧市無人問,富在深山有遠親qiú rén 求人qiú rén bù rú qiú jǐ 求人不如求己qiú zhù yú rén 求助于人qiú zhù yú rén 求助於人qù Tái rén yuán 去台人员qù Tái rén yuán 去臺人員quán tǐ rén yuán 全体人员quán tǐ rén yuán 全體人員ràng rén xiàn mù 讓人羨慕ràng rén xiàn mù 让人羡慕rě rén 惹人rě rén xīn fán 惹人心烦rě rén xīn fán 惹人心煩rě rén yàn 惹人厌rě rén yàn 惹人厭rě rén zhù mù 惹人注目rě rén zhù yì 惹人注意rén bǎo 人保rén bǐ rén , qì sǐ rén 人比人,气死人rén bǐ rén , qì sǐ rén 人比人,氣死人rén bù kě mào xiàng 人不可貌相rén bù kě mào xiàng , hǎi shuǐ bù kě dǒu liáng 人不可貌相,海水不可斗量rén bù wèi jǐ , tiān zhū dì miè 人不为己,天诛地灭rén bù wèi jǐ , tiān zhū dì miè 人不為己,天誅地滅rén bù zhī guǐ bù jué 人不知鬼不覺rén bù zhī guǐ bù jué 人不知鬼不觉rén cái 人才rén cái 人材rén cái jǐ jǐ 人才济济rén cái jǐ jǐ 人才濟濟rén cái liǎng kōng 人財兩空rén cái liǎng kōng 人财两空rén cái liú shī 人才流失rén cái wài liú 人才外流rén cēn 人参rén cēn 人參rén cháo 人潮rén chē hún xíng 人車混行rén chē hún xíng 人车混行rén chén 人臣rén chēng 人称rén chēng 人稱rén chēng dài cí 人称代词rén chēng dài cí 人稱代詞rén chù gòng huàn zhèng 人畜共患症rén chuán rén 人传人rén chuán rén 人傳人rén cì 人次rén cóng 人丛rén cóng 人从rén cóng 人叢rén cóng 人從rén dào 人道rén dào jiù yuán 人道救援rén dào zhǔ yì 人道主义rén dào zhǔ yì 人道主義rén dīng 人丁rén dìng 人定rén dìng shèng tiān 人定勝天rén dìng shèng tiān 人定胜天rén duō shì zhòng 人多势众rén duō shì zhòng 人多勢眾rén fàn 人犯rén fēi shēng ér zhī zhī zhě , shú néng wú huò 人非生而知之者,孰能无惑rén fēi shēng ér zhī zhī zhě , shú néng wú huò 人非生而知之者,孰能無惑rén fú yú shì 人浮于事rén fú yú shì 人浮於事rén gāo mǎ dà 人高馬大rén gāo mǎ dà 人高马大rén gé 人格rén gé huà 人格化rén gé mèi lì 人格魅力rén gé shén 人格神rén gè yǒu suǒ hào 人各有所好rén gōng 人工rén gōng dǎo 人工岛rén gōng dǎo 人工島rén gōng diàn zǐ ěr 人工电子耳rén gōng diàn zǐ ěr 人工電子耳rén gōng ěr wō 人工耳蜗rén gōng ěr wō 人工耳蝸rén gōng fèi 人工費rén gōng fèi 人工费rén gōng gài niàn 人工概念rén gōng hé 人工河rén gōng hū xī 人工呼吸rén gōng liú chǎn 人工流产rén gōng liú chǎn 人工流產rén gōng shòu jīng 人工授精rén gōng shòu yùn 人工受孕rén gōng zhào liàng 人工照亮rén gōng zhì huì 人工智慧rén gōng zhì néng 人工智能rén hǎi 人海rén hǎn mǎ sī 人喊馬嘶rén hǎn mǎ sī 人喊马嘶rén huán 人寰rén huò 人祸rén huò 人禍rén jī gōng chéng 人机工程rén jī gōng chéng 人機工程rén jī jiè miàn 人机界面rén jī jiè miàn 人機界面rén jǐ jiā zú 人給家足rén jǐ jiā zú 人给家足rén jì 人际rén jì 人際rén jì guān xì 人际关系rén jì guān xì 人際關系rén jì hǎn zhì 人跡罕至rén jì hǎn zhì 人迹罕至rén jiā 人家rén jia 人家rén jiān 人間rén jiān 人间rén jiān bù chāi 人艰不拆rén jiān bù chāi 人艱不拆rén jiān dì yù 人間地獄rén jiān dì yù 人间地狱rén jiān tiān táng 人間天堂rén jiān tiān táng 人间天堂rén jiān zhēng fā 人間蒸發rén jiān zhēng fā 人间蒸发rén jiàn rén ài 人見人愛rén jiàn rén ài 人见人爱rén jiānr 人尖儿rén jiānr 人尖兒rén jié 人傑rén jié 人杰rén jié dì líng 人傑地靈rén jié dì líng 人杰地灵rén jìn jiē zhī 人尽皆知rén jìn jiē zhī 人盡皆知rén jìn qí cái 人尽其才rén jìn qí cái 人尽其材rén jìn qí cái 人盡其才rén jìn qí cái 人盡其材rén jīng 人精rén jū 人居rén jūn 人均rén kǒu 人口rén kǒu chóu mì 人口稠密rén kǒu diào chá 人口調查rén kǒu diào chá 人口调查rén kǒu fàn yùn 人口販運rén kǒu fàn yùn 人口贩运rén kǒu mì dù 人口密度rén kǒu pǔ chá 人口普查rén kǒu shù 人口数rén kǒu shù 人口數rén kǒu tǒng jì xué 人口統計學rén kǒu tǒng jì xué 人口统计学rén kǒu xué 人口学rén kǒu xué 人口學rén kùn mǎ fá 人困馬乏rén kùn mǎ fá 人困马乏rén lái fēng 人來瘋rén lái fēng 人来疯rén lǎo zhū huáng 人老珠黃rén lǎo zhū huáng 人老珠黄rén lèi 人类rén lèi 人類rén lèi jī yīn zǔ jì huà 人类基因组计划rén lèi jī yīn zǔ jì huà 人類基因組計劃rén lèi miǎn yì quē xiàn bìng dú 人类免疫缺陷病毒rén lèi miǎn yì quē xiàn bìng dú 人類免疫缺陷病毒rén lèi qǐ yuán 人类起源rén lèi qǐ yuán 人類起源rén lèi rǔ tū bìng dú 人类乳突病毒rén lèi rǔ tū bìng dú 人類乳突病毒rén lèi xué 人类学rén lèi xué 人類學rén lèi xué jiā 人类学家rén lèi xué jiā 人類學家rén lì 人力rén lì chē 人力車rén lì chē 人力车rén lì chē fū 人力車夫rén lì chē fū 人力车夫rén lì zī yuán 人力資源rén lì zī yuán 人力资源rén liú 人流rén liú shǒu shù 人流手术rén liú shǒu shù 人流手術rén lóng 人龍rén lóng 人龙rén mǎ 人馬rén mǎ 人马rén mǎ bì 人馬臂rén mǎ bì 人马臂rén mài 人脈rén mài 人脉rén mǎn wéi huàn 人满为患rén mǎn wéi huàn 人滿為患rén mén 人们rén mén 人們rén men 人们rén men 人們rén miàn shòu xīn 人面兽心rén miàn shòu xīn 人面獸心rén miàn zǐ 人面子rén miàn zǐ 人靣子rén mín 人民rén mín bì 人民币rén mín bì 人民幣rén mín bì yuán 人民币元rén mín bì yuán 人民幣元rén mín dài biǎo 人民代表rén mín dǎng 人民党rén mín dǎng 人民黨rén mín fǎ yuàn 人民法院rén mín gōng dí 人民公敌rén mín gōng dí 人民公敵rén mín gōng shè 人民公社rén mín gōng shè huà 人民公社化rén mín jī běn quán lì 人民基本权利rén mín jī běn quán lì 人民基本權利rén mín jiě fàng jūn 人民解放军rén mín jiě fàng jūn 人民解放軍rén mín jǐng chá 人民警察rén mín lì yì 人民利益rén mín lián méng dǎng 人民联盟党rén mín lián méng dǎng 人民聯盟黨rén mín mín zhǔ zhuān zhèng 人民民主专政rén mín mín zhǔ zhuān zhèng 人民民主專政rén mín nèi bù máo dùn 人民內部矛盾rén mín nèi bù máo dùn 人民内部矛盾rén mín qǐ yì 人民起义rén mín qǐ yì 人民起義rén mín zhèn xiàn 人民阵线rén mín zhèn xiàn 人民陣線rén mín zhèng fǔ 人民政府rén míng 人名rén mìng 人命rén mìng guān tiān 人命关天rén mìng guān tiān 人命關天rén mó gǒu yàng 人模狗样rén mó gǒu yàng 人模狗樣rén ǒu xì 人偶戏rén ǒu xì 人偶戲rén pà chū míng zhū pà féi 人怕出名猪怕肥rén pà chū míng zhū pà féi 人怕出名豬怕肥rén pà chū míng zhū pà zhuàng 人怕出名猪怕壮rén pà chū míng zhū pà zhuàng 人怕出名豬怕壯rén pǐn 人品rén qì 人气rén qì 人氣rén qín jù wàng 人琴俱亡rén qíng 人情rén qíng shì gù 人情世故rén qíng wèi 人情味rén qíng wèir 人情味儿rén qíng wèir 人情味兒rén qíng zhài 人情债rén qíng zhài 人情債rén qióng zhì bù qióng 人穷志不穷rén qióng zhì bù qióng 人窮志不窮rén qióng zhì duǎn 人穷志短rén qióng zhì duǎn 人窮志短rén qù lóu kōng 人去楼空rén qù lóu kōng 人去樓空rén quán 人权rén quán 人權rén quán dòu shì 人权斗士rén quán dòu shì 人權鬥士rén quán fǎ 人权法rén quán fǎ 人權法rén qún 人群rén rén 人人rén rén jiē zhī 人人皆知rén rén jūn zǐ 仁人君子Rén rén Wǎng 人人網Rén rén Wǎng 人人网rén rén yì shì 仁人义士rén rén yì shì 仁人義士rén rén yǒu zé 人人有責rén rén yǒu zé 人人有责rén rén zhì shì 仁人志士rén ròu sōu suǒ 人肉搜索rén ròu sōu suǒ yǐn qíng 人肉搜索引擎rén shān rén hǎi 人山人海rén shé 人蛇rén shé jí tuán 人蛇集团rén shé jí tuán 人蛇集團rén shéi wú guò 人誰無過rén shéi wú guò 人谁无过rén shēn 人参rén shēn 人參rén shēn 人身rén shēn ān quán 人身安全rén shēn gōng jī 人身攻击rén shēn gōng jī 人身攻擊rén shēn quán 人身权rén shēn quán 人身權rén shēn shì gù 人身事故rén shēng 人生rén shēng dǐng fèi 人声鼎沸rén shēng dǐng fèi 人聲鼎沸rén shēng duǎn zàn , xué shù wú yá 人生短暂,学术无涯rén shēng duǎn zàn , xué shù wú yá 人生短暫,學術無涯rén shēng hé chù bù xiāng féng 人生何处不相逢rén shēng hé chù bù xiāng féng 人生何處不相逢rén shēng lù bù shú 人生路不熟rén shēng rú mèng 人生如夢rén shēng rú mèng 人生如梦rén shēng rú zhāo lù 人生如朝露rén shēng shèng shuāi 人生盛衰rén shēng yī shì , cǎo mù yī chūn 人生一世,草木一春rén shēng zhāo lù 人生朝露rén shì 人世rén shì 人事rén shì 人势rén shì 人勢rén shì 人士rén shì 人氏rén shì bù 人事部rén shì bù mén 人事部門rén shì bù mén 人事部门rén shì bù zhī 人事不知rén shì chù 人事处rén shì chù 人事處rén shì guǎn lǐ 人事管理rén shì jiān 人世間rén shì jiān 人世间rén shì tiě fàn shì gāng 人是鐵飯是鋼rén shì tiě fàn shì gāng 人是铁饭是钢rén shǒu 人手rén shǒu dòng 人手动rén shǒu dòng 人手動rén shòu bǎo xiǎn 人壽保險rén shòu bǎo xiǎn 人寿保险rén shòu nián fēng 人壽年豐rén shòu nián fēng 