Có 34 kết quả:

佺 quán ㄑㄩㄢˊ全 quán ㄑㄩㄢˊ卷 quán ㄑㄩㄢˊ婘 quán ㄑㄩㄢˊ惓 quán ㄑㄩㄢˊ拳 quán ㄑㄩㄢˊ捲 quán ㄑㄩㄢˊ权 quán ㄑㄩㄢˊ権 quán ㄑㄩㄢˊ權 quán ㄑㄩㄢˊ泉 quán ㄑㄩㄢˊ牷 quán ㄑㄩㄢˊ獾 quán ㄑㄩㄢˊ瑔 quán ㄑㄩㄢˊ痊 quán ㄑㄩㄢˊ筌 quán ㄑㄩㄢˊ純 quán ㄑㄩㄢˊ纯 quán ㄑㄩㄢˊ荃 quán ㄑㄩㄢˊ蜷 quán ㄑㄩㄢˊ蠸 quán ㄑㄩㄢˊ詮 quán ㄑㄩㄢˊ诠 quán ㄑㄩㄢˊ跧 quán ㄑㄩㄢˊ踡 quán ㄑㄩㄢˊ輇 quán ㄑㄩㄢˊ辁 quán ㄑㄩㄢˊ醛 quán ㄑㄩㄢˊ銓 quán ㄑㄩㄢˊ铨 quán ㄑㄩㄢˊ顴 quán ㄑㄩㄢˊ颧 quán ㄑㄩㄢˊ鬈 quán ㄑㄩㄢˊ鸛 quán ㄑㄩㄢˊ

1/34

quán ㄑㄩㄢˊ

U+4F7A, tổng 8 nét, bộ rén 人 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tất cả, toàn bộ

Từ điển phổ thông

(xem: ốc thuyên 偓佺)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Ác Thuyên” 偓佺 tên một vị tiên thời cổ.
2. (Động) Hối cải. § Thông “thuyên” 悛.

Từ điển Trung-Anh

immortal

Tự hình 2

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ

U+5168, tổng 6 nét, bộ rù 入 (+4 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

tất cả, toàn bộ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngọc thuần sắc.
2. (Danh) Họ “Toàn”.
3. (Tính) Đủ, vẹn, không thiếu xót, hoàn bị. ◎Như: “văn vũ song toàn” 文武雙全 văn và võ hoàn bị cả hai. ◇Tây du kí 西遊記: “Ngã chuyết hán y thực bất toàn...” 我拙漢衣食不全 ... (Đệ nhất hồi) Tôi là kẻ vụng về, cơm áo không đủ... ◇Tô Thức 蘇軾: “Nhân hữu bi hoan li hợp, Nguyệt hữu âm tình viên khuyết, Thử sự cổ nan toàn” 人有悲歡離合, 月有陰晴圓缺, 此事古難全 (Thủy điệu ca đầu 水調歌頭) Người có buồn vui li hợp, Trăng có mờ tỏ đầy vơi, Xưa nay đâu có vạn toàn.
4. (Tính) Đầy, mãn. ◇Tả Tư 左思: “Bạng cáp châu thai, dữ nguyệt khuy toàn” 蚌蛤珠胎, 與月虧全 (Ngô đô phú 吳都賦) Con trai con hàu có nghén hạt ngọc trai, cùng với khi trăng đầy trăng vơi.
5. (Tính) Cả, tất cả. ◎Như: “toàn quốc” 全國 cả nước.
6. (Phó) Đều, cả. ◎Như: “toàn tự động hóa” 全自動化 đều tự động hóa.
7. (Phó) Rất, hết sức.
8. (Động) Giữ cho nguyên vẹn, làm cho hoàn chỉnh, bảo toàn. ◎Như: “toàn hoạt thậm đa” 全活甚多 cứu sống được rất nhiều. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Dư dĩ toàn quân vi thượng, nhi dục dân chi đắc tức” 予以全軍為上, 而欲民之得息 (Bình Ngô đại cáo 平呉大誥) Ta giữ quân nguyên vẹn là chủ yếu, cho dân được nghỉ ngơi.
9. (Động) Hoàn thành, hoàn tất.
10. (Động) Thuận theo, tuân theo. ◎Như: “toàn thiên” 全天 thuận theo thiên tính (tức là bảo toàn thiên tính và sanh mệnh).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đủ, trọn, hoàn toàn, chính: 這套書不全了 Bộ sách này không đủ; 方家以磁石磨針峰,則能指南,然常微偏東,不全南也 Người xem phong thuỷ dùng đá nam châm mài vào mũi kim, thì mũi kim chỉ hướng nam, nhưng thường hơi lệch về hướng đông, chứ không chỉ ngay hướng chính nam (hoàn toàn nam) (Mộng khê bút đàm).【全然】toàn nhiên [quánrán] Hoàn toàn: 全然不懂 Hoàn toàn không hiểu, không hiểu tí gì cả;
② Cả, tất cả, toàn, toàn bộ: 全校 Cả trường; 全國 Toàn quốc; 全殲 Tiêu diệt toàn bộ; 全勝 Toàn thắng (chiến thắng hoàn toàn);
③ Đông đủ, đầy đủ: 代表全來了 Các đại biểu đã đến đông đủ cả rồi;
④ Vẹn, toàn vẹn: 兩全其美 Vẹn cả đôi đường, tốt cho cả đôi bên;
⑤ (văn) Giữ cho toàn vẹn: 全活甚多 Cứu sống được rất nhiều; 予以全軍爲上,而慾民得息 Ta muốn toàn quân là cốt, cho dân được nghỉ ngơi (Bình Ngô đại cáo);
⑥ [Quán] (Họ) Toàn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trọn vẹn, không hư hao sứt mẻ. Truyện Lục Vân Tiên : » Lấy lời khuyên nhủ cho toàn thân danh « — Tất cả.