人寿年丰rén shù 人数rén shù 人數rén suàn bù rú tiān suàn 人算不如天算rén suǒ gòng zhī 人所共知rén tǐ 人体rén tǐ 人體rén tǐ gōng xué 人体工学rén tǐ gōng xué 人體工學rén tǐ jiě pōu 人体解剖rén tǐ jiě pōu 人體解剖rén tǐ jiě pōu xué 人体解剖学rén tǐ jiě pōu xué 人體解剖學rén tǐ qì guān 人体器官rén tǐ qì guān 人體器官rén tóu 人头rén tóu 人頭rén tóu shé shēn 人头蛇身rén tóu shé shēn 人頭蛇身rén tóu shī shēn 人头狮身rén tóu shī shēn 人頭獅身rén tóu shú 人头熟rén tóu shú 人頭熟rén tóu shuì 人头税rén tóu shuì 人頭稅rén wài yǒu rén , tiān wài yǒu tiān 人外有人,天外有天rén wǎng gāo chù pá , shuǐ wǎng dī chù liú 人往高处爬,水往低处流rén wǎng gāo chù pá , shuǐ wǎng dī chù liú 人往高處爬,水往低處流rén wǎng gāo chù zǒu , shuǐ wǎng dī chù liú 人往高处走,水往低处流rén wǎng gāo chù zǒu , shuǐ wǎng dī chù liú 人往高處走,水往低處流rén wéi 人为rén wéi 人為rén wéi dāo zǔ , wǒ wéi yú ròu 人为刀俎,我为鱼肉rén wéi dāo zǔ , wǒ wéi yú ròu 人為刀俎,我為魚肉rén wèi cái sǐ , niǎo wèi shí wáng 人为财死,鸟为食亡rén wèi cái sǐ , niǎo wèi shí wáng 人為財死,鳥為食亡rén wèi xiāng yí 人位相宜rén wén 人文rén wén dì lǐ xué 人文地理学rén wén dì lǐ xué 人文地理學rén wén jǐng guān 人文景觀rén wén jǐng guān 人文景观rén wén shè huì xué kē 人文社会学科rén wén shè huì xué kē 人文社會學科rén wén shè kē 人文社科rén wén xué 人文学rén wén xué 人文學rén wén zhǔ yì 人文主义rén wén zhǔ yì 人文主義rén wú wán rén 人无完人rén wú wán rén 人無完人rén wú yuǎn lǜ , bì yǒu jìn yōu 人无远虑,必有近忧rén wú yuǎn lǜ , bì yǒu jìn yōu 人無遠慮,必有近憂rén wǔ 人武rén wǔ rén liù 人五人六rén wù 人物rén wù miáo xiě 人物描写rén wù miáo xiě 人物描寫rén xiàng 人相rén xiàng xué 人相学rén xiàng xué 人相學rén xīn 人心rén xīn bù zú shé tūn xiàng 人心不足蛇吞象rén xīn gé dù pí 人心隔肚皮rén xīn guǒ 人心果rén xīn nán cè 人心难测rén xīn nán cè 人心難測rén xīn suǒ xiàng 人心所向rén xíng 人形rén xíng dào 人行道rén xíng dì xià tōng dào 人行地下通道rén xíng héng dào 人行横道rén xíng héng dào 人行橫道rén xíng héng dào xiàn 人行横道线rén xíng héng dào xiàn 人行橫道線rén xíng qū 人行区rén xíng qū 人行區rén xìng 人性rén xuǎn 人选rén xuǎn 人選rén yān 人烟rén yān 人煙rén yān xī shǎo 人烟稀少rén yān xī shǎo 人煙稀少rén yán jí jí 人言籍籍rén yán kě wèi 人言可畏rén yǎng mǎ fān 人仰馬翻rén yǎng mǎ fān 人仰马翻rén yāo 人妖rén yì 人意rén yǒu sān jí 人有三急rén yǒu shī shǒu , mǎ yǒu shī tí 人有失手,馬有失蹄rén yǒu shī shǒu , mǎ yǒu shī tí 人有失手,马有失蹄rén yú 人魚rén yú 人鱼rén yú xiǎo jie 人魚小姐rén yú xiǎo jie 人鱼小姐rén yuán 人员rén yuán 人員rén yuán 人猿rén yuán 人緣rén yuán 人缘rén yuánr 人緣兒rén yuánr 人缘儿rén yún yì yún 人云亦云rén zài jiāng hú , shēn bù yóu jǐ 人在江湖,身不由己rén zāng jù huò 人贓俱獲rén zāng jù huò 人赃俱获rén zào 人造rén zào huáng yóu 人造黃油rén zào huáng yóu 人造黄油rén zào nǎi yóu 人造奶油rén zào niú yóu 人造牛油rén zào sī 人造丝rén zào sī 人造絲rén zào tiān tǐ 人造天体rén zào tiān tǐ 人造天體rén zào wèi xīng 人造卫星rén zào wèi xīng 人造衛星rén zào xiān wéi 人造纖維rén zào xiān wéi 人造纤维rén zào yǔ yán 人造語言rén zào yǔ yán 人造语言rén zhā 人渣rén zhèng 人證rén zhèng 人证rén zhèng wù zhèng 人證物證rén zhèng wù zhèng 人证物证rén zhī cháng qíng 人之常情rén zhī chū , xìng běn shàn 人之初,性本善rén zhī jiāng sǐ , qí yán yě shàn 人之将死,其言也善rén zhī jiāng sǐ , qí yán yě shàn 人之將死,其言也善rén zhì 人治rén zhì 人質rén zhì 人质rén zhōng 人中rén zhōng lóng fèng 人中龍鳳rén zhōng lóng fèng 人中龙凤rén zhǒng 人种rén zhǒng 人種rén zhǒng chā bié 人种差别rén zhǒng chā bié 人種差別rén zī 人資rén zī 人资rén zǐ 人子rén zì tuō 人字拖rén zì tuō xié 人字拖鞋rén zú 人族rèn rén 任人rèn rén 認人rèn rén 认人rèn rén wéi qīn 任人唯亲rèn rén wéi qīn 任人唯親rèn rén wéi xián 任人唯賢rèn rén wéi xián 任人唯贤rèn rén zǎi gē 任人宰割Rì běn rén 日本人Rì rén 日人róng yù jūn rén 榮譽軍人róng yù jūn rén 荣誉军人rú rén 孺人rú rén yǐn shuǐ , lěng nuǎn zì zhī 如人飲水,冷暖自知rú rén yǐn shuǐ , lěng nuǎn zì zhī 如人饮水,冷暖自知ruǎn jiàn kāi fā rén yuán 軟件開發人員ruǎn jiàn kāi fā rén yuán 软件开发人员ruì diǎn rén 瑞典人Ruì shì rén 瑞士人ruò yào rén bù zhī , chú fēi jǐ mò wéi 若要人不知,除非己莫为ruò yào rén bù zhī , chú fēi jǐ mò wéi 若要人不知,除非己莫為sā dū gāi rén 撒都該人sā dū gāi rén 撒都该人Sā kè xùn rén 撒克逊人Sā kè xùn rén 撒克遜人sā shǒu rén huán 撒手人寰sà hǎ nuò fū rén quán jiǎng 萨哈诺夫人权奖sà hǎ nuò fū rén quán jiǎng 薩哈諾夫人權獎Sà mǐ rén 萨米人Sà mǐ rén 薩米人sān gè nǚ rén yī gè xū 三个女人一个墟sān gè nǚ rén yī gè xū 三個女人一個墟sān ge nǚ rén yī tái xì 三个女人一台戏sān ge nǚ rén yī tái xì 三個女人一臺戲sān rén chéng hǔ 三人成虎sān rén kǒu qì 三人口气sān rén kǒu qì 三人口氣sān rén xíng 三人行sān rén xíng , bì yǒu wǒ shī 三人行,必有我师sān rén xíng , bì yǒu wǒ shī 三人行,必有我師sān rén xíng , zé bì yǒu wǒ shī 三人行,则必有我师sān rén xíng , zé bì yǒu wǒ shī 三人行,則必有我師sēng rén 僧人shā rén 杀人shā rén 殺人shā rén àn 杀人案shā rén àn 殺人案shā rén àn jiàn 杀人案件shā rén àn jiàn 殺人案件shā rén bù guò tóu diǎn dì 杀人不过头点地shā rén bù guò tóu diǎn dì 殺人不過頭點地shā rén bù zhǎ yǎn 杀人不眨眼shā rén bù zhǎ yǎn 殺人不眨眼shā rén fàn 杀人犯shā rén fàn 殺人犯shā rén fàng huǒ 杀人放火shā rén fàng huǒ 殺人放火shā rén jīng 杀人鲸shā rén jīng 殺人鯨shā rén kuáng 杀人狂shā rén kuáng 殺人狂shā rén rú má 杀人如麻shā rén rú má 殺人如麻shā rén wèi suì 杀人未遂shā rén wèi suì 殺人未遂shā rén yuè huò 杀人越货shā rén yuè huò 殺人越貨Shā tè Ā lā bó rén 沙特阿拉伯人shǎ rén yǒu shǎ fú 傻人有傻福shǎn rén 閃人shǎn rén 闪人shàn jiě rén yì 善解人意shàn rén 善人shāng cán rén yuán 伤残人员shāng cán rén yuán 傷殘人員shāng rén 伤人shāng rén 傷人shāng rén 商人shāng rén yín háng 商人銀行shāng rén yín háng 商人银行shě jǐ jiù rén 捨己救人shě jǐ jiù rén 舍己救人shě jǐ wèi rén 捨己為人shě jǐ wèi rén 舍己为人shè gōng rén 社工人shè rén 舍人shè xián rén 涉嫌人Shéi rén yuè duì 誰人樂隊Shéi rén yuè duì 谁人乐队shēn qǐng rén 申請人shēn qǐng rén 申请人shēn rù rén xīn 深入人心shén ài shì rén 神愛世人shén ài shì rén 神爱世人Shén chéng wéi rén 神成为人Shén chéng wéi rén 神成為人shén me rén 什么人shén me rén 甚麼人shén rén 神人shén zhí rén yuán 神职人员shén zhí rén yuán 神職人員shěn gǎo rén 审稿人shěn gǎo rén 審稿人shēng rén 生人Shèng dàn Lǎo rén 圣诞老人Shèng dàn Lǎo rén 聖誕老人shèng qì líng rén 盛气凌人shèng qì líng rén 盛氣凌人shèng rén 圣人shèng rén 聖人shī fu lǐng jìn mén , xiū xíng zài gè rén 师父领进门,修行在个人shī fu lǐng jìn mén , xiū xíng zài gè rén 師父領進門,修行在個人shī rén 詩人shī rén 诗人shī shēn rén miàn xiàng 狮身人面像shī shēn rén miàn xiàng 獅身人面像shí nián shù mù , bǎi nián shù rén 十年树木,百年树人shí nián shù mù , bǎi nián shù rén 十年樹木,百年樹人shí rén 食人shí rén mó 食人魔shí rén shā 食人鯊shí rén shā 食人鲨shí rén sú 食人俗shí rén tì tuò 拾人涕唾shí rén yá huì 拾人牙慧shǐ qián rén 史前人shǐ rén xìn fú 使人信服shì ěr rén xiá 室迩人遐shì ěr rén xiá 室邇人遐shì li xiǎo rén 势利小人shì li xiǎo rén 勢利小人shì rén 世人shì rén 士人shì rén 适人shì rén 適人shì ruò lù rén 視若路人shì ruò lù rén 视若路人shì zài rén wéi 事在人为shì zài rén wéi 事在人為shōu bào rén 收報人shōu bào rén 收报人shōu huò rén 收貨人shōu huò rén 收货人shōu jiàn rén 收件人shōu lǒng rén xīn 收拢人心shōu lǒng rén xīn 收攏人心shōu róng rén 收容人shǒu mén rén 守門人shǒu mén rén 守门人shòu bǎo rén 受保人shòu hài rén 受害人shòu rén yǐ bǐng 授人以柄shòu rén yǐ yú bù rú shòu rén yǐ yú 授人以魚不如授人以漁shòu rén yǐ yú bù rú shòu rén yǐ yú 授人以鱼不如授人以渔shòu tuō rén 受托人shòu tuō rén 受託人shòu xíng rén 受刑人shòu yì rén 受益人shū rén jūn zi 淑人君子shū zhàng rén 叔丈人shú rén 熟人shú rén shú shì 熟人熟事shuāi rén 衰人shuài shòu shí rén 率兽食人shuài shòu shí rén 率獸食人Shuāng lì rén 双立人Shuāng lì rén 雙立人shuāng