Từ điển Trung-Anh

(1) all
(2) whole
(3) entire
(4) every
(5) complete

Tự hình 4

Dị thể 7

Từ ghép 389

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ [juǎn ㄐㄩㄢˇ, juàn ㄐㄩㄢˋ]

U+5377, tổng 8 nét, bộ jié 卩 (+6 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sách vở, thư tịch. § Ngày xưa, thư tịch viết trên vải lụa hoặc giấy cuốn lại được, nên gọi thư tịch là “quyển”. ◎Như: “khai quyển hữu ích” 開卷有益 mở sách đọc thì học được điều hay.
2. (Danh) Cuốn. § Sách gồm nhiều phần, mỗi phần đóng làm một cuốn riêng, gọi là “quyển”. ◎Như: “quyển nhất” 卷一 cuốn một, “quyển nhị” 卷二 cuốn hai.
3. (Danh) Thư, họa cuốn lại được. ◎Như: “họa quyển” 畫卷 bức tranh cuốn.
4. (Danh) Văn thư của quan, văn kiện hành chánh nhà nước. ◎Như: “án quyển” 案卷 hồ sơ.
5. (Danh) Bài thi. ◎Như: “thí quyển” 試卷 bài thi, “khảo quyển” 考卷 chấm bài thi, “nạp quyển” 納卷 nộp bài thi.
6. (Danh) Lượng từ: cuốn, tập. ◎Như: “tàng thư tam vạn quyển” 藏書三萬卷 tàng trữ ba vạn cuốn. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Độc thư phá vạn quyển, Hạ bút như hữu thần” 讀書破萬卷, 下筆如有神 (Tặng Vi Tả Thừa trượng 贈韋左丞丈) Đọc sách rách bung cả vạn cuốn, Hạ bút như có thần.
7. Một âm là “quyến”. (Động) Cuốn, cuộn. § Thông 捲. ◎Như: “bả trúc liêm tử quyến khởi lai” 把竹簾子捲起來 cuốn mành lại, “xa quyến khởi trần thổ” 車卷起塵土 xe cuốn theo bụi.
8. (Động) Thu xếp lại, giấu đi. § Thông 捲. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: “Tắc quyến kì thuật” 則卷其術 (Tử Nhân truyện 梓人傳) Liền thu giấu thuật của mình đi.
9. (Danh) Chỉ các thứ có hình cuộn tròn lại. § Thông 捲. ◎Như: “hoa quyến” 花卷.
10. (Danh) Đồ làm cho uốn cong. ◎Như: “phát quyến” 髮卷 ống để uốn tóc.
11. (Danh) Lượng từ: cuộn, ống. ◎Như: “tam quyển vệ sanh chỉ” 三卷衛生紙 ba cuộn giấy vệ sinh.
12. Một âm là “quyền”. (Tính) Cong. ◎Như: “quyền chi” 卷枝 cành cong, “quyền khúc” 卷曲 cong queo.
13. (Tính) Xinh đẹp. ◇Thi Kinh 詩經: “Hữu mĩ nhất nhân, Thạc đại thả quyền” 有美一人, 碩大且卷 (Trần phong 陳風, Trạch bi 澤陂) Có một người đẹp, Cao lớn và xinh đẹp.
14. (Danh) Nắm tay. § Thông “quyền” 拳. ◎Như: “nhất quyền thạch chi đa” 一卷石之多 chỉ còn một nắm đá.
15. § Thông “cổn” 袞.