rén 双人shuāng rén 雙人shuāng rén bāo jiā 双人包夹shuāng rén bāo jiā 雙人包夾shuāng rén chuáng 双人床shuāng rén chuáng 雙人床shuāng rén fáng 双人房shuāng rén fáng 雙人房shuāng rén huá 双人滑shuāng rén huá 雙人滑shuāng rén jiān 双人间shuāng rén jiān 雙人間shuǐ guǎn gōng rén 水管工人shuǐ zhì qīng zé wú yú , rén zhì chá zé wú tú 水至清则无鱼,人至察则无徒shuǐ zhì qīng zé wú yú , rén zhì chá zé wú tú 水至清則無魚,人至察則無徒Shuì měi rén 睡美人shùn shuǐ rén qíng 順水人情shùn shuǐ rén qíng 顺水人情sī fǎ rén yuán 司法人员sī fǎ rén yuán 司法人員Sī mǎ Zhāo zhī xīn lù rén jiē zhī 司馬昭之心路人皆知Sī mǎ Zhāo zhī xīn lù rén jiē zhī 司马昭之心路人皆知sī rén 私人sī rén yào shi 私人鑰匙sī rén yào shi 私人钥匙sī shòu rén yuán 司售人员sī shòu rén yuán 司售人員sǐ rén 死人sǐ rén bù guǎn 死人不管sǐ wáng rén shù 死亡人数sǐ wáng rén shù 死亡人數sì rén bāng 四人帮sì rén bāng 四人幫sǒng rén tīng wén 耸人听闻sǒng rén tīng wén 聳人聽聞sòng rén 送人sú rén 俗人sú shì qí rén 俗世奇人suí xíng rén yuán 随行人员suí xíng rén yuán 隨行人員Suì rén 燧人Suì rén shì 燧人氏sǔn rén 损人sǔn rén 損人sǔn rén bù lì jǐ 损人不利己sǔn rén bù lì jǐ 損人不利己sǔn rén lì jǐ 损人利己sǔn rén lì jǐ 損人利己tā rén 他人Tǎ jí kè rén 塔吉克人Tǎ tǎr rén 塔塔儿人Tǎ tǎr rén 塔塔兒人tài fū rén 太夫人tài kōng rén 太空人tàn léi rén yuán 探雷人员tàn léi rén yuán 探雷人員Táng rén Jiē 唐人街tǎo rén 討人tǎo rén 讨人tǎo rén xǐ huan 討人喜歡tǎo rén xǐ huan 讨人喜欢tǎo rén xián 討人嫌tǎo rén xián 讨人嫌tǎo rén yàn 討人厭tǎo rén yàn 讨人厌tào zhōng rén 套中人tí àn rén 提案人tí gào rén 提告人tì gǔ rén dān yōu 替古人担忧tì gǔ rén dān yōu 替古人擔憂tì gǔ rén dān yōu 替古人耽忧tì gǔ rén dān yōu 替古人耽憂Tiān lóng rén 天龍人Tiān lóng rén 天龙人tiān rén 天人tiān rén gǎn yìng 天人感应tiān rén gǎn yìng 天人感應tiān rén hé yī 天人合一tiān shí dì lì rén hé 天时地利人和tiān shí dì lì rén hé 天時地利人和tiān wài yǒu tiān , rén wài yǒu rén 天外有天,人外有人tiān wú jué rén zhī lù 天无绝人之路tiān wú jué rén zhī lù 天無絕人之路tiān xià wú nán shì , zhǐ pà yǒu xīn rén 天下无难事,只怕有心人tiān xià wú nán shì , zhǐ pà yǒu xīn rén 天下無難事,只怕有心人tiān yào luò yǔ , niáng yào jià rén 天要落雨,娘要嫁人tiān yǒu bù cè fēng yún , rén yǒu dàn xī huò fú 天有不测风云,人有旦夕祸福tiān yǒu bù cè fēng yún , rén yǒu dàn xī huò fú 天有不測風雲,人有旦夕禍福tiān yòu wú rén jī yè 天佑吾人基业tiān yòu wú rén jī yè 天佑吾人基業tiān zāi rén huò 天災人禍tiān zāi rén huò 天灾人祸tiáo yán rén yuán 調研人員tiáo yán rén yuán 调研人员Tiě rén 鐵人Tiě rén 铁人tóng dào zhōng rén 同道中人tóng líng rén 同齡人tóng líng rén 同龄人tóng lù rén 同路人tóng rén 同人tóng rén 桐人tóu bǎo rén 投保人tóu miàn rén wù 头面人物tóu miàn rén wù 頭面人物tóu zī rén 投資人tóu zī rén 投资人tú rén 途人Tǔ ěr qí rén 土耳其人Tǔ huǒ luó rén 吐火罗人Tǔ huǒ luó rén 吐火羅人Tǔ kù màn rén 土库曼人Tǔ kù màn rén 土庫曼人tǔ rén 土人tǔ zhù rén 土著人tuì wǔ jūn rén 退伍军人tuì wǔ jūn rén 退伍軍人Tuì wǔ Jūn rén jié 退伍军人节Tuì wǔ Jūn rén jié 退伍軍人節tuō rén xià shuǐ 拖人下水wā rén 蛙人wài bāng rén 外邦人wài cháng rén 外场人wài cháng rén 外場人wài dì rén 外地人wài guó rén 外国人wài guó rén 外國人wài guó rén jū zhù zhèng míng 外国人居住证明wài guó rén jū zhù zhèng míng 外國人居住證明wài jí Huá rén 外籍华人wài jí Huá rén 外籍華人wài lái rén 外來人wài lái rén 外来人wài rén 外人wài xiāng rén 外乡人wài xiāng rén 外鄉人wài xīng rén 外星人wán rén 完人wán rén sàng dé 玩人丧德wán rén sàng dé 玩人喪德wàn rén 万人wàn rén 萬人wàn rén dí 万人敌wàn rén dí 萬人敵wàn rén kōng xiàng 万人空巷wàn rén kōng xiàng 萬人空巷wàn rén zhī dí 万人之敌wàn rén zhī dí 萬人之敵wāng xīng rén 汪星人wǎng luò guī huà rén yuán 網絡規劃人員wǎng luò guī huà rén yuán 网络规划人员wǎng luò hóng rén 網絡紅人wǎng luò hóng rén 网络红人wàng rén 妄人Wēi dì mǎ lā rén 危地馬拉人Wēi dì mǎ lā rén 危地马拉人Wēi ní sī Shāng rén 威尼斯商人wēi zhòng bìng rén 危重病人wéi jīng rén 維京人wéi jīng rén 维京人wéi quán rén shì 維權人士wéi quán rén shì 维权人士wéi rén 为人wéi rén 為人wéi rén shī biǎo 为人师表wéi rén shī biǎo 為人師表Wéi wú ěr rén 維吾爾人Wéi wú ěr rén 维吾尔人wěi rén 伟人wěi rén 偉人wěi tuō rén 委托人wèi chéng nián rén 未成年人wèi jí rén chén 位极人臣wèi jí rén chén 位極人臣wèi rén 为人wèi rén 為人wèi rén mín fú wù 为人民服务wèi rén mín fú wù 為人民服務wèi wáng rén 未亡人wén rén 文人wén rén 聞人wén rén 闻人wén rén xiāng qīng 文人相輕wén rén xiāng qīng 文人相轻wén rú qí rén 文如其人wō rén 倭人wǒ rén 我人Wū kè lán rén 乌克兰人Wū kè lán rén 烏克蘭人Wū zī bié kè rén 乌兹别克人Wū zī bié kè rén 烏茲別克人wú chuán chéng yùn rén 无船承运人wú chuán chéng yùn rén 無船承運人Wú Jiǎn rén 吳趼人Wú Jiǎn rén 吴趼人wú lùn hé rén 无论何人wú lùn hé rén 無論何人wú rén 吾人wú rén 无人wú rén 無人wú rén bù 无人不wú rén bù 無人不wú rén bù xiǎo 无人不晓wú rén bù xiǎo 無人不曉wú rén bù zhī 无人不知wú rén bù zhī 無人不知wú rén fēi xíng qì 无人飞行器wú rén fēi xíng qì 無人飛行器wú rén jī 无人机wú rén jī 無人機wú rén jià shǐ 无人驾驶wú rén jià shǐ 無人駕駛wú rén néng jí 无人能及wú rén néng jí 無人能及wú rén qū 无人区wú rén qū 無人區wú rén shòu piào 无人售票wú rén shòu piào 無人售票wú rén wèn jīn 无人问津wú rén wèn jīn 無人問津wǔ rén mù bēi jì 五人墓碑記wǔ rén mù bēi jì 五人墓碑记wù qiú rén 勿求人wù rén zǐ dì 誤人子弟wù rén zǐ dì 误人子弟wù shì rén fēi 物是人非wù yǐ lèi jù , rén yǐ qún fēn 物以类聚,人以群分wù yǐ lèi jù , rén yǐ qún fēn 物以類聚,人以群分Xī bān yá rén 西班牙人Xī bó lái rén 希伯來人Xī bó lái rén 希伯来人Xī fāng rén 西方人xī huáng shàng rén 羲皇上人xī shì níng rén 息事宁人xī shì níng rén 息事寧人xī yáng rén 西洋人Xī zàng rén 西藏人xì jù huà rén gé wéi cháng 戏剧化人格违常xì jù huà rén gé wéi cháng 戲劇化人格違常Xià ěr bā rén 夏尔巴人Xià ěr bā rén 夏爾巴人xiān fā zhì rén 先发制人xiān fā zhì rén 先發制人xiān rén 仙人xiān rén 先人xiān rén qiú 仙人球xiān rén zhǎng 仙人掌xiān rén zhǎng guǒ 仙人掌果xiān shēng duó rén 先声夺人xiān shēng duó rén 先聲奪人xián rén 賢人xián rén 贤人xián rén 閑人xián rén 閒人xián rén 闲人xián yí rén 嫌疑人xiǎn hè rén wù 显赫人物xiǎn hè rén wù 顯赫人物xiǎn wéi rén zhī 鮮為人知xiǎn wéi rén zhī 鲜为人知xiàn dài rén 现代人xiàn dài rén 現代人xiàn rén 線人xiàn rén 线人Xiāng gǎng rén 香港人xiāng jiāo rén 香蕉人xiāng pèi rén 相配人xiāng rén 乡人xiāng rén 鄉人xiāng rén zǐ 乡人子xiāng rén zǐ 鄉人子xiāng xià rén 乡下人xiāng xià rén 鄉下人xiàng shàng rén tóu 項上人頭xiàng shàng rén tóu 项上人头xiāo xi líng tōng rén shì 消息灵通人士xiāo xi líng tōng rén shì 消息靈通人士xiǎo lǜ rén 小綠人xiǎo lǜ rén 小绿人xiǎo nián rén 小年人xiǎo niǎo yī rén 小鳥依人xiǎo niǎo yī rén 小鸟依人xiǎo nǚ rén 小女人xiǎo rén 小人xiǎo rén jīng 小人精xiǎo rén shū 小人书xiǎo rén shū 小人書xiǎo rén wù 小人物xié tiáo rén 协调人xié tiáo rén 協調人Xiè ěr bā rén 謝爾巴人Xiè ěr bā rén 谢尔巴人Xīn jiā pō rén 新加坡人xīn rén 新人xīn shàng rén 心上人xīn wén fā yán rén 新聞發言人xīn wén fā yán rén 新闻发言人xīn xīn rén lèi 新新人类xīn xīn rén lèi 新新人類xíng rén 刑人xíng rén 行人xíng rén ān quán dǎo 行人安全岛xíng rén ān quán dǎo 行人安全島xíng rén jìng 行人径xíng rén jìng 行人徑xiū xíng rén 修行人xiù zhēn rén 袖珍人xū nǐ sī rén wǎng luò 虚拟私人网络xū nǐ sī rén wǎng luò 虛擬私人網絡xū xīn shǐ rén jìn bù , jiāo ào shǐ rén luò hòu 虚心使人进步,骄傲使人落后xū xīn shǐ rén jìn bù , jiāo ào shǐ rén luò hòu 虛心使人進步,驕傲使人落後xuǎn jǔ rén 选举人xuǎn jǔ rén 選舉人Xuǎn jǔ rén tuán 选举人团Xuǎn jǔ rén tuán 選舉人團xuàn rén 眩人xué ér bù yàn , huì rén bù juàn 学而不厌,诲人不倦xué ér bù yàn , huì rén bù juàn 學而不厭,誨人不倦xué jū rén 穴居人xué rén 学人xué rén 學人xuě rén 雪人xuè kǒu pēn rén 血口喷人xuè kǒu pēn rén 血口噴人xùn mǎ rén 馴馬人xùn mǎ rén 驯马人yá rén 牙人yǎ rén 雅人yǎ rén shēn zhì 雅人深緻yǎ rén shēn zhì 雅人深致yān rén 閹人yān rén 阉人yán jiū rén yuán 