Tự hình 4

Dị thể 15

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ

U+5A58, tổng 11 nét, bộ nǚ 女 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

xinh đẹp

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Xinh đẹp. Xem 卷 [quán] nghĩa
③ (bộ 卩).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Quyến 眷 — Một âm là Quyển. Xem Quyển.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp đẽ của người đàn bà — Một âm khác là Quyến. Xem Quyến.

Tự hình 1

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

quán ㄑㄩㄢˊ

U+60D3, tổng 11 nét, bộ xīn 心 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nghiêm chỉnh, đứng đắn

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) “Quyền quyền” 惓惓 tha thiết, thành khẩn. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Quyền quyền thâm tình, thiếp khởi bất tri?” 惓惓深情, 妾豈不知 (Thanh Phụng 青鳳) Tình sâu tha thiết, thiếp tôi há không biết hay sao?

Từ điển Thiều Chửu

① Quyền quyền 惓惓 thành thiết, lòng thành thiết (lòng thiết).

Từ điển Trần Văn Chánh

Thành khẩn, thiết tha.【惓惓】quyền quyền [quán quán] Thành khẩn: 惓惓之忱 Tấm lòng thành khẩn. Cv. 拳拳.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Quyền quyền 惓惓 — Một âm khác là Quyển. Xem Quyển.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn rầu — Nguy ngập ( nói về bệnh ) — Một âm là Quyền. Xem Quyền.

Từ điển Trung-Anh

earnest

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 4

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ

U+62F3, tổng 10 nét, bộ shǒu 手 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. nắm tay, quả đấm
2. quyền thuật

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nắm tay. ◎Như: “huy quyền đả nhân” 揮拳打人 vung nắm tay đánh người. ◇Lão Xá 老舍: “Tha đắc ý đích thân khởi tiểu quyền đầu lai” 他得意的伸起小拳頭來 (Tứ thế đồng đường 四世同堂, Tam 三) Nó thích chí giơ nắm tay nhỏ lên.
2. (Danh) Một loại võ thuật đánh bằng tay không. ◎Như: “quyền cước” 拳脚 môn võ dùng tay và chân, “đả quyền” 打拳 đánh quyền, “thái cực quyền” 太極拳.
3. (Danh) Lượng từ: quả (đấm). ◎Như: “tha liên huy tam quyền” 他連揮三拳 nó liên tiếp tung ra ba quả đấm.
4. (Danh) Họ “Quyền” 拳.

Từ điển Thiều Chửu

① Nắm tay lại.
② Nhỏ bé, như quyền thạch 拳石 hòn đá con.
③ Quyền quyền 拳拳 chăm chăm giữ lấy (khư khư).
④ Nghề cuồn, một môn võ đánh bằng chân tay không.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Quả đấm, nắm đấm, nắm tay: 揮拳 Vung nắm tay;
② Quyền (môn đánh quyền): 太極拳 Thái cực quyền; 打拳 Đánh quyền;
③ (văn) Nhỏ bé: 拳石 Hòn đá nhỏ;
④ 【拳拳】quyền quyền [quánquán] (văn) Chăm chăm giữ lấy, khư khư. Xem 惓惓 [quán quán].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tay. Xem Quyền cước — Co lại — Nắm tay — Đánh bằng tay, bằng nắm đấm ( đấm ) — Môn võ tay không. Tức Quyền thuật.

Từ điển Trung-Anh

(1) fist
(2) boxing

Tự hình 5

Dị thể 3

Từ ghép 101

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ [juǎn ㄐㄩㄢˇ]

U+6372, tổng 11 nét, bộ shǒu 手 (+8 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cuốn đi, cuốn theo (dùng sức mạnh). ◎Như: “tịch quyển” 席捲 cuốn tất. ◇Tô Thức 蘇軾: “Quyển khởi thiên đôi tuyết” 捲起千堆雪 (Niệm nô kiều 念奴嬌) Cuốn lôi ngàn đống tuyết.
2. (Động) Cuộn lại, cuốn lại. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Khước khan thê tử sầu hà tại, Mạn quyển thi thư hỉ dục cuồng” 卻看妻子愁何在, 漫捲詩書喜欲狂 (Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc 聞官軍收河南河北) Sẽ được thấy lại vợ con, buồn bã còn đâu nữa, Vội cuốn sách vở mừng vui muốn điên cuồng. ◇Tình sử 情史: “Trùng liêm bất quyển nhật hôn hoàng” 重簾不捲日昏黃 Đôi tầng rèm rủ (không cuốn lại), bóng dương tà.
3. (Động) Quằn lại, uốn quăn. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Khảm đồng đóa thiết, đao khẩu bất quyển” 砍銅剁鐵, 刀口不捲 (Đệ thập nhị hồi) Chặt đồng chém sắt, lưỡi đao không quằn.
4. (Động) Lấy cắp, cuỗm. ◎Như: “quyển khoản tiềm đào” 捲款潛逃 cuỗm tiền trốn đi.
5. (Danh) Chỉ các thứ có hình cuốn tròn lại. ◎Như: “yên quyển” 菸捲 thuốc lá cuốn, “đản quyển” 蛋捲 trứng tráng cuốn lại.
6. (Danh) Lượng từ: cuộn, gói, bó. § Cũng như chữ “quyển” 卷. ◎Như: “hành lí quyển nhi” 行李捲兒 gói hành lí.
7. Một âm là “quyền”. § Xem “quyền quyền” 捲捲.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ

U+6743, tổng 6 nét, bộ mù 木 (+2 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. quả cân
2. quyền lợi

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 權.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Quyền, quyền bính, quyền lực, quyền hạn: 決定權 Quyền định đoạt; 所有權 Quyền sở hữu;
② (văn) Quả cân;
③ (văn) Xương gò má;
④ Tạm thời, tạm cứ, cứ: 權且由他負責 Tạm thời để anh ấy phụ trách; 權且如此 Tạm cứ như thế; 治此計,權救飢耳 Nếu làm theo kế đó, thì chỉ tạm cứu đói mà thôi (Thế thuyết tân ngữ);
⑤ Xử trí linh hoạt: 權變 Biến đổi linh hoạt, ứng biến, quyền biến;
⑥ Cân nhắc: 權其得失 Cân nhắc hơn thiệt;
⑦ [Quán] (Họ) Quyền.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 權

Từ điển Trung-Anh

(1) authority
(2) power
(3) right
(4) (literary) to weigh
(5) expedient
(6) temporary

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 219

quán ㄑㄩㄢˊ

U+6A29, tổng 15 nét, bộ mù 木 (+11 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. quả cân
2. quyền lợi

Từ điển trích dẫn

1. Một dạng của chữ “quyền” 權.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 權|权[quan2]

Tự hình 1

Dị thể 1

quán ㄑㄩㄢˊ

U+6B0A, tổng 21 nét, bộ mù 木 (+17 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. quả cân
2. quyền lợi