研究人员yán jiū rén yuán 研究人員yán yǐ zé jǐ kuān yǐ dài rén 严以责己宽以待人yán yǐ zé jǐ kuān yǐ dài rén 嚴以責己寬以待人yǎn rén ěr mù 掩人耳目yǎn yì rén yuán 演艺人员yǎn yì rén yuán 演藝人員yàn wù rén lèi zhě 厌恶人类者yàn wù rén lèi zhě 厭惡人類者yáng rén 洋人yǎng fēng rén 养蜂人yǎng fēng rén 養蜂人yǎng rén bí xī 仰人鼻息yāo mǎi rén xīn 要买人心yāo mǎi rén xīn 要買人心yāo mǎi rén xīn 邀买人心yāo mǎi rén xīn 邀買人心yāo rén 妖人yǎo rén gǒur bù lù chǐ 咬人狗儿不露齿yǎo rén gǒur bù lù chǐ 咬人狗兒不露齒yǎo wú rén yān 杳无人烟yǎo wú rén yān 杳無人煙yào rén 要人Yē hé huá Jiàn zhèng rén 耶和华见证人Yē hé huá Jiàn zhèng rén 耶和華見證人yě mán rén 野蛮人yě mán rén 野蠻人yě rén 野人yè lán rén jìng 夜闌人靜yè lán rén jìng 夜阑人静yè shēn rén jìng 夜深人静yè shēn rén jìng 夜深人靜yī bān rén 一般人yī gè rén 一个人yī gè rén 一個人yī hù rén yuán 医护人员yī hù rén yuán 醫護人員yī jiā rén 一家人yī míng jīng rén 一鳴驚人yī míng jīng rén 一鸣惊人yī rén 伊人yī rén dé dào , jī quǎn shēng tiān 一人得道,雞犬升天yī rén dé dào , jī quǎn shēng tiān 一人得道,鸡犬升天yī wù rén yuán 医务人员yī wù rén yuán 醫務人員yí rén 宜人yí rén 怡人yí rén kǒu shí 貽人口實yí rén kǒu shí 贻人口实yǐ běn rén míng 以本人名yǐ mào qǔ rén 以貌取人yǐ qí rén zhī dào , huán zhì qí rén zhī shēn 以其人之道,还治其人之身yǐ qí rén zhī dào , huán zhì qí rén zhī shēn 以其人之道,還治其人之身yǐ rén fèi yán 以人废言yǐ rén fèi yán 以人廢言yǐ rén míng mìng míng 以人名命名yǐ rén wéi běn 以人为本yǐ rén wéi běn 以人為本Yǐ sè liè rén 以色列人yǐ xiǎo rén zhī xīn , duó jūn zǐ zhī fù 以小人之心,度君子之腹yǐ zì yá shā rén 以眥睚殺人yǐ zì yá shā rén 以眦睚杀人yǐ zuò gù rén 已作故人Yì dà lì rén 意大利人yì rén 义人yì rén 异人yì rén 異人yì rén 義人yì rén 艺人yì rén 藝人yì xiāng rén 异乡人yì xiāng rén 異鄉人yì yì rén shì 异议人士yì yì rén shì 異議人士yì zhōng rén 意中人Yīn niǔ tè rén 因紐特人Yīn niǔ tè rén 因纽特人yīn rén chéng shì 因人成事yīn rén ér yì 因人而异yīn rén ér yì 因人而異yǐn rén rù shèng 引人入勝yǐn rén rù shèng 引人入胜yǐn rén zhù mù 引人注目yǐn rén zhù yì 引人注意Yìn dì ān rén 印第安人Yìn dù rén 印度人Yìn dù rén mín dǎng 印度人民党Yìn dù rén mín dǎng 印度人民黨Yìn Ōū rén 印欧人Yìn Ōū rén 印歐人Yīng guó rén 英国人Yīng guó rén 英國人yīng xióng nán guò měi rén guān 英雄难过美人关yīng xióng nán guò měi rén guān 英雄難過美人關yōng rén 佣人yōng rén 傭人yōng rén 庸人yōng rén lǐng bān 佣人领班yōng rén lǐng bān 傭人領班yōng rén yōng fú 庸人庸福yōng rén zì rǎo 庸人自扰yōng rén zì rǎo 庸人自擾yòng rén 用人yòng rén jīng fèi 用人經費yòng rén jīng fèi 用人经费yóu rén 游人yóu rén 遊人yóu rén rú zhī 游人如织yóu rén rú zhī 遊人如織Yóu tài rén 犹太人Yóu tài rén 猶太人yóu yín shī rén 游吟诗人yóu yín shī rén 遊吟詩人yǒu bǎo hé bì rén qián kuā 有宝何必人前夸yǒu bǎo hé bì rén qián kuā 有寶何必人前誇yǒu qián rén 有錢人yǒu qián rén 有钱人yǒu qíng rén 有情人yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ 有情人終成眷屬yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ 有情人终成眷属yǒu rén 友人yǒu rén 有人yǒu rén qíng 有人情yǒu rén xiǎng nǐ 有人想你yǒu sè rén zhǒng 有色人种yǒu sè rén zhǒng 有色人種yǒu xiē rén 有些人yǒu xīn rén 有心人yòu rén 誘人yòu rén 诱人yòu wú yòu , yǐ jí rén zhī yòu 幼吾幼,以及人之幼yú rén 愚人yú rén 渔人yú rén 漁人Yú rén jié 愚人節Yú rén jié 愚人节yǔ rén 圉人yǔ rén 雨人yǔ rén fāng biàn , zì jǐ fāng biàn 与人方便,自己方便yǔ rén fāng biàn , zì jǐ fāng biàn 與人方便,自己方便yǔ rén kǒu shí 予人口实yǔ rén kǒu shí 予人口實yǔ rén wéi shàn 与人为善yǔ rén wéi shàn 與人為善yù bèi yì jūn rén 預備役軍人yù bèi yì jūn rén 预备役军人yù móu shā rén 預謀殺人yù móu shā rén 预谋杀人yù rén 玉人yù rén 育人yù rén chuī xiāo 玉人吹箫yù rén chuī xiāo 玉人吹簫yuán bān rén mǎ 原班人馬yuán bān rén mǎ 原班人马yuán rén 原人yuán rén 猿人yuǎn rén 远人yuǎn rén 遠人yuàn tiān yóu rén 怨天尤人yuè tīng rén 閱聽人yuè tīng rén 阅听人yuè xià lǎo rén 月下老人yuè xià měi rén 月下美人Yuè zhī rén 月氏人yùn rén yùn shì 韵人韵事yùn rén yùn shì 韻人韻事zǎi rén 宰人zài rén 載人zài rén 载人zài rén guǐ dào kōng jiān zhàn 載人軌道空間站zài rén guǐ dào kōng jiān zhàn 载人轨道空间站Zàng rén 藏人Zàng zú rén 藏族人zé rèn rén 責任人zé rèn rén 责任人zhài quán rén 债权人zhài quán rén 債權人zhài wù rén 债务人zhài wù rén 債務人zhàng rén 丈人zhàng shì qī rén 仗势欺人zhàng shì qī rén 仗勢欺人zhāo pìn xié tiáo rén 招聘协调人zhāo pìn xié tiáo rén 招聘協調人zhāo rén 招人zhāo rén xǐ huan 招人喜欢zhāo rén xǐ huan 招人喜歡zhào jí rén 召集人zhé rén 哲人zhé rén qí wěi 哲人其萎zhé rén shí 哲人石zhēn rén 眞人zhēn rén 真人zhēn rén bǎn 真人版zhēn rén bù lòu xiàng 真人不露相zhēn rén xiù 真人秀zhēn rén zhēn shì 真人真事zhěn biān rén 枕边人zhěn biān rén 枕邊人zhēng rén 征人zhèng hūn rén 證婚人zhèng hūn rén 证婚人zhèng quàn jīng jì rén 證券經紀人zhèng quàn jīng jì rén 证券经纪人zhèng què chǔ lǐ rén mín nèi bù máo dùn 正确处理人民内部矛盾zhèng què chǔ lǐ rén mín nèi bù máo dùn 正確處理人民內部矛盾zhèng rén 諍人zhèng rén 證人zhèng rén 证人zhèng rén 诤人zhèng rén jūn zi 正人君子zhèng rén xí 證人席zhèng rén xí 证人席Zhèng rén zhēng nián 郑人争年Zhèng rén zhēng nián 鄭人爭年zhèng tōng rén hé 政通人和zhèng zhì rén wù 政治人物zhèng zhì yì yì rén shì 政治异议人士zhèng zhì yì yì rén shì 政治異議人士zhī míng rén shì 知名人士zhī qíng rén 知情人zhī rén shàn rèn 知人善任zhī rén shàn yòng 知人善用zhī rén zhě zhì , zì zhī zhě míng 知人者智,自知者明zhī rén zhī miàn bù zhī xīn 知人知面不知心Zhī zhū rén 蜘蛛人zhí lì rén 直立人zhí wù rén 植物人zhí wù rén zhuàng tài 植物人状态zhí wù rén zhuàng tài 植物人狀態zhí xíng rén 執行人zhí xíng rén 执行人zhǐ huī yǒu fāng , rén rén lè cóng 指挥有方,人人乐从zhǐ huī yǒu fāng , rén rén lè cóng 指揮有方,人人樂從zhǐ rén 紙人zhǐ rén 纸人zhǐ rén zhǐ mǎ 紙人紙馬zhǐ rén zhǐ mǎ 纸人纸马zhì bìng jiù rén 治病救人zhì piàn rén 制片人zhì piàn rén 製片人zhì rén 智人zhì rén 至人zhì shì rén rén 志士仁人zhì táo gōng rén 制陶工人zhì táo gōng rén 製陶工人zhì xié gōng rén 制鞋工人zhì xié gōng rén 製鞋工人zhì zhàng rén shì 智障人士Zhōng guó Cán jí rén Lián hé huì 中国残疾人联合会Zhōng guó Cán jí rén Lián hé huì 中國殘疾人聯合會Zhōng guó rén 中国人Zhōng guó rén 中國人Zhōng guó rén dà 中国人大Zhōng guó rén dà 中國人大Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn 中国人民志愿军Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn 中國人民志願軍zhōng jiān rén 中間人zhōng jiān rén 中间人zhōng lǎo nián rén 中老年人Zhōng lóu guài rén 鐘樓怪人Zhōng lóu guài rén 钟楼怪人zhōng rén 中人zhòng rén 众人zhòng rén 眾人zhòng rén jìng yǎng 众人敬仰zhòng rén jìng yǎng 眾人敬仰zhōu rén 賙人zhōu rén 赒人Zhōu Shù rén 周树人Zhōu Shù rén 周樹人Zhōu Zuò rén 周作人zhǔ chí rén 主持人zhǔ guǎn rén yuán 主管人员zhǔ guǎn rén yuán 主管人員zhǔ rén 主人zhǔ rén gōng 主人公zhǔ rén wēng 主人翁zhù cè rén 注冊人zhù cè rén 注册人zhù rén wéi kuài lè zhī běn 助人为快乐之本zhù rén wéi kuài lè zhī běn 助人為快樂之本zhù rén wéi lè 助人为乐zhù rén wéi lè 助人為樂zhuān mén rén yuán 专门人员zhuān mén rén yuán 專門人員zhuān rén 专人zhuān rén 專人zhuān yè rén cái 专业人才zhuān yè rén cái 專業人才zhuān yè rén shì 专业人士zhuān yè rén shì 專業人士zhuàn gǎo rén 撰稿人zhuāng jia rén 庄稼人zhuāng jia rén 莊稼人zì jǐ rén 自己人zì jiā rén 自家人zì qī qī rén 自欺欺人zì rán rén 自然人zì wǒ de rén 自我的人zǒng rén kǒu 总人口zǒng rén kǒu 總人口zǒu rén 走人zǒu zì jǐ de lù , ràng rén jiā qù shuō 走自己的路,讓人家去說zǒu zì jǐ de lù , ràng rén jiā qù shuō 走自己的路,让人家去说zū dì rén tóu biāo piào quán 租地人投标票权zū dì rén tóu biāo piào quán 租地人投標票權zú rén 族人Zǔ lǔ rén 祖魯人Zǔ lǔ rén 祖鲁人zuì rén 罪人zuì rén 醉人zuò gǔ rén 作古人zuò rén 作人zuò rén 做人zuò rén jiā 做人家zuò rén qíng 做人情zuò zhàn shī zōng rén yuán 作战失踪人员zuò zhàn shī zōng rén yuán 作戰失蹤人員