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Quả cân. ◇Luận Ngữ 論語: “Cẩn quyền lượng, thẩm pháp độ” 謹權量, 審法度 (Nghiêu viết 堯曰) Sửa lại cẩn thận cân đo, định rõ phép tắc. ◇Trang Tử 莊子: “Vi chi quyền hành dĩ xưng chi” 為之權衡以稱之 (Khứ khiếp 胠篋) Dùng cán cân và quả cân để cân.
2. (Danh) Sự ứng biến, thích ứng, tuy trái với đạo thường mà phải lẽ gọi là “quyền” 權. § Đối lại với “kinh” 經. ◇Mạnh Tử 孟子: “Nam nữ thụ thụ bất thân, lễ dã, tẩu nịch viên chi dĩ thủ, quyền dã” 男女授受不親, 禮也; 嫂溺援之以手, 權也 (Li Lâu thượng 離婁上) Nam nữ trao và nhận không được trực tiếp gần gũi với nhau, đó là lễ; chị dâu bị đắm chìm đưa tay ra vớt, đó là quyền.
3. (Danh) Thế lực. ◎Như: “quyền lực” 權力 thế lực, “đại quyền tại ác” 大權在握 thế lực lớn trong tay.
4. (Danh) Lực lượng và lợi ích, nhân tự nhiên, theo hoàn cảnh phát sinh hoặc do pháp luật quy định, được tôn trọng, gọi là “quyền”. ◎Như: “đầu phiếu quyền” 投票權 quyền bỏ phiếu bầu cử, “thổ địa sở hữu quyền” 土地所有權 quyền sở hữu đất đai.
5. (Danh) Xương gò má.
6. (Danh) Họ “Quyền”.
7. (Động) Cân nhắc. ◇Mạnh Tử 孟子: “Quyền nhiên hậu tri khinh trọng, độ nhiên hậu tri trường đoản” 權然後知輕重, 度然後知長短 (Lương Huệ Vương thượng 梁惠王上) Cân nhắc rồi sau mới biết nhẹ nặng, liệu chừng rồi sau mới biết dài ngắn.
8. (Phó) Tạm thời, tạm cứ, cứ. ◎Như: “quyền thả như thử” 權且如此 tạm làm như thế. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Đương vãn các tự quyền hiết” 當晚各自權歇 (Đệ nhất hồi) Tối đó, mọi người tạm lui nghỉ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Quyền, quyền bính, quyền lực, quyền hạn: 決定權 Quyền định đoạt; 所有權 Quyền sở hữu;
② (văn) Quả cân;
③ (văn) Xương gò má;
④ Tạm thời, tạm cứ, cứ: 權且由他負責 Tạm thời để anh ấy phụ trách; 權且如此 Tạm cứ như thế; 治此計,權救飢耳 Nếu làm theo kế đó, thì chỉ tạm cứu đói mà thôi (Thế thuyết tân ngữ);
⑤ Xử trí linh hoạt: 權變 Biến đổi linh hoạt, ứng biến, quyền biến;
⑥ Cân nhắc: 權其得失 Cân nhắc hơn thiệt;
⑦ [Quán] (Họ) Quyền.

Từ điển Trung-Anh

(1) authority
(2) power
(3) right
(4) (literary) to weigh
(5) expedient
(6) temporary

Tự hình 4

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Từ ghép 219

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ

U+6CC9, tổng 9 nét, bộ shǔi 水 (+5 nét)
phồn & giản thể, tượng hình & hội ý

Từ điển phổ thông

dòng suối

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Suối, nguồn. ◎Như: “lâm tuyền” 林泉 rừng và suối, chỉ nơi ở ẩn, “tuyền đài” 泉臺 nơi có suối, cũng như “hoàng tuyền” 黃泉 suối vàng, đều chỉ cõi chết. ◇Âu Dương Tu 歐陽修: “Phong hồi lộ chuyển, hữu đình dực nhiên lâm ư tuyền thượng giả, Túy Ông đình dã” 峰回路轉, 有亭翼然臨於泉上者, 醉翁亭也 (Túy Ông đình kí 醉翁亭記) Núi quanh co, đường uốn khúc, có ngôi đình như giương cánh trên bờ suối, đó là đình Ông Lão Say.
2. (Danh) Tiền. § Ngày xưa gọi đồng tiền là “tuyền” 泉.
3. § Ghi chú: Có khi đọc là “toàn”.

Từ điển Thiều Chửu

① Suối, nguồn.
② Tiền, ngày xưa gọi đồng tiền là tuyền, có khi đọc là toàn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Suối: 溫泉 Suối nước nóng; 淚如泉涌 Nước mắt trào ra như suối; 崑山有泉 Núi Côn sơn có suối (Nguyễn Trãi: Côn Sơn ca);
② (văn) Tiền, đồng tiền;
③ [Quán] (Họ) Tuyền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Tuyền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng suối. Cũng đọc Toàn — Chỉ tiền bạc.

Từ điển Trung-Anh

(1) spring (small stream)
(2) mouth of a spring
(3) coin (archaic)

Tự hình 5

Dị thể 10

Từ ghép 109

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ

U+7277, tổng 10 nét, bộ níu 牛 (+6 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. con bò một màu
2. không bị thiến, chưa bị thiến

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Con bò một màu;
② (Con vật tế thần) không bị thiến.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài bò lông một màu, không phải bò khoang.

Từ điển Trung-Anh

one-color bullock

Tự hình 2

quán ㄑㄩㄢˊ [huān ㄏㄨㄢ]

U+737E, tổng 20 nét, bộ quǎn 犬 (+17 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “hoan” 貛.

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 4

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ

U+7454, tổng 13 nét, bộ yù 玉 (+9 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jade
(2) shell

Tự hình 1

Chữ gần giống 2

quán ㄑㄩㄢˊ

U+75CA, tổng 11 nét, bộ nǐ 疒 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

khỏi bệnh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Khỏi bệnh. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Trạo đầu cựu chứng y thuyên vị” 掉頭舊症醫痊未 (Lỗi Dương Đỗ Thiếu Lăng mộ 耒陽杜少陵墓) Chứng bệnh lắc đầu ngày trước, bây giờ đã khỏi chưa?

Từ điển Thiều Chửu

① Khỏi, bệnh khỏi rồi gọi là thuyên.

Từ điển Trần Văn Chánh

Khỏi bệnh: 感冒未痊 Bệnh cảm chưa khỏi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khỏi bệnh. Td: Thuyên giảm.

Từ điển Trung-Anh

to recover (from illness)

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ

U+7B4C, tổng 12 nét, bộ zhú 竹 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái nơm cá

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái nơm (làm bằng tre, để bắt cá). ◇Trang Tử 莊子: “Thuyên giả sở dĩ tại ngư, đắc ngư nhi vong thuyên” 荃者所以在魚, 得魚而忘荃 (Ngoại vật 外物) Nơm là để bắt cá, được cá thì quên nơm.
2. (Danh) Tỉ dụ lao lung, giam hãm.
3. (Danh) Dây câu cá.
4. (Danh) Cỏ thơm. § Dùng như “thuyên” 荃.
5. (Động) Giải thích. § Thông “thuyên” 詮.
6. (Động) § Thông “thuyên” 銓.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái nơm.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Đó, lờ, nơm (bắt cá): 得魚忘筌 Được cá quên nơm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đơm, cái đó để bắt cá.

Từ điển Trung-Anh

bamboo fish trap

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ [chún ㄔㄨㄣˊ, tún ㄊㄨㄣˊ, zhūn ㄓㄨㄣ, zhǔn ㄓㄨㄣˇ, ]

U+7D14, tổng 10 nét, bộ mì 糸 (+4 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tơ. ◇Luận Ngữ 論語: “Ma miện, lễ dã. Kim dã thuần kiệm, ngô tòng chúng” 麻冕, 禮也. 今也純儉, 吾從眾 (Tử Hãn 子罕) Đội mũ gai là theo lễ (xưa). Nay đội mũ tơ để tiết kiệm, ta theo số đông.
2. (Tính) Chất phác, thành thực, không dối trá. ◎Như: “thuần phác” 純樸 chất phác, “thuần khiết” 純潔 trong sạch, “thuần hậu” 純厚 thành thật.
3. (Tính) Ròng, nguyên chất, không lẫn lộn. ◎Như: “thuần kim” 純金 vàng ròng, “thuần túy” 純粹 không pha trộn.
4. (Phó) Toàn, rặt, đều. ◎Như: “thuần bạch” 純白 trắng tinh. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Ngã kim thử chúng, vô phục chi diệp, thuần hữu trinh thật. Xá Lợi Phất, như thị tăng thượng mạn nhân, thối diệc giai hĩ” 我今此眾, 無復枝葉, 純有貞實, 舍利弗, 如是增上慢人, 退亦佳矣 (Phương tiện phẩm đệ nhị 方便品第二) Bây giờ trong hội chúng này của ta, không còn nhành lá (vụn vặt) nữa, chỉ toàn là những hạt dắn chắc. Xá Lợi Phất, những kẻ tăng thượng mạn như vậy, lui ra cũng tốt thôi.
5. (Phó) Thành thạo, thông thạo. ◎Như: “kĩ thuật thuần thục” 技術純熟 kĩ thuật thành thạo.
6. Một âm là “chuẩn”. (Danh) Viền, mép áo.
7. Lại một âm là “đồn”. (Danh) Lượng từ: bó, xấp, khúc (vải, lụa).
8. (Động) Bọc, bao, gói lại. ◇Thi Kinh 詩經: “Dã hữu tử lộc, Bạch mao đồn thúc” 野有死鹿, 白茅純束 (Thiệu nam 召南, Dã hữu tử quân 野有死麇) Ngoài đồng có con hươu chết, (Lấy) cỏ tranh trắng bọc lại.
9. Lại một âm là nữa là “truy”. § Thông “truy” 緇.

Tự hình 5

Dị thể 9

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ [chún ㄔㄨㄣˊ, tún ㄊㄨㄣˊ, zhūn ㄓㄨㄣ, zhǔn ㄓㄨㄣˇ]

U+7EAF, tổng 7 nét, bộ mì 糸 (+4 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 純.

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 2

quán ㄑㄩㄢˊ [chuò ㄔㄨㄛˋ]

U+8343, tổng 9 nét, bộ cǎo 艸 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cỏ thơm
2. cái nơm
3. vải nhỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cỏ thơm. § Tức “xương bồ” 昌蒲.
2. (Danh) Cái nơm. § Thông “thuyên” 筌.
3. (Danh) Vải mịn nhỏ.

Từ điển Thiều Chửu

① Cỏ thơm.
② Cái nơm, cùng nghĩa với chữ thuyên 筌.
③ Vải nhỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (cũ) Cỏ thơm;
② (văn) Cái nơm (dùng như 筌, bộ 竹);
③ (văn) Vải mịn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cỏ thơm — Như Thuyên 筌.

Từ điển Trung-Anh

(fragrant plant)

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ [juǎn ㄐㄩㄢˇ]

U+8737, tổng 14 nét, bộ chóng 虫 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

bò ngoằn nghoèo, bò uốn éo

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Oằn oèo, cong queo.
2. (Động) Cuộn tròn, khoanh tròn, co mình. ◎Như: “tiểu miêu cật bão hậu, quyền tại sa phát thượng thụy trứ liễu” 小貓吃飽後, 蜷在沙發上睡著了 mèo con sau khi ăn no, khoanh tròn trên ghế sofa ngủ rồi.

Từ điển Thiều Chửu

① Vằn vèo, oắn oéo, sâu bò cong queo gọi là quyền. Vật gì hình dáng cong queo gọi là quyền khúc 蜷曲.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Thân mình cong queo: 蜷曲 (hay 蜷局): Cong queo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng uốn lượn của loài giun khi bò.

Từ điển Trung-Anh

(1) to curl up (like a scroll)
(2) to huddle
(3) Melania libertina
(4) wriggle (as a worm)

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 9

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ

U+8838, tổng 23 nét, bộ chóng 虫 (+17 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

Aulacophora femoralis

Tự hình 1

quán ㄑㄩㄢˊ

U+8A6E, tổng 13 nét, bộ yán 言 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

giải thích kỹ càng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Giảng giải, giải thích. ◎Như: “thuyên thích” 詮解 giải rõ nghĩa lí, chú giải.
2. (Danh) Sự thật, chân lí. ◎Như: “chân thuyên” 真詮 sự thật.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Giải thích kĩ càng: 詮釋 Giải thích; 詞詮 Giải thích từ ngữ;
② Lẽ phải: 眞詮 Sự thật.

Từ điển Trung-Anh

(1) to explain
(2) to comment
(3) to annotate

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

Từ ghép 7

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ

U+8BE0, tổng 8 nét, bộ yán 言 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

giải thích kỹ càng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 詮.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Giải thích kĩ càng: 詮釋 Giải thích; 詞詮 Giải thích từ ngữ;
② Lẽ phải: 眞詮 Sự thật.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 詮

Từ điển Trung-Anh

(1) to explain
(2) to comment
(3) to annotate

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 7

quán ㄑㄩㄢˊ [zhuān ㄓㄨㄢ, zūn ㄗㄨㄣ]

U+8DE7, tổng 13 nét, bộ zú 足 (+6 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nép, nằm phục
2. đá hất

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nép, nằm phục.
2. (Động) Đá hất.

Từ điển Thiều Chửu

① Nép, nằm phục.
② Đá hất.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Nằm nép xuống, nép mình xuống;
② Đá hất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bò thấp xuống.

Từ điển Trung-Anh

(1) to curl up
(2) to crouch

Tự hình 2

Chữ gần giống 3

quán ㄑㄩㄢˊ

U+8E21, tổng 15 nét, bộ zú 足 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

co quắp

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Co quắp, cong lại. ◎Như: “quyền ngọa” 踡臥 nằm co.

Từ điển Thiều Chửu

① Co quắp. Như quyền ngoạ 踡臥 nằm co.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cong, co, co quắp, cong queo: 踡臥 Nằm co; 踡曲身體 Co quắp người lại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Co chân lại.

Từ điển Trung-Anh

to curl up

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ [chūn ㄔㄨㄣ]

U+8F07, tổng 13 nét, bộ chē 車 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

bánh xe đặc (không có nan hoa)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bánh xe không có nan hoa.
2. (Động) Cân nhắc. § Thông “thuyên” 銓.
3. (Tính) Nhỏ. ◎Như: “thuyên tài” 銓才 tài nhỏ mọn.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① (cũ) Bánh xe (đặc, thô sơ);
② Nông cạn, nhỏ mọn: 輇才 Tài mọn;
③ Cân nhắc (như 銓, bộ 金).

Từ điển Trung-Anh

(1) limited (of talent or ability)
(2) (archaic) solid wheel (without spokes)

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 1

quán ㄑㄩㄢˊ

U+8F81, tổng 10 nét, bộ chē 車 (+6 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

bánh xe đặc (không có nan hoa)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 輇.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① (cũ) Bánh xe (đặc, thô sơ);
② Nông cạn, nhỏ mọn: 輇才 Tài mọn;
③ Cân nhắc (như 銓, bộ 金).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 輇

Từ điển Trung-Anh

(1) limited (of talent or ability)
(2) (archaic) solid wheel (without spokes)

Tự hình 2

Dị thể 1

quán ㄑㄩㄢˊ

U+919B, tổng 16 nét, bộ yǒu 酉 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

aldehyde (hoá học)

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Anđehyt (Aldehyde).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rượu hư, đã đổi mùi vị.

Từ điển Trung-Anh

aldehyde

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 16

quán ㄑㄩㄢˊ

U+9293, tổng 14 nét, bộ jīn 金 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cân nhắc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái cân.
2. (Danh) Loại văn tự nghị luận, bình giải trong sách sử ngày xưa.
3. (Động) Cân nhắc.
4. (Động) Tuyển chọn kẻ hiền bổ vào làm quan. ◎Như: “thuyên chuyển” 銓轉 bổ và đổi quan chức từ chỗ này qua chỗ khác.
5. (Động) Nép, nằm phục. § Thông “thuyên” 跧.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Cân nhắc nặng nhẹ;
② Xét phẩm chất để tuyển chọn quan lại: 銓選 Chọn nhân tài.

Từ điển Trung-Anh

(1) to estimate
(2) to select

Tự hình 2

Dị thể 4

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

quán ㄑㄩㄢˊ

U+94E8, tổng 11 nét, bộ jīn 金 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cân nhắc

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 銓.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Cân nhắc nặng nhẹ;
② Xét phẩm chất để tuyển chọn quan lại: 銓選 Chọn nhân tài.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 銓

Từ điển Trung-Anh

(1) to estimate
(2) to select

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

Từ ghép 2

quán ㄑㄩㄢˊ

U+9874, tổng 26 nét, bộ yè 頁 (+17 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

xương gò má

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Gò má. ◎Như: “quyền cốt” 顴骨 xương gò má.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xương gò má: 觀骨 Xương gò má.

Từ điển Trung-Anh

cheek bones

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ ghép 3

quán ㄑㄩㄢˊ

U+98A7, tổng 23 nét, bộ yè 頁 (+17 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

xương gò má

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 顴.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xương gò má: 觀骨 Xương gò má.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 顴

Từ điển Trung-Anh

cheek bones

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 4

quán ㄑㄩㄢˊ

U+9B08, tổng 18 nét, bộ biāo 髟 (+8 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

tóc tốt, tóc đẹp

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tóc đẹp.
2. (Tính) Quăn (lông, tóc). ◎Như: “quyền phát” 鬈髮 tóc quăn, “quyền mao cẩu” 鬈毛狗 chó lông quăn.

Từ điển Thiều Chửu

① Tóc tốt đẹp.
② Tóc chia ra từng múi, búi ra nhiều búi tóc con. Như quyền phát 鬈髮 tóc quăn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tóc mây, tóc đẹp;
② Tóc quăn: 鬈髮 Tóc quăn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng tóc đẹp — Chia tóc ra thành nhiều lọn mà cột, bện lại.

Từ điển Trung-Anh

(1) to curl
(2) curled